A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2000. évi CXXXIV. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2001. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 888,279 M Ft-ban, azaz nyolcszáznyolcvannyolcmillió-kettőszázhetvenkilencezer forintban,

b) bevételi főösszegét 888,279 M Ft-ban, azaz nyolcszáznyolcvannyolcmillió-kettőszázhetvenkilencezer forintban állapítja meg,

c) a bevételi főösszegből 881,179 M Ft a várható üzemben tartási díjbevételnek az Rtv. 84. § (2) és (3) bekezdése szerinti bevétel, és 7,1 M Ft az ORTT működési bevétele,

d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2001. évi kiadási előirányzata 29 265,751 M Ft,

e) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2001. évi bevételi előirányzata 29 265,751 M Ft.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint az e) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rtv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerinti melléklettel együtt, 2002. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. számú melléklet).

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2001. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 2000. évi CXXXIV. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Személyi juttatások 414,553
2. Munkaadókat terhelő járulékok 139,269
3. Dologi kiadások 262,207
4. Felhalmozási kiadások 72,250
Összesen: 888,279

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2001. évi kiadási előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 5 438,000
2. Pályázati díj 61,852
3. TV üzemben tartási díj 20 725,367
4. TV üzemben tartási beszedési díj 1 304,108
5. Áfa 1 736,424
Összesen: 29 265,751

2. számú melléklet a 2000. évi CXXXIV. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. A várható üzemben tartási díj figyelembevételével számított fix összegű támogatás [Rtv. 84. § (2) és (3) bek. alapján] 881,179
Működési bevétel 7,100
Összesen: 888,279

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2001. évi bevételi előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 6 797,500
2. Pályázati díj 77,315
3. TV üzemben tartási díj 22 029,475
4. Áfa-visszaig. 361,461
Összesen: 29 265,751

3. számú melléklet a 2000. évi CXXXIV. törvényhez

Műsorszolgáltatási Alap 2001. évi költségvetése

2001. év
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Elő-
irányzat
Előirányzat Elő-
irányzat
I. KIADÁSOK 28 109
1. Továbbutalandó üzemben tartási díj 19 482
1.1. Magyar Televízió Rt. 8 290
1.2. Magyar Rádió Rt. 5 803
1.3. Duna Televízió Rt. 4 974
1.4. ORTT 207
1.5. közalapítványok összesen 207
2. Céltámogatások 3 081
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 487
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 1 244
2.3. műsorszórás és -elosztás fejlesztése 1 119
2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 115
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 115
3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 297
3.1. Magyar Televízió Rt. 863
3.2. Magyar Rádió Rt. 1 065
3.3. Duna Televízió Rt. 370
4. Üzemben tartási díjak beszedési költsége 1 304
5. Kiegészítő támogatások 923
5.1. ORTT 674
5.2. Közalapítványok összesen 249
6. Igazgatóság 625
6.1. személyi juttatások 241
6.2. munkaadót terhelő járulékok 112
6.3. dologi kiadások 222
6.4. felhalmozási kiadások 50
7. Szerzői jogdíjak 142
8. Egyedi támogatások, pályázatok 159
9. Pályázatok bírálatának költségei 77
10. Fizetendő általános forgalmi adó *
11. Fesztiváliroda felállítása 10
12. Műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek 10
2001. év
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Elő-
irányzat
Előirányzat Elő-
irányzat
II. BEVÉTELEK 28 109
1. Üzemben tartási díj 22 029
1.1. bruttó beszedett üzemben tartási díj 17 069
1.2. mentesítettek utáni költségvetési átalány 4 960
2. Műsorszolgáltatási díj 5 438
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 232
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 119
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 1 065
2.4. Hungária Rádió Műsorszolgáltató Rt. 1 047
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 974
3. Pályázati díjak 62
3.1. műsorszolgáltatási jogosultságok pályázati díja 0
3.2. céltámogatások pályázati díja 62
4. Kötbér, kártérítés, bírság 0
5. Önkéntes befizetések 0
6. Egyéb bevételek 580

  Vissza az oldal tetejére