A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2000. évi CXXXV. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2002. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 967,373 M Ft-ban, azaz kilencszázhatvanhétmillió-háromszázhetvenháromezer forintban,

b) bevételi főösszegét 967,373 M Ft-ban, azaz kilencszázhatvanhétmillió-háromszázhetvenháromezer forintban állapítja meg,

c) a bevételi főösszegből 951,673 M Ft a várható üzemben tartási díjbevételnek az Rtv. 84. § (2) és (3) bekezdése szerinti bevétel, és 15,7 M Ft az ORTT működési bevétele,

d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2002. évi kiadási előirányzata 31 546,927 M Ft,

e) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2002. évi bevételi előirányzata 31 546,927 M Ft.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint az e) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rtv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerinti melléklettel 2003. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. számú melléklet).

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2002. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 2000. évi CXXXV. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Személyi juttatások 466,415
2. Munkaadókat terhelő járulékok 142,988
3. Dologi kiadások 289,345
4. Felhalmozási kiadások 68,625
Összesen: 967,373

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2002. évi kiadási előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 5 818,000
2. Pályázati díj 66,272
3. TV üzemben tartási díj 22 380,578
4. TV üzemben tartási beszedési díj 1 411,247
5. Áfa 1 870,830
Összesen: 31 546,927

2. számú melléklet a 2000. évi CXXXV. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. A várható üzemben tartási díj figyelembevételével számított fix összegű támogatás [Rtv. 84. § (2) és (3) bek. alapján] 951,673
Működési bevétel 15,7
Összesen: 967,373

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2002. évi bevételi előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 7 272,500
2. Pályázati díj 82,840
3. TV üzemben tartási díj 23 791,825
4. Áfa-visszaig. 399,762
Összesen: 31 546,927

3. számú melléklet a 2000. évi CXXXV. törvényhez

Műsorszolgáltatási Alap 2002. évi költségvetése

2002. év
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Elő-
irányzat
Előirányzat Elő-
irányzat
I. KIADÁSOK 30 163
1. Továbbutalandó üzemben tartási díj 21 038
1.1. Magyar Televízió Rt. 8 952
1.2. Magyar Rádió Rt. 6 267
1.3. Duna Televízió Rt. 5 371
1.4. ORTT 224
1.5. közalapítványok összesen 224
2. Céltámogatások 3 304
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 525
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 1 343
2.3. műsorszórás és -elosztás fejlesztése 1 186
2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 125
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 125
3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 453
3.1. Magyar Televízió Rt. 914
3.2. Magyar Rádió Rt. 1 147
3.3. Duna Televízió Rt. 392
4. Üzemben tartási díjak beszedési költsége 1 411
5. Kiegészítő támogatások 996
5.1. ORTT 728
5.2. közalapítványok összesen 269
6. Igazgatóság 727
6.1. személyi juttatások 320
6.2. munkaadót terhelő járulékok 119
6.3. dologi kiadások 236
6.4. felhalmozási kiadások 53
7. Szerzői jogdíjak 150
8. Egyedi támogatások, pályázatok 0
9. Pályázatok bírálatának költségei 83
10. Fizetendő általános forgalmi adó *
11. Fesztiváliroda felállítása 0
12. Műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek 0
2002. év
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Elő-
irányzat
Előirányzat Elő-
irányzat
II. BEVÉTELEK 30 163
1. Üzemben tartási díj 23 792
1.1. bruttó beszedett üzemben tartási díj 18 472
1.2. mentesítettek utáni költségvetési átalány 5 320
2. Műsorszolgáltatási díj 5 818
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 306
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 186
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 1 147
2.4. Hungária Rádió Műsorszolgáltató Rt. 1 128
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1 050
3. Pályázati díjak 66
3.1. műsorszolgáltatási jogosultságok pályázati díja 0
3.2. céltámogatások pályázati díja 66
4. Kötbér, kártérítés, bírság 0
5. Önkéntes befizetések 0
6. Egyéb bevételek 487

  Vissza az oldal tetejére