A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet

a reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról

A Kormány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. §-ának (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján - az érintett érdek-képviseleti szervek véleményének figyelembevételével - a következőket rendeli el:

1. § A reprográfiára szolgáló készülékek körét a rendelet melléklete tartalmazza.

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet a 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelethez * 

A reprográfiára szolgáló készülékek [a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 1001/2013/EU (2013. október 4.) bizottsági rendeletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrának megfelelő vámtarifaszámok alapulvételével]:

KN-kód Árumegnevezés
8443 31 20 A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkcióból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék, amely elsődlegesen digitális másolási funkcióval rendelkező szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval.
8443 31 80 A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkcióból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas más készülék.
8443 32 10 Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas nyomtató.
8443 32 91 Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval.
8443 32 93 Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas optikai rendszerrel ellátott másológép.
8443 32 99 Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas más készülék.
8443 39 10 Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval.
8443 39 31 Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas, optikai rendszerű másológép.
8443 39 39 Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas, más másológép.
8443 39 90 Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas más készülék.
8472 10 00 Más irodai sokszorosítógép.

  Vissza az oldal tetejére