A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

163/2000. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vasúti, közúti és vízi nemzetközi kombinált áruszállításról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2000. június 15. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya által a vasúti, közúti és vízi nemzetközi kombinált áruszállításról szóló, Moravske Toplicében, 1996. augusztus 27-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vasúti, közúti és vízi nemzetközi kombinált áruszállításról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

annak tudatában, hogy az árucseréhez elengedhetetlen a teljesítőképes nemzetközi áruszállítás,

felismerve a hatékony kombinált áruszállítás környezetkímélő, valamint a kombinált áruszállítás célszerű formáinak előnyeit a közlekedési infrastruktúra esetleges korlátozó adottságainak leküzdésében,

abban a meggyőződésben, hogy a kombinált áruszállítás fejlesztése nagy lehetőség a nemzetközi áruforgalom gondjainak megoldásában,

a hatékony nemzetközi kombinált áruszállítás végzése céljából,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Ez az Egyezmény kiterjed a nemzetközi kombinált áruszállításra, beleértve a saját számlás áruszállítást és azt az árufuvarozást is, amely

- részben vasúton vagy vízi úton, részben közúton valamelyik Szerződő Fél országában bejegyzett gépjárművel,

- a két Szerződő Fél országa között, vagy az egyik, vagy mindkét Szerződő Fél országán keresztül történik, vagy harmadik országban bejegyzett gépjárművel a kísért kombinált áruszállítás keretében.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

(1) Ezen Egyezmény céljából a következő fogalmak kerültek meghatározásra:

a) Nemzetközi kombinált áruszállítás: olyan szállítási forma, amelynek során az üres vagy rakott közúti tehergépjármű (vontató és/vagy vontatott gépjármű) az útvonal egy részét vasúton vagy vízen teszi meg a Szerződő Fél országából a másik Szerződő Fél országába, vagy mindkét Szerződő Fél országán keresztül, amelynek során a tehergépjármű a közutat csak a feladási vagy rendeltetési hely és a legközelebbi - fel- és lerakodás céljára alkalmas - vasúti terminál vagy vízi (Ro-Ro) kikötő között veszi igénybe.

b) Közúti tehergépjármű: olyan közúti motoros meghajtású áruszállítási célra használt gépjármű, amelyet a műszaki előírásokkal összhangban állítottak elő vagy alakítottak ki, beleértve bármilyen hozzácsatolt pótkocsit vagy félpótkocsit.

c) Csereszekrény és konténer: 20 láb (6 m) hosszú vagy annál hosszabb, a gépjárműről leemelhető vagy arra felrakható rakományhordozó.

d) Kombinált áruszállítási lánc közúti részén végzett közúti fel- és elfuvarozás: az áru fel- vagy lerakodóhelye, valamint a kombinált áruszállítás legközelebbi terminálja között az áru vagy a rakományhordozó közúton történő szállítása, és amelynek hosszát (légvonalban mért távolság) a Szerződő Fél országa területén, egyetértésben a másik Szerződő Féllel, a viszonosság elvének szem előtt tartásával és a helyi adottságok figyelembevételével határozzák meg.

e) Kombinált áruszállítási terminál és Ro-Ro kikötő: olyan átrakóállomás, illetve -hely (vastúti/kikötői), ahol a gépjárművek vagy a kombinált áruszállításhoz használt rakományhordozók átrakása (felrakás, lerakás) történik, és amelyek alkalmasak az illető gépjárművek, valamint rakományhordozók kezelésére.

f) Közúti fel- és elfuvarozás (kombikabotázs): a nem kísért kombinált áruszállítás keretében rakott vagy üres pótkocsi, csereszekrény vagy konténer fel- és elfuvarozása (elő- és utánfutás), amelyet az egyik Szerződő Fél országának területén a másik Szerződő Fél országában bejegyzett gépjárművel végeznek.

g) Kísért kombinált áruszállítás: a gépjármű pótkocsival vagy anélkül, a vontató vagy nyergesvontató pótkocsival együtt vasúti járművön vagy hajón történő továbbítása. A gépjárművezető együtt utazik a gépjárművel.

h) Nem kísért kombinált áruszállítás: a vasúti járművön vagy hajón a pótkocsi, félpótkocsi, csereszekrény, konténer továbbítása.

i) Gördülő országút (Ro-La): gépjárműveknek speciális alacsony rakfelületű vagy hagyományos vasúti kocsin történő továbbítása.

j) Ro-Ro forgalam: gépjárműveknek hajón történő továbbítása, amelynek keretében a gépjármű saját kerekein gördül a hajóra.

k) Vis maior: előre nem látható, ki nem számítható kényszerítő körülmény, illetve akadály.

3. Cikk

Közúti fel- és elfuvarozás a nem kísért kombinált áruszállítás keretében

(1) A Szerződő Felek különleges engedélykontingensben állapodnak meg a közúti fel- és elfuvarozásra, a fel- vagy lerakóhely és a kombiterminál vagy a belvízi kikötő között végzett közúti elő- és utánfuvarozásra, amelyet az egyik Szerződő Fél területén a másik Szerződő Fél országában nemzetközi kombinált áruszállítás végzésére jogosult fuvarozó olyan gépjárművel végez, amely a másik Szerződő Fél országában van bejegyezve, és amely a közúti elő- és utánfuvarozás során az államhatárt nem lépi át (kombikabotázs).

A különleges engedély mintája az Egyezmény mellékletét képezi.

(2) A kombinált áruszállítás keretében végzett közúti fel- és elfuvarozást (kombikabotázs) különleges engedéllyel, gépjárműadó és közúti illeték fizetése nélkül, a kombinált áruszállítási termináltól légvonalban mért 30 km-es körzethatáron belül szabad folytatni. * 

(3) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény 11. Cikk szerint létrehozott Kombinált Áruszállítási Vegyesbizottság keretében megállapodhatnak más kabotázs fuvarozási relációban, amely meghaladhatja az engedélyezett távolságot.

(4) A kombinált áruszállítást szolgáló terminálok

a) Vasúti kombiterminálok:

Magyarországon:

Budapest-Józsefváros

Budafok-Háros

Debrecen

Miskolc, Gömöri pu.

Sopron

Soroksár (tervezett)

Szeged-Kiskundorozsma

Szolnok

Záhony

Szlovéniában:

Celje

Ljubljana-Moste

Koper

Maribor

Murska Sobota (tervezett)

b) Vízi kikötők:

Magyarországon:

Budapest Ro-Ro kikötő (Budapest, Cserhalom u. 2.)

Baja (tervezett)

Győr-Gönyű (tervezett)

Szlovéniában:

Koper

(5) A jelen cikk (1) bekezdésében említett különleges engedélyek éves mennyiségét a Szerződő Felek a 11. Cikk szerint létrehozott vegyesbizottsági ülések keretében közösen állapítják meg. A különleges engedélyeket egyéves időtartamra adják ki, a megállapított kontingens figyelembevételével, amelyek érvényessége ismételten meghosszabbítható.

(6) A jelen cikk (1) bekezdése szerinti időre szóló különleges engedélyt és a CIM-UIRR, illetve a hajó fuvarlevelet a gépjárművezető a fel- és elfuvarozás során köteles magánál tartani. Az engedélyt a közúti fuvarozó részére meghatározott gépjárműre, illetve vontatóra adják ki, amely egyidejűleg az engedélyezett gépjármű által vontatott pótkocsira, félpótkocsira is érvényes.

(7) A kombinált áruszállítás keretében végzett közúti fel- és elfuvarozás (kombikabotázs) céljára alkalmazott gépjárművet vagy vontatót a kombinált áruszállítási terminál területén vagy a közút területén kívül lévő parkolóhelyen, abban vagy a közvetlenül szomszédos helységben - mint ahol a terminál vagy a kikötő található - szabad tárolni, továbbá magánterületen az illetékes hatóságok engedélye alapján. E gépjárművek vagy vontatók erre a célra ki nem jelölt közterületen nem tárolhatók.

(8) A nem kísért kombinált áruszállítás keretében végzett fel- és elfuvarozást a fel- és lerakóhely és a kombiterminál között az engedélyezett legrövidebb szokásos útvonalon kell végrehajtani.

(9) A nem kísért kombinált áruszállítás keretében a közúti fel- és elfuvarozás (kombikabotázs) során a fuvarozónak azonosnak kell lennie a feladóval vagy a fuvarozást elvállaló, meghatalmazott áruszállítóval. Egyéb áruszállítási tevékenység nem végezhető.

4. Cikk

Kísért kombinált áruszállítás (Gördülő országút; Ro-La)

(1) A Szerződő Felek országából, országába vagy országán keresztül lebonyolódó gördülő országúti viszonylatot, viszonylatokat a Szerződő Felek igény szerint állapítják meg, és rendelkeznek azok üzemeltetéséről.

(2) A gördülő országút viszonylatait a Szerződő Felek a mindenkori lehetőségek és igények alapján határozzák meg.

(3) A Szerződő Felek a gördülő országút rendszerben továbbított vonatok határállomási tartózkodását 30 percre korlátozzák.

5. Cikk

Az engedélyek felhasználása

(1) A jelen Egyezmény 3. Cikkében megállapított különleges engedélyt a Szerződő Fél országában történő minden szállításnál a járművön kell tartani, és az illetékes ellenőrző hatóságok kérésére azt fel kell mutatni. A különleges engedélyen történő bárminemű illetéktelen módosítás (javítás) a jelen Egyezmény 8. Cikke szerinti szankciókat vonja maga után.

(2) A jelen Egyezmény 3. Cikkében említett különleges engedélyeket mindenkor az illetékes magyar és szlovén hatóságok adják ki egymás részére.

6. Cikk

A kombinált áruszállítás elősegítése

(1) A Szerződő Felek ösztönzik a vasúti, a hajózási és a kombitársaságokat arra, hogy - lehetőségeik szerint - hatékony egyeztető intézkedésekben állapodjanak meg a kombinált áruszállítás segítése céljából, figyelembe véve azt, hogy mindenekelőtt a nem kísért kombinált áruszállítás rendkívüli előnyökkel rendelkezik.

(2) A Szerződő Felek - lehetőségeik szerint - támogatják az eredményes kombinált áruszállításhoz szükséges infrastruktúra korszerűsítését.

(3) A Szerződő Felek a kombinált áruszállításhoz kapcsolódó fel- és elfuvarozást mentesítik a hétvégi és ünnepnapi közlekedési korlátozási tilalom alól.

(4) A Szerződő Felek törekednek, hogy - lehetőség szerint - a közúti fel- és elfuvarozáshoz a 44 tonna össztömegű gépjárművek továbbításának feltételeit megteremtsék.

(5) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a határon történő vámkezelési műveletek elvégzését a kombinált áruszállítási terminálokra helyezzék át.

(6) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a vasúti infrastruktúra és a vasúti forgalomban történő határkezelés összhangban legyen az AGTC Megállapodás (Európai Megállapodás a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és azok létesítményeiről) által megszabott előírásokkal és normákkal.

7. Cikk

Együttműködés

(1) A Szerződő Felek ösztönzik a vasutakat arra, hogy a kombinált áruszállításban részt vevő társaságokkal és vállalatokkal együttműködve versenyképes ajánlatokat dolgozzanak ki a kombinált áruszállítás elősegítésére, különös tekintettel a szállítás minőségére, a szállítási idő és határidő csökkentésére és betartására, a gazdaságilag indokolható tarifákra.

(2) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a közúti áruszállítás minél nagyobb mértékben kombinált áruszállítás formájában bonyolódjon le.

(3) A Szerződő Felek egyeztetés céljából tájékoztatják egymást minden olyan intézkedésről, amely befolyásolhatja a kombinált áruszállítás további alakulását. A kombinált áruszállítás ösztönzésére és az esetleges problémák rendezésére a Szerződő Felek bármelyike kezdeményezheti a jelen Egyezmény 11. Cikke alapján létrehozott Vegyesbizottság összehívását.

8. Cikk

Rendelkezések megszegése

(1) A fuvarozó, illetve szállítmányozó vagy annak tagja, alkalmazottja köteles betartani a másik Szerződő Fél országában hatályos jogszabályokat.

(2) Ha valamely fuvarozó, illetve szállítmányozó vagy annak tagja, alkalmazottja megszegi a másik Szerződő Fél országában hatályos jogszabályokat és egyéb előírásokat, vagy a jelen Egyezmény rendelkezéseit, a jármű forgalmi engedélyét kiadó Szerződő Fél országának illetékes hatóságai - azon Szerződő Fél országának illetékes hatóságainak kérésére, amelyben a jogsértés történt - az alábbi intézkedéseket hozhatják:

a) az érintett fuvarozó, illetve szállítmányozó felszólítása az érvényben lévő előírások betartására;

b) az érintett fuvarozó, illetve szállítmányozó részére az engedélyek kiadásának leállítása, vagy a már kiadott engedély visszavonása arra az időszakra, amelyre a másik Szerződő Fél országának illetékes hatósága kizárta őt a forgalomból.

(3) Az illetékes hatóságok értesítik egymást a hozott intézkedésekről.

(4) A jelen cikk rendelkezései nem érintik azon intézkedéseket, amelyeket annak a Szerződő Fél országának bíróságai vagy hatóságai hoznak, amelynek felségterületén a jogsértést elkövették.

9. Cikk

Adatvédelem

(1) A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden adatot és információt - kivéve a hivatalos statisztikai adatokat és kimutatásokat - harmadik féllel szemben védik.

(2) A jelen cikk (1) bekezdése szerinti adatokat és információkat csak a Szerződő Fél hatóságai, ügyészségei és bíróságai részére szolgáltathatók ki, amennyiben azt büntetőeljárás teszi szükségessé. Minden további adat kiadása csak az adatkibocsátó előzetes engedélye alapján történhet.

(3) Az adatkiadás a Szerződő Felek országaiban érvényes jogszabályok betartása mellett lehetséges.

10. Cikk

Válsághelyzet

A Szerződő Felek a kombinált áruszállításban vis maior vagy műszaki zavarok miatt bekövetkező, tizenkét órát meghaladó üzemszünetek esetén külön egyeztetett intézkedéseket tesznek a nemzetközi áruszállítás zavartalanságának biztosítása érdekében.

11. Cikk

Vegyesbizottság

(1) A jelen Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek illetékes szervei képviselőiből Kombinált Áruszállítási Vegyesbizottságot hoznak létre, amelynek munkájával és összetételével kapcsolatos részletes feladatokat a Vegyesbizottság ügyrendje állapítja meg. A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerződő Felek országainak területén felváltva tartja.

(2) A Vegyesbizottság jogosult javaslatot tenni az Egyezmény módosítására és kiegészítésére. Ezen módosítások és kiegészítések a jelen Egyezményre vonatkozó előzetes eljárást követően diplomáciai jegyzékváltással lépnek hatályba.

(3) A jelen Egyezmény 2. Cikkének f) pontja, a 3. Cikkének (1), (3) és (5) bekezdése tekintetében a Kombinált Áruszállítási Vegyesbizottság döntéseit a Budapesten, 1992. február 14-én aláírt, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény 3. Cikkében megjelölt Vegyesbizottsággal együttműködve hozza meg.

12. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásai szerint jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai értesítések kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyeket egyéb, a Szerződő Felekre nézve már érvényes egyezmények, megállapodások és előírások tartalmaznak.

13. Cikk

A szerződés hatálya

Jelen Egyezmény határozatlan időre szól, azonban azt bármelyik Szerződő Fél írásban felmondhatja. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásnak a másik Szerződő Félhez való megérkezését követő hat hónap eltelte után hatályát veszti.

Készült Moravske Toplicében, 1996. augusztus 27-én, két példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Melléklet

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

Közlekedési Főfelügyelet

A járművet nyilvántartó ország: Magyar Köztársaság

Az engedélyezett utak száma: korlátlan

ENGEDÉLY
a nem kísért kombinált áruszállítás keretében folytatott kombikabotázsra

A jelen Engedély a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vasúti, közúti és vízi nemzetközi kombinált áruszállítás tárgyában kötött Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdése alapján került kiadásra, a közúti áruszállításra a kombinált áruszállításba bekapcsolt magyar vasúti terminálok és vízi kikötők, valamint a nemzetközi kombinált áruszállítás keretében történő fel- és elfuvarozási vagy fel- és lerakóhelyek között a Magyar Köztársaság területén.

A kombikabotázs a ................ termináltól/vízi kikötőtől légvonalban mért 30 kilométeres távolságban engedélyezett ezen Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdése alapján, illetve az Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdésétől eltérő, de a 3. Cikk (3) bekezdése alapján a Vegyesbizottság keretében egyeztetett útvonalakon, amelyek a következők:.............................

Az a közúti gépjármű, amely ezen Engedély alapján végez kombikabotázst, a Magyar Köztársaság államhatárát a közúti elő- és utánfuvarozás során nem lépheti át.

A fuvarozó (cég) neve: ..............................................................................................................

A fuvarozó teljes címe: ..............................................................................................................

Érvényes:........................................................... -tól ............................................................ -ig

Esetleges korlátozások: ..............................................................................................................

A tehergépkocsi vagy a vontató rendszáma: ..............................................................................

A kiállítás helye és dátuma: .......................................................................................................

..........................................................................................

a kibocsátó hatóság aláírása és bélyegzője

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

1. Az engedély a járműben tartandó és az illetékes hatóságok kérésére felmutatandó.

2. Az engedélyt a fuvarozónak meghatározott gépjárműre adják. Az engedély egyidejűleg a gépjármű által vontatott pótkocsira és/vagy nyergesvontatóra is érvényes, függetlenül attól, hogy annak forgalmi engedélyét hol adták ki. Az engedély nem ruházható át.

3. Az engedély az Egyezmény 3. Cikke alapján a Magyar Köztársaság területén végzett fuvarozásra jogosít.

A Magyar Köztársaság területén történő kombinált áruszállítás az Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdésében meghatározott körzethatáron belül végezhető, továbbá abban a viszonylatban, amelyet az Egyezmény 3. Cikkének (3) bekezdése alapján engedélyeztek.

Harmadik országba vagy harmadik országból történő fuvarozás nem megengedett.

4. Az engedély elszállítás esetén csak a megelőző vasúton történő szállítást igazoló okmánnyal (fuvarlevél, rakodási lista stb.) együtt érvényes.

Odaszállítás esetén igazolásként be kell mutatni az azt követő vasúton történő szállításhoz szükséges bizonyító okmányt.

A fel- és elfuvarozás a kombinált áruszállításban a legrövidebb, a közlekedésben szokásos és a közlekedési előírások által megengedett útvonalon végzendő a be- és kirakodóhely, a kombinált fuvarozásba bekapcsolt és az Egyezmény 3. Cikke (4) bekezdésében felsorolt vasúti terminál vagy kikötő között.

5. Az engedély birtokosa és a fuvarozást végző személyzet köteles betartani a Magyar Köztársaságban a gépjárművel végzett áruszállításra vonatkozó érvényes előírásokat.

SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG

Közlekedési és Hírközlési Minisztérium

A járművet nyilvántartó ország: Szlovén Köztársaság

Az engedélyezett utak száma: korlátlan

ENGEDÉLY
a nem kísért kombinált áruszállítás keretében folytatott kombikabotázsra

A jelen Engedély a Szlovén Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a vasúti, közúti és vízi, nemzetközi kombinált áruszállítás tárgyában kötött Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdése alapján került kiadásra, a közúti áruszállításra a kombinált áruszállításba bekapcsolt szlovén vasúti terminálok és vízi kikötők, valamint a nemzetközi kombinált áruszállítás keretében történő fel- és elfuvarozási vagy fel- és lerakóhelyek között a Szlovén Köztársaság területén.

A kombikabotázs a ...................... termináltól/vízi kikötőtől légvonalban mért 30 kilométeres távolságban engedélyezett ezen Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdése alapján, illetve az Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdésétől eltérő, de a 3. Cikk (3) bekezdése alapján a Vegyesbizottság keretében egyeztetett útvonalakon, amelyek a következők: ............................

Az a közúti gépjármű, amely ezen Engedély alapján végez kombikabotázst, a Szlovén Köztársaság államhatárát a közúti elő- és utánfuvarozás során nem lépheti át.

A fuvarozó (cég) neve: ..............................................................................................................

A fuvarozó teljes címe: ..............................................................................................................

Érvényes: ..................................................... -tól ................................................................. -ig

Esetleges korlátozások: ..............................................................................................................

A tehergépkocsi vagy a vontató rendszáma: ..............................................................................

A kiállítás helye és dátuma: .......................................................................................................

...............................................................................

a kibocsátó hatóság aláírása és bélyegzője

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

1. Az engedély a járműben tartandó és az illetékes hatóságok kérésére felmutatandó.

2. Az engedélyt a fuvarozónak meghatározott gépjárműre adják. Az engedély egyidejűleg a gépjármű által vontatott pótkocsira és/vagy nyergesvontatóra is érvényes, függetlenül attól, hogy annak forgalmi engedélyét hol adták ki. Az engedély nem ruházható át.

3. Az engedély az Egyezmény 3. Cikke alapján a Szlovén Köztársaság területén végzett fuvarozásra jogosít.

A Szlovén Köztársaság területén történő kombinált áruszállítás az Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdésében meghatározott körzethatáron belül végezhető, továbbá abban a viszonylatban, amelyet az Egyezmény 3. Cikkének (3) bekezdése alapján engedélyeztek.

Harmadik országba vagy harmadik országból történő fuvarozás nem megengedett.

4. Az engedély elszállítás esetén csak a megelőző vasúton történő szállítást igazoló okmánnyal (fuvarlevél, rakodási lista stb.) együtt érvényes.

Odaszállítás esetén igazolásként be kell mutatni az azt követő vasúton történő szállításhoz szükséges bizonyító okmányt.

A fel- és elfuvarozást a kombinált áruszállításban a legrövidebb, a közlekedésben szokásos és a közlekedési előírások által megengedett útvonalon végzendő a be- és kirakodóhely, a kombinált fuvarozásba bekapcsolt és az Egyezmény 3. Cikke (4) bekezdésében felsorolt vasúti terminál vagy kikötő között.

5. Az engedély birtokosa és a fuvarozást végző személyzet köteles betartani a Szlovén Köztársaságban a gépjárművel végzett áruszállításra vonatkozó érvényes előírásokat.”

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az Egyezmény rendelkezéseit 2000. július 15. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére