A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2001. (XI. 14.) TNM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tábornoki rendfokozatú tagjainak egyenruha viseléséről

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményéről, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendelet 54. §-ában foglaltakra, a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed az Információs Hivatalra, valamint tábornoki rendfokozatú hivatásos állományú tagjára (a továbbiakban: tábornok).

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) Hivatalához szolgálatteljesítésre berendelt, illetve a Nemzeti Biztonsági Felügyelethez vezényelt tábornokra is.

2. § (1) A tábornok a Hszt. alapján viseli egyenruháját.

(2) A hivatásos állományból nyugállományba helyezett tábornok a miniszter nyugállományba helyezést elrendelő határozatában foglaltak szerint viselhet egyenruhát.

(3) A nyugállományú tábornok polgári foglalkozás vagy más keresőtevékenység folytatása közben, valamint - a hivatalos kiküldetés kivételével - külföldi tartózkodása alatt egyenruhát nem viselhet.

(4) A nyugállományba helyezett tábornok egyenruháján nem viselheti a hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt.

3. § (1) A tábornok egyenruhájának megjelenési formája katonai.

(2) *  Erre való tekintettel a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet előírásait az e rendeletben foglalt eltérések alapulvételével kell figyelembe venni.

4. § (1) Az egyenruha viselése szerint társasági öltözet, amely a tábornok alkalmi ruházata.

(2) A társasági öltözetet a tábornok szolgálati hovatartozására tekintet nélkül csak e rendelet előírásai szerint viselheti.

(3) A tábornok a társasági öltözetet a miniszter külön elrendelése alapján meghatározott alkalommal köteles viselni.

(4) A társasági öltözet viselése - külön elrendelés nélkül - kötelező a tábornoki rendfokozatba történő kinevezéskor és előléptetéskor.

(5) A más szervnél való, valamint külföldön történő szolgálatteljesítés esetén figyelembe kell venni az adott szervnél előírt, illetve a fogadó országban szokásos egyenruha viselési szabályokat.

5. § (1) A társasági öltözetet az évszaknak, az időjárásnak és az igénybevételnek megfelelően kell megválasztani.

(2) a) Nyári időszak:

május 1-jétől szeptember 30-ig.

b) Téli időszak:

november 1-jétől február 28/29-ig.

c) Átmeneti időszak:

március 1-jétől április 30-ig,

október 1-jétől október 31-ig.

6. § (1) A társasági öltözet változatai:

Télen Átmeneti időszakban
1. változat 2. változat
társasági Bocskai-sapka társasági Bocskai-sapka
posztóköpeny 4/4-es ballonkabát
tábori barna zubbony tábori barna zubbony
fekete pantalló fekete pantalló
fehér hosszú ujjú ing fehér hosszú ujjú ing
fekete nyakkendő fekete nyakkendő
fekete bőrkesztyű fekete bőrkesztyű
fekete zokni fekete zokni
fekete zárt félcipő fekete zárt félcipő
nyaksál
Nyáron
3. változat 4. változat
társasági Bocskai-sapka társasági Bocskai-sapka
tábori barna zubbony fehér hosszú ujjú ing
fekete pantalló fekete pantalló
fehér hosszú ujjú ing fekete nyakkendő
fekete nyakkendő társasági nadrágszíj
fekete zokni fekete zokni
fekete zárt félcipő fekete zárt félcipő

(2) A hordmód változatai:

a) A tábornok fehér kesztyűt, fekete színű díszövet aranycsattal, a katonai ünnepségeken zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés szerint viselhet.

b) A 4. változatnál a fehér ing névkitűzővel, hímzett rendfokozati jelzéssel, hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel, nyakkendőcsíptetővel, kézelőgombbal viselendő.

c) A 4. változat rövid ujjú fehér inggel és nyakkendő nélkül is viselhető.

d) A 2. változat és csapadékos időjárás esetén a 3. és 4. változatok esőkabáttal is viselhetők.

7. § (1) A tábornok a társasági zubbonyon tábornoki ezüstszínű tölgy- és babérágat visel.

(2) A tábornok a posztóköpenyen tábornoki hímzett aranyszínű tölgyfalombot visel. A tábornok a posztóköpeny két ujján felvarrt posztóköpeny rendfokozati jelzést visel.

(3) A tábornok a hímzett társasági jelzéseken tábornoki ezüstszínű hímzett tölgy- és babérágat visel.

8. § A tábornok a társasági Bocskai-sapkán tábornoki társasági sapkadíszt és - pirossal átszőtt - tábornoki arany sapkazsinórt visel.

9. § (1) A tábornok a társasági zubbonyon aranyszínű paroli rendfokozati jelzést visel.

(2) A tábornok a társasági zubbonyon ezüstszínű 17 mm-es hatágú csillagot visel.

10. § A tábornok a 4/4-es ballonkabáton, esőkabáton aranyszínű hímzett köznapi, a társasági fehér ingen aranyszínű hímzett társasági rendfokozati jelzést visel.

11. § A tábornok a zubbonyon, a posztóköpenyen, a társasági Bocskai-sapkán aranyozott gombot visel.

12. § A tábornok a hosszú ujjú ingen az aranyszínű nyakkendőcsíptetőt és kézelőgombot együttesen viseli, amelyeket nemzeti színű pajzs díszít.

13. § (1) A tábornok a társasági zubbonyon hímzett karjelzést visel.

(2) *  A zubbonyon karjelzésként az Információs Hivatal jelképe viselhető.

14. § (1) A tábornok a Magyar Köztársaság elnöke, a Kormány, a miniszter, továbbá a jogszabályban feljogosított más szerv által alapított kitüntetést viselheti.

(2) A kitüntetések eredeti formában csak külön parancsra viselhetők.

(3) Külföldi kitüntetést csak az a tábornok viselhet, aki erre a minisztertől engedélyt kapott.

(4) A kitüntetéseket szalagsávon, a zubbony bal oldalán, belülről kifelé, több sorban, felülről lefelé haladva, az adományozó pozíciójának megfelelően kialakított sorrendben kell elhelyezni. Egy sorban négy kitüntetést lehet viselni.

15. § A tényleges állományú tábornok a miniszter által adományozott jelvényt, a hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt a társasági zubbonyon színes hímzett kivitelben, arany alapszínben, a fehér ingen színes műselyemmel hímzett (mosható) kivitelben, sárga alapszínben viseli.

16. § Az egyenruházati cikkek kivitelére, színére és alapanyagára vonatkozó előírásokat a Magyar Honvédség műszaki leírásai tartalmazzák.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére