A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2001. (XII. 13.) TNM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjait megillető kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  A rendelet hatálya kiterjed az Információs Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Hivatal hivatásos állományú tagjaira és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira (a továbbiakban együtt: személyi állomány tagja).

2. § *  A Hivatal fogorvosi rendelőjében elvégzett fogszakorvosi és szájsebészeti eljárások - a fogpótlások kivételével - térítésmentesek. A fogpótlások fogtechnikai költségeit a személyi állomány tagja maga viseli.

3. § *  A Hivatal alapellátó orvosa által végzett gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat, valamint a lőfegyvertartáshoz szükséges egészségi alkalmassági vizsgálat a személyi állomány tagja részére térítésmentes.

4. § (1) *  A személyi állomány tagja részére a szemész szakorvos által meghatározott gyógyszemüveg-, illetve kontaktlencse-készítés költségeinek 75%-a téríthető, évente legfeljebb a mindenkori illetményalap 50%-áig.

(2) A kifizetés rendjét a Hivatal főigazgatója utasításban határozza meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére