A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról

A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 60. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest, 36616 hrsz.-ú., VIII. kerület, Horánszky utca 11. szám alatti ingatlant.

(2) Műemléki környezetként a 36617 hrsz., Horánszky utca 9. szám alatti és a 36615 hrsz., Horánszky utca 13. szám alatti ingatlant jelölöm ki.

(3) Az épületen reklám nem helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket a III. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1873-1874. években, Diescher József tervei szerint historizáló stílusban épült egykori Főreáltanoda, ma Vörösmarty Mihály Gimnázium épületének építészeti, belsőépítészeti értékeinek, továbbá a belső udvaron álló, egykori kútból kialakított szoborkompozíció védelme.

2. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére