A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Adonisz u. 4. szám alatti, 9644/1, 9644/2 helyrajzi számú villaépületet.

(2) Műemléki környezetként a 9645/2, 9646, 9647/1, 9647/2, 9648, 9649/1, 9649/2, 9650/1, 9650/2, 9651/1, 9651/2, 9652/1, 9652/2, 9653/1, 9653/2 hrsz.-ú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemléken és környezetén reklám csak a műemlékvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja az Ürményi-Wagner villa (ún. Repos-villa), a hazai romantikus és historizáló építészet jeles emléke külső és belső értékeinek fokozott védelme, valamint a villa építészeti, városképi értékeinek megőrzése.

2. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Béla király út 6-8. szám alatti 9559/2 helyrajzi számú villaépületet és kertjét.

(2) *  Műemléki környezetként a 9518, 9519, 9520, 9559/1, 9568/1, 9568/10, 9568/11, 9568/12, 9568/13, 9568/16, 9568/17 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 9217 helyrajzi számú utat, és a 9567 helyrajzi számú közbeeső szakaszát jelölöm ki.

(3) A műemléken és környezetén reklám csak a műemlékvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(5) *  A védetté nyilvánítás célja az 1891-ben épült historizáló villaépület - 1945 és 1971 között Devecseri Gábor költő, író és műfordító otthona - műemléki, városképi, kultúrtörténeti értékeinek fokozott védelme. A védelem kiterjed a teljes ingatlanra, valamint az épület tartozékaira, berendezéseire.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Janka út 4/B szám alatti, 10522 helyrajzi számú majorsági épületet és parkját.

(2) Műemléki környezetként a 10500/8, 10500/9, 10500/10, 10500/11, 10500/12, 10507/1, 10507/2, 10508, 10510/1, 10510/2, 10511/1, 10511/2, 10518/1, 10518/2, 10519, 10520, 10521 hrsz.-ú ingatlanokat, valamint a 10509 hrsz.-ú utat jelölöm ki.

(3) A műemléken és környezetén reklám csak a műemlékvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1760-as években épült, eredeti formájában fennmaradt barokk majorsági épület külső és belső értékeinek fokozott védelme, valamint a majorság és kertje építészeti, városképi, településtörténeti értékeinek megőrzése.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Széchenyi emlékút 3-5. szám alatti, 9246 helyrajzi számú villaépületet és kertjét.

(2) Műemléki környezetként a 9236, 9237/1, 9237/2, 9242, 9243, 9247/1, 9247/2, 9249/1, 9249/2, 9249/3, 9249/4, 9252/2, 9252/3 hrsz.-ú ingatlanokat, valamint a 9235 és 9244 hrsz.-ú utakat és a 9199/3 hrsz.-ú út közbeeső szakaszát jelölöm ki.

(3) A műemléken és környezetén reklám csak a műemlékvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1891-ben épült, Wellisch Alfréd műépítész által saját nyaralójának tervezett villaépület külső és belső értékeinek fokozott védelme, valamint a villa és kert együttese építészeti, városképi értékeinek megőrzése.

5. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Szilassy út 3. szám alatti, 10505/2 helyrajzi számú villaépületet és parkját.

(2) Műemléki környezetként a 10505/1, 10505/3 hrsz.-ú ingatlanokat, valamint a 10506 hrsz.-ú út érintkező szakaszát jelölöm ki.

(3) A műemléken és környezetén reklám csak a műemlékvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja a XVIII. századi majorság, majd Istenszeme vendégfogadó, később historizáló stílusú villává átalakított épület külső és belső értékeinek fokozott védelme, valamint a villa és parkja építészeti, városképi, településtörténeti értékeinek megőrzése.

6. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karbantartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére