A jogszabály mai napon ( 2020.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2001. (III. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között a Duna Bizottságot, valamint annak tisztviselőit megillető kiváltságok és mentességek rendezéséről szóló, a Duna Bizottság székhelyéről, 1964. május 27-én, Budapesten aláírt Egyezményhez fűzött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről

(A Kiegészítő Jegyzőkönyv aláírása 2001. február 19. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között a Duna Bizottságot, valamint annak tisztviselőit megillető kiváltságok és mentességek rendezéséről szóló, a Duna Bizottság székhelyéről, 1964. május 27-én, Budapesten aláírt Egyezményhez fűzött Kiegészítő Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

2. § A Kiegészítő Jegyzőkönyv magyar, francia, német és orosz nyelven készült, magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között a Duna Bizottság székhelyéről a Magyar Népköztársaságban tárgyában, 1964. május 27-én megkötött Egyezményhez fűzött, a Duna Bizottság, valamint annak tisztviselőit megillető kiváltságok és mentességek rendezéséről szóló Kiegészítő Jegyzőkönyv

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Duna Bizottság

Kifejezve azon szándékukat, hogy a nemzetközi szervezeteknek biztosított kiváltságok és mentességek tekintetében a nemzetközi gyakorlatban, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között a Duna Bizottság székhelyéről a Magyar Népköztársaságban tárgyában, 1964. május 27-én, Budapesten megkötött Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) óta bekövetkezett fejlődést figyelembe vegyék,

Figyelembe véve a dunai hajózás rendjének tárgyában, 1948. augusztus hó 18. napján aláírt Belgrádi Egyezményt,

Figyelembe véve továbbá a Duna Bizottság kiváltságairól és mentességeiről szóló, Budapesten, 1963. május 15-én aláírt Egyezményt,

Figyelembe véve végül a diplomáciai kapcsolatokról, Bécsben, 1961. április 18-án aláírt Egyezményt,

A Duna Bizottság ötvenhetedik ülésszaka által, az 1999. április 22-i teljes ülésen elfogadott határozat értelmében,

Elhatározták, hogy a fent említett székhelyegyezményhez a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyvet fűzik, és az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) * 

(2) * 

2. Cikk

(1) A Duna Bizottság által kinevezett tisztviselők ugyanazokat a diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvezik, mint a diplomáciai képviselők. Ezen kiváltságok és mentességek kiterjednek a kinevezett tisztviselő háztartásában élő családtagokra is, feltéve, hogy nem magyar állampolgárok és nem állandó magyarországi lakosok.

(2) Az a kinevezett tisztviselő, aki magyar állampolgár vagy állandó lakóhelye a Magyar Köztársaságban van, kizárólag hivatali kötelezettségeinek teljesítése során kifejtett tevékenysége tekintetében részesül a joghatóság alóli mentességben.

3. Cikk

A Duna Bizottság azon tisztviselői, akik az igazgatási-műszaki személyzet tagjai, ideértve a velük egy háztartásban élő családtagjaikat is, amennyiben nem magyar állampolgárok és a Magyar Köztársaságban állandó lakóhellyel nem rendelkeznek, ugyanazokat a kiváltságokat és mentességeket élvezik, mint a diplomáciai képviseletek igazgatási és műszaki személyzete.

4. Cikk * 

5. Cikk

(1) Jelen Jegyzőkönyv az aláírásának napján lép hatályba.

(2) Jelen Jegyzőkönyv két példányban készül, magyar, francia, német és orosz nyelven. Mind a négy nyelven készült szöveg egyaránt hiteles.

Budapest, 2001. február 19.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében A Duna Bizottság nevében”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. február 19. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére