A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

56/2001. (IV. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya közötti növényvédelmi és növény-egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 2001. március 9-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya közötti, Buenos Airesben, 1997. december 1-jén aláírt növényvédelmi és növény-egészségügyi együttműködési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya közötti növényvédelmi és növény-egészségügyi együttműködési egyezmény

A mezőgazdasági és erdészeti növényvédelmi és növény-egészségügyi együttműködés fokozása érdekében, a mezőgazdasági eredmények növelése és a veszteségek csökkentése céljából, a Felek kölcsönös érdekének figyelembevételével, a karantén és gazdasági szempontból káros betegségek, kártevők és gyomok (a továbbiakban: a karantén és gazdasági szempontból veszélyes károsítók) behurcolásának és elterjedésének a megakadályozására, valamint a növények és növényi termékek egymás közötti kereskedelmének és cseréjének a megkönnyítésére a Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek) az alábbiakban egyeztek meg:

I. Cikk

Mindkét Fél vállalja, hogy

1. minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a karantén és gazdasági szempontból veszélyes károsítók egyik Fél területéről a másik területére történő behurcolását a növények és növényi termékek import, export vagy tranzit kereskedelme révén, valamint hogy megfeleljen a másik Fél növény-egészségügyi előírásainak;

2. kölcsönösen megküldik egymásnak a növények és növényi termékek export, import és tranzit kereskedelmével kapcsolatos növény-egészségügyi vizsgálatot szabályozó előírásokat, szabályozókat és normatív dokumentumokat;

3. információt cserélnek a karantén és gazdasági szempontból veszélyes károsítóknak a Felek területén történt megjelenéséről és elterjedéséről;

4. információt cserélnek a növényvédelmi tudományos kutatásokról, valamint megküldik egymásnak a tudományos növényvédelmi és növény-egészségügyi publikációkat;

5. kölcsönösen biztosítják a szakembercserét a növényvédelem és a növényegészségügy területén elért tudományos és gyakorlati eredmények tanulmányozására.

II. Cikk

Az Egyezmény alkalmazását illetően a következő szervek illetékesek: a Magyar Köztársaság részéről a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Argentin Köztársaság részéről pedig a Mezőgazdasági, Állattenyésztési, Halászati és Élelmezési Titkárság.

III. Cikk

A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy

1. minden szükséges intézkedést megtesznek a szerződés mellékletében, illetve az importáló ország kiegészítő előírásaiban meghatározott károsítóknak a másik Fél területére a növényeket vagy növényi termékeket tartalmazó exportszállítmányokkal vagy másképpen történő behurcolásának a megakadályozására. Külön kérésre és az Egyezményben megállapított eljárásrend szerint a mellékletet bármelyik Fél módosíthatja;

2. az Egyezmény mellékletét képező károsítók jegyzékében vagy a növény-egészségügyi követelményekben bekövetkezett változásokat egymás felé késedelem nélkül jelzik.

IV. Cikk

1. A Felek vállalják, hogy növény-egészségügyi bizonyítványt csatolnak a növények vagy növényi termékek exportszállítmányához. A bizonyítvány igazolja, hogy a szállítmány mentes a szerződés mellékletében meghatározott károsítóktól, továbbá, hogy az importáló ország növény-egészségügyi hatóságai által a külkereskedelmi vállalatok számára meghatározott kiegészítő növény-egészségügyi előírásokat betartották.

2. A növény-egészségügyi bizonyítvány nem zárja ki az importáló ország azon jogát, hogy a növények és növényi termékek szállítmányát megvizsgálja és a szükséges karantén intézkedéseket megtegye.

3. Ha az import növény- vagy növényi termékszállítmányok karantén károsítóval fertőzöttek, az exportáló ország növényvédelmi és növény-egészségügyi hatóságait azonnal értesíteni kell.

V. Cikk

A diplomáciai, konzuli, kereskedelmi és más képviseleti célra érkező növény- vagy növényi termékszállítmányok is e szerződés hatálya alá esnek, még akkor is, ha a kérdéses anyagok az egyéb áruféleséget tartalmazó szállítmány szerves részét képezik.

VI. Cikk

A Felek kijelentik, hogy az exportnál sem használnak olyan csomagolóanyagokat, amelyek valószínűleg elősegítik a karantén és gazdasági szempontból veszélyes károsítók behurcolását területükre.

VII. Cikk

A növény- vagy növényi termékszállítmányokat csak a Felek illetékes hatóságai által a növény-egészségügyi vizsgálatra meghatározott belépő állomásokon lehet behozni, kivinni vagy az országon átvinni.

VIII. Cikk

1. A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket a karantén és gazdasági szempontból veszélyes károsítóknak harmadik országból területükre történő behurcolásának a megakadályozására.

2. A növény- vagy növényi termékszállítmányok átmenő forgalmát csak akkor engedélyezik, ha azokhoz növény-egészségügyi bizonyítványt csatoltak, és ha azok megfelelnek az átmenő forgalmat biztosító Fél növényvédelmi előírásainak.

IX. Cikk

1. A Felek illetékes hatóságai szükség esetén tanácskozást hívnak össze a gyakorlati és tudományos növényvédelmi és növény-egészségügyi problémák megvitatására és megoldására, valamint tapasztalatcserére.

2. Ezeket a tanácskozásokat váltakozva tartják a Felek területén. A tanácskozások időpontját, helyét és napirendjét illetékes hatóságaik közötti megállapodásban határozzák meg.

3. A tanácskozások szervezésének és megtartásának költségeit a fogadó Fél viseli. A tanácskozáson részt vevő szakértők valamennyi költségeit a küldő Fél fedezi.

X. Cikk

1. A Felek illetékes hatóságai bármikor közvetlenül felvehetik egymással a kapcsolatot az Egyezmény megvalósításával kapcsolatos problémák megvitatására és megoldására.

2. Ha az Egyezmény szövegének értelmezésében vagy alkalmazásában a Felek nem jutottak kölcsönös egyetértésre, akkor felállítanak egy közös bizottságot az adott kérdés eldöntésére. Ha nem jutnak kielégítő eredményre, a nézeteltéréseket diplomáciai úton oldják meg.

XI. Cikk

Bármelyik Fél javasolhat az Egyezményben módosításokat a másik Félnek. A javaslat kézhezvételét követő két hónapon belül a Felek találkoznak, hogy a módosításokat egyeztessék. A módosítások a diplomáciai jegyzékváltással történő megerősítést követően hatvan (60) nappal lépnek életbe.

XII. Cikk

Jelen Egyezményben foglaltak nem befolyásolják a Felek más országokkal korábban kötött szerződéseiből vagy nemzetközi növény-egészségügyi szervezeti tagságukból származó jogait és kötelezettségeit.

XIII. Cikk

1. Az Egyezmény harminc (30) nappal azt követően lép hatályba, hogy a Felek közölték egymással annak összhangját a hazai követelményekkel. Az Egyezmény a hatálybalépésétől kezdődően öt évig lesz érvényben, és érvényessége további öt évvel automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a Felek egyike legkésőbb hat hónappal az Egyezmény lejárta előtt írásban nem mondja fel.

2. Készült Buenos Aires-ben, 1997. december 1-jén, két magyar, spanyol és angol nyelvű eredeti példányban. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Melléklet

Argentína karantén károsítóinak A1 listája * 

LIST OF THE ARGENTINÉ REPUBLIC ON A1 QU PESTS * 
Károsító Gazdanövény
Atkák
Brevipalpus californicus Citrus spp., szőlő
Brevipalpus lewisi Citrus spp., pisztácia
Steneotarsonemus pallidus Szamóca
Tetranychus pacificus Szőlő, gyümölcsfajok, gyapot
Rovarok
Coleoptera
Anthonomus bisignifer Rubus spp.
Anthonomus eugenii Capsicum spp.
Anthonomus pyri Almatermésűek
Anthonomus pomorum Alma
Anthonomus signatus Szamóca, málna
Anthonomus vestitus Gyapot, egyéb mályvafélék
Brachycerus spp. Fokhagyma, vöröshagyma
Colaspis hypochlora Banán
Conotrachelus nenuphar Prunus spp., almatermésűek
Crioceris spp. Spárga
Cryptorhynchus lapathi Fűzfafélék
Dendroctonus spp. Pinus spp.
Epicaerus cognatus Burgonya
Euchroma gigantea goliath Pálmafélék
Geniocremmus chilensis Szőlő, gyümölcsfajok
Hylobius abietis Pinus spp.
Ips spp. Pinus spp.
Leptinotarsa decemlineata Burgonya
Monochamus spp. Pinus spp.
Odoiporus longicollis Banán
Otiorhynchus sulcatus Szőlő, szamóca
Plocaederus ferrugineus Kávé, kesudió
Premnotrypes spp. (kivéve P. latithorax) Burgonya
Psiloptera hirtomaculata Pálmafélék
Rhabdoscelus obscurus Cukornád, pálmafélék
Rhynchophorus palmarum Pálmafélék
Saperda spp. Fűzfafélék
Sophronica ventralis Kávé
Trogoderma spp. Kalászosok, vetőmag
Diptera
Anastrepha spp. (kiv. A. fraterculus) Különböző gyümölcsfajok
Bactrocera spp. Különböző gyümölcsfajok
Ceratitis spp. (kiv. C. capitata) Különböző gyümölcsfajok
Dacus spp. Különböző gyümölcsfajok
Helicomya saliciperda Fűz
Liriomyza trifolii Zöldség- és dísznövényfajok
Lonchaea pendula Uchuva, tamarillo
Rhagoletis spp. Gyümölcs- és zöldségfajok
Toxotrypana spp. Gyümölcs- és zöldségfajok
Hymenoptera
Megastigmus spp. Pinus spp.
Homoptera
Aleurocanthus piniferus Citrus spp., szőlő, körte, rózsa
Aleurocanthus woglumi Citrus spp., szőlő
Celastogonia chrysura Uchuva, tamarillo
Ceroplastes destructor Citrus spp., polifág
Perkinsiella saccharicida Cukornád
Maconellicoccus hirsutus Polifág
Planococcoides njalensis Kakaó, kávé
Planococcus lilasinus Citrus spp., kávé
Pseudococcus citriculus Citrus spp.
Lepidoptera
Agrius convolvulis Citrus spp.
Anarsia lineatella Prunus spp. és körte
Archips argyrospilus Különböző gyümölcsfajok
Carposina niponensis Különböző gyümölcsfajok
Conogethes punctiferalis Polifág, különböző gyümölcsök
Cossus cossus Polifág
Crypthophlebia leucotreta Különböző gyümölcsfajok
Cydia spp. (kiv. C. pomonella és C. molesta) Különböző gyümölcsfajok
Dyspessa ulula Fokh., v.hagyma, salottah.
Erionota thrax Banán
Hyphantria cunea Pinus spp.
Keiferia lycopersicella Paradicsom
Leucinodes orbonalis Burgonya, paradicsom
Lobesia botrana Szőlő, olajfa, málna
Lymantria dispar Fenyőfélék
Lymantria monacha Fenyőfélék
Nacoleia octasema Banán
Opogona sacchari Polifág
Ostrinia nubilalis Kukorica
Othreis fullonia Citrus spp., paradicsom
Paranthrene tabaniformis Fűzfafélék
Platynota stultana Polifág
Prays cityi Citrus spp.
Prays oleae Olajfa
Proeulia spp. Gyümölcsfajok és erdészeti kultúrák
Stenoma catenifer Avokádó
Xyleutes magnifica Eukaliptusz
Zeuzera pyrina Gyümölcsfajok és erdészeti kultúrák
Thysanoptera
Frankliniella cestrum Polifág
Liothrips oleae Olajfa
Palleucothrips musae Banán
Selenothrips rubrocinctus Avokádó
Thrips palmi Polifág
Fonálférgek
Anguina agrostis Agrostis spp. Festuca spp. Dactylis spp., Poa spp.
Anguina tritici Triticum spp., Secale spp. egyéb fajok
Aphelenchoides besseyi Rizs, szamóca
Bursaphelenchus xylophilus Fenyőfélék
Ditylenchus angustus Rizs
Ditylenchus destructor Burgonya, hagymás virágok
Ditylenchus dipsaci, burgonya rassza Burgonya
Globodera rostochiensis Burgonya
Globodera pallida Burgonya
Heterodera glycines Szója
Heterodera schachii Répa, káposzta, karfiol
Heterodera fici Ficus spp.
Meloidogyne chitwoodi Burgonya
Pratylenchus coffeae Citrusfélék, alma, burgonya, szamóca, kávé
Pratylenchus fallax Gyümölcsfajok, szamóca, rózsa
Pratylenchus scribneri Burgonya
Pratylenchus vulnus Citrus spp.
Radopholus similis Citrus spp., banán és dísznövények
Radopholus citrophilus Citrus spp.
Rotylenchulus reniformis Citrus spp., avokádó, mangó, körte, szőlő és dísznövények
Xiphinema italiae Szőlő, gyümölcsfajok, fenyőfélék, eukaliptusz
Prokariota
Aplanobacter populi Fűzfafélék
Apple proliferation MLO Alma
Apple rubbery wood disease Alma, körte
Citrus greening bacterium Citrusfélék
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Lucerna, here
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Burgonya
Curtobacterium flaccumfaciens p.v. flaccumfaciens Hüvelyesek
Erwinia amylovora Gyümölcs- és dísznövényfajok, rózsafélék
Erwinia stewartii (Pantoea stewartii ssp. stewartii) Kukorica
Erwinia salicis Fűzfafélék
Erwinia chrysanthemi p.v. diffenbachiae Diffenbachi. spp.
Erwinia ixiae Dísznövények
Grapewine flavescence dorée MLO Szőlő
Lethal yellowing MLO Pálmafélék
Peach rosette MLO Szilva, őszibarack
Peach yellows MLO Kajszi, őszibarack
Peach X disease MLO Cseresznye, őszibarack
Pear decline MLO Körte, birs
Pseudomonas cichorii Dísznövény- és zöldségfajok, kávé, körte
Pseudomonas solanacearum (kiv. 3. Rassz, II. biovar) (Burkholderia sonalacearam) Burgonya, banán
Rhodococcus fascians (Corynebacterium) Dísznövényfajok
Spiroplasma cityi (Stubborn) Citrus spp.
Witches-broom MLO Citrus spp.
Xanthomonas campestris p.v. citri C és B biotípus (Xanthomonas axonopodis p.v. citri) Citrus spp., Fortunella spp., Poncirus spp.
Xanthomonas campestris p.v. oryzae Rizs
Xanthomonas campestris p.v. oryzicola Burgonya, rizs
Xanthomonas campestris p.v. diffenbachiae Dísznövényfajok
Xanthomonas campestris p.v. gummisudans Gladiolusz
Xylella fastidiosa (Peach phony disease) (Pierce Disease) Őszibarack, kajszi
Xylophilus ampelinus Szőlő
Gombák
Alternaria limicola Citrusfélék
Angiosorus solani Burgonya
Apiosporina morbosa Prunus spp.
Cercoseptoria pini-densiflorae Pinus spp.
Chryphonectria parasitica Gesztenye, tölgy
Cronartium spp. Pinus spp.
Colletotrichum coffeanum var, virulans Kávé
Corticium salmonicolor Naspolya
Dactuliochaeta glycines (Pyrenochaeta glycines) Szója
Diaporthe cubensis Eucalyptus spp.
Diaporthe vaccinii (Phomopsis vaccinii) Áfonya
Didymella ligulicola Krizantém
Gymnosporangium spp. Almatermésűek, rózsafélék, dísznövények, Juniperus spp.
Hemileia coffeicola Kávé
Monilinia vaccinii-corymbosi Áfonya
Mycosphaerella fijiensis Banán
Mycena citricolor Kávé
Peridermium spp. Pinus spp.
Phialophora cinerescens Szegfű
Phialophora gregata Szója
Phytophtora boehmeriae Citrus spp.
Phoma exigua var. foveata Burgonya
Phoma tracheiphila Citrus spp.
Phoma vaccinii’ Áfonya
Phomopsis viticola Szőlő
Phyllosticta solitaria Alma
Phyllosticta cearensis Philodendron spp.
Phyllosticta imbe Philodendron spp.
Phyllosticta philodendri Philodendron spp.
Phyllosticta vaccinii Áfonya
Phymatotrichopsis omnivora Polifág
Physopella ampelopsidis Szőlő
Phytophthora erythroseptica Burgonya
Plasmopara halsteii (kivéve a 3. és 7. rassz) Napraforgó
Polyscytalum pustulans Burgonya
Pythium splendens Diffenbachia spp.
Rhizoctonia faliparom Gladiolusz
Scirrhia acicola Pinus spp.
Sphaceloma fawcetti var. scabiosa Citrus spp.
Sphaerubna paulistana Dracaena spp.
Stachylidium theobromae Banán
Synchytrium endobioticum Burgonya
Synchytrium vaccinii Áfonya
Tilletia indica Búza
Tilletia controversa *  Búza, árpa
Vírusok és viroidok
Andean potato mottle vírus Burgonya, tojásgyümölcs
Afiican cassava mosaic vírus Manióka
Apple chlorotic leaf spot Almatermésűek
Apple stem grooving vírus Alma
Apricot ring pox disease Cseresznye, kajszi
Arabis mosaic vírus Szőlő
Banana bunchy top vírus Banán és a Musaceae család más fajai
Bean pod mottle vírus Szója
Bean southern mosaic vírus Bab
Cherry leaf roll vírus Cseresznye, Rubus spp., dió
Citrus tristeza vírus (agresszív rasszok) Citrusfélék
Enáció vírus Szőlő
Fiji disease vírus Cukornád
Crrapevine corky bark Szőlő
Impietratura vírus Citrusfélék
Legno riccio vírus Szőlő
Potato mop-top vírus Burgonya
Pea early browing vírus Pisum spp., Vicia spp. Phaseolus spp.
Pea false leaf roll vírus Pisum spp., Vicia spp. Phaseolus spp.
Pea mosaic vírus Pisum spp., Vicia spp.
Pea seed borne mosaic vírus Pisum spp., Vicia spp.
Plum pox vírus Prunus spp.
Sugareane Sereh disease vírus Cukornád
Tobacco ring spot vírus Dohány és más fajok
Tomato ring spot vírus Paradicsom, Prunus spp., málna, szőlő, áfonya
Gyomnövények
Cirsium arvense
Eragrostis plana
Euphorbia esula”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. március 23. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére