A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

59/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás C Jegyzőkönyvének B Mellékletében szereplő élőmarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó 2000. évi átmeneti kompenzációról szóló vegyesbizottsági határozat kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről szóló 1998. évi XX. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás C Jegyzőkönyvének B Mellékletében szereplő élőmarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó 2000. évi átmeneti kompenzációról szóló vegyesbizottsági határozatot (a továbbiakban: vegyesbizottsági határozat) e rendelettel kihirdeti.

2. § A vegyesbizottsági határozat hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„A Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás által létrehozott Vegyesbizottság határozata (2000/2. számú határozat)
Átmeneti kompenzáció a C Jegyzőkönyv B Mellékletében szereplő élő szarvasmarhára és fagyasztott marhahúsra

Tekintettel a Török Köztársaságban az élő szarvasmarhára és a fagyasztott marhahúsra vonatkozó import engedélyek kiadásánál felmerült nehézségekre, valamint arra a tényre, hogy a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás (a továbbiakban: „a Megállapodás”) C Jegyzőkönyvének B Mellékletében szereplő, élő szarvasmarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó kedvezmények nem kerülhettek időben kihasználásra,

tekintettel arra, hogy kompenzálni szükséges a Magyar Köztársaságnak abból eredő veszteségeit, hogy a Török Köztársaság által a Magyar Köztársaságból származó élő szarvasmarhára és fagyasztott marhahúsra a Megállapodás C Jegyzőkönyvének B Melléklete szerint nyújtott kedvezmények nem kerültek kihasználásra,

a Vegyesbizottság a következő határozatot hozta:

A Török Fél átmenetileg alkalmazandó pótlólagos vámkvótákat nyit, az alábbiak szerint:


Vámtarifaszám

A termék megnevezése

Időszak
A pótlólagos
kvóta
mennyisége
Az alkalmazott vám
és a mezőgazdasági
összetevő
Törökországban
0710.40 Csemegekukorica, fagyasztott 2001. 500 tonna 0%+2,91 euró/100 kg/nettó
1005.90 Kukorica, más 2001. szeptember 1.-
2002. május 31.
55 000 tonna 0%

A Magyar Fél elfogadja a fent részletezett kompenzációt az élő szarvasmarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó kedvezmények ki nem használásából adódóan 2000-ben elszenvedett veszteségei ellensúlyozására.

Ez a határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek értesítik egymást, hogy a határozat elfogadását célzó belső eljárás megtörtént.  * 

Készült Budapesten, 2000. december 12-én, két eredeti példányban, angol nyelven.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de a vegyesbizottsági határozatban foglaltakat 2001. március 30. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére