A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

214/2001. (XI. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között az állategészségügy területén való együttműködésről szóló egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 2001. július 17-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2000. szeptember 5-én aláírt, az állategészségügy területén való együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között az állategészségügy területén való együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek), úgy határozva, hogy bővítik és fejlesztik a kölcsönös együttműködést az állategészségügy területén az állatbetegségek elleni szükséges védelem biztosítása érdekében, és attól az óhajtól vezérelve, hogy továbbfejlesszék a két ország közötti kapcsolatokat, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek az esetleges betegséghordozó élő állatok és állati eredetű termékek, valamint anyagok és takarmányok szállítása következtében megjelenő járványos betegségek országaik területére való behurcolása és elterjedése elleni védekezés érdekében, megelőző intézkedési céllal fejlesztik a két ország közötti együttműködést.

2. Cikk

A Szerződő Felek annak érdekében, hogy megakadályozzák fertőző vagy ragályos állatbetegségek, valamint egészségre ártalmas állati eredetű termékek szétterjedését, vállalják, hogy együttműködnek az élő állat, az állati eredetű termékek és más, esetleg kórokozó anyagot hordozó tárgyak nemzetközi forgalma területén.

3. Cikk

A fertőző állatbetegségek felszámolása és a szükséges intézkedések megtétele érdekében az illetékes állat-egészségügyi hatóságok havi közleményekben kölcsönösen tájékoztatják egymást az országuk területén előforduló fertőző állatbetegségekről. A Nemzetközi Járványügyi Hivatal (OIE) „A” listáján szereplő állatbetegségek előfordulása esetén az illetékes állat-egészségügyi hatóságok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

Az illetékes állat-egészségügyi hatóságok tájékoztatják egymást az állatállomány fertőző betegségek elleni védelme érdekében tett preventív és ellenőrző intézkedésekről.

4. Cikk

A Szerződő Felek az alkalmazott állatorvosi kutatás és tevékenységek területén a következőkben felsoroltak révén segítik elő az együttműködést:

a) a szakképzés területén szerzett tapasztalatok és ismeretek cseréje;

b) a szakintézmények és az állat-egészségügyi központok közötti együttműködés;

c) a szakemberek és kutatók közötti információcsere és látogatás;

d) alkalmazott állatorvosi szakfolyóiratok és más kiadványok cseréje;

e) információcsere az állat-egészségügyi szervezetek tevékenységéről, valamint az e területen hozott törvényekről és rendelkezésekről.

5. Cikk

A jelen Egyezmény alapján kezdeményezett utazások során a küldötteknek vagy a küldöttségeknek a küldő országtól a fogadó országig történő utazásának, elszállásolásának és napidíjának költségeit a küldő fél, míg a fogadó ország területén történő utazásának költségeit a fogadó fél viseli.

6. Cikk

Jelen Egyezmény végrehajtó hatóság a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság részéről és a Mezőgazdasági és Vidékügyi Minisztérium a Török Köztársaság részéről.

7. Cikk

Jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek által állat-egészségügyi kérdésekben aláírt egyéb nemzetközi egyezményekből eredő jogokat és kötelezettségeket.

8. Cikk

Jelen Egyezmény a Szerződő Felek kölcsönös hozzájárulásával módosítható és egészíthető ki. Jelen Egyezmény módosításánál és kiegészítésénél ugyanazt az eljárást kell követni, mint annak hatályba léptetésénél.

9. Cikk

Jelen Egyezmény azon utolsó értesítés időpontjában lép hatályba, melyben a Szerződő Felek tájékoztatják egymást a törvényben előírt eljárások teljesítéséről.

10. Cikk

Jelen Egyezmény a hatályát veszti bármelyik fél felmondásáról szóló írásos értesítés időpontjától számított hat hónap múlva.

Jelen Egyezmény alkalmazásával kapcsolatban a Szerződő Felek között felmerülő nézeteltéréseket egy közös bizottság vizsgálja meg és rendezi, mely bizottság a Szerződő Felek illetékes állat-egészségügyi hatóságainak képviselőiből áll.

Készült Budapesten, 2000. szeptember 5-én, magyar, török és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Értelmezési eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, az egyezmény rendelkezéseit azonban 2001. év július hó 17. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére