A jogszabály mai napon ( 2020.07.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a kincstárjegyről

A Kormány a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Kincstárjegy kibocsátására az állam jogosult.

(2) A kincstárjegy névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

(3) A kincstárjegyben az állam (az adós) arra kötelezi magát, hogy kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát, nem kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget a kincstárjegy mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti.

(4) A kincstárjegy futamideje a kibocsátás időpontjától számított egy évig terjedhet.

2. § *  A kincstárjegyre egyebekben a kötvényre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére