A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2002. (III. 8.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Tv.) 32. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Alkotás u. 42-46., 48-50., Győri út 9-15., 17-19. szám alatti, 7804 és 7805/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetként a 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675 és 7676 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemlékeket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1882-84 között emelt, Hauszmann Alajos tervezte egykori Erzsébet Kórház pavilonos, eklektikus épületegyüttesének védelme.

2. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartására, jó karban tartására a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a Tv. rendelkezései szerint köteles gondoskodni.

3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére