A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2002. (VII. 4.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 62. szám alatti, 28765 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetként a 28764 és a 28766 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1880-1883 között emelt, egykori Bobula-ház városképi, építészeti, iparművészeti értékeinek megőrzése.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Benczúr u. 27. szám alatti, 29704 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetként a 29703, 29705 és 29719 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1896-1897-ben Oskar Marmorek terve alapján emelt egykori Egyedi-palota városképi, építészeti, iparművészeti értékeinek megőrzése.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Izabella u. 96. szám alatti, 28671 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetként a VI. kerület, Podmaniczky u. 49. szám alatti, 28668 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1897-ben Spiegel Frigyes tervei szerint épült lakóépület építészeti, városképi értékeinek védelme.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XIII. kerület, Hollán Ernő u. 7. szám alatti, 25113 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetként a 22111 és a 25112 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1937-ben Hofstätter Béla és Domány Ferenc tervei alapján épült lakóépület és filmszínház építészeti és belsőépítészeti értékeinek megőrzése.

5. § * 

6. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megye, Tata, Kálváriadombi, 251 helyrajzi számú izraelita temetőt.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a kiemelkedő kultúrtörténeti, művészettörténeti, technika- és gazdaságtörténeti jelentőségű temető megőrzése.

7. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megye, Bonyhád, Kálváriadombon található, 2622/2 helyrajzi számú Ermel-Vojnits (Perczel) mauzóleumot.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az Aigner Sándor tervei alapján 1905-1906-ban épült mauzóleum építészeti, iparművészeti értékeinek megőrzése.

8. § (1) Megszüntetem a Budapest I. kerület, Attila u. 37. szám alatti, 7144 helyrajzi számú lakóház (Bajcsy-Zsilinszky Endre lakóháza) 15104 törzsszámú műemléki védettségét.

(2) Az 1970-ben munkásmozgalmi jelentősége miatt védetté nyilvánított lakóépület műemléki értéket nem képvisel.

9. § (1) Megszüntetem a Komárom-Esztergom megye, Tata, Alkotmány u. 14. szám alatti, 3110 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét.

(2) Az épület nagyfokú állagromlása miatt a helyreállítás csak teljes újjáépítéssel valósítható meg, amely a hitelességet megszünteti, ezért a műemléki védettség fenntartása indokolatlan.

10. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére