A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Úri u. 54-56. szám alatti, 6687 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Möller István tervei alapján barokk alapokon 1902-ben emelt egykori Mailáth-palota eklektikus épületének, iparművészeti értékeinek megőrzése.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest III. kerületi, Római-part és Nánási út között fekvő 23779/4 helyrajzi számú ingatlanon álló Vöcsök II. csónakházat és a 23761/2 helyrajzi számú ingatlanon álló Bíbic I. csónakházat. A műemléki védelem csak a csónakházakra terjed ki.

(2) Műemléki környezetként a 23779/4 és a 23761/2 helyrajzi számú ingatlan többi részét jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Duna-parti csónakházak építészeti, sporttörténeti, kultúrtörténeti értékeinek megőrzése.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 17. szám, illetve Reviczky u. 6. szám alatti, 36578/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 36575, 36576 és 36579 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Fellner és Helmer bécsi építészek tervei alapján 1881-ben emelt, egykori Károlyi-palota eklektikus épületének, iparművészeti értékeinek megőrzése.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Debrecen, Egyetem sugárút 70. szám alatti, 21772/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő lakóépületet, az ún. Rimanóczy-villát.

(2) Műemléki környezetként az ingatlan többi részét jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1933-ban épült, Rimanóczy Gyula által tervezett villaépület építészeti értékeinek megőrzése.

5. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Somogy megye, Ordacsehi, Fő u. 63. szám alatti, 229 helyrajzi számú ingatlanon álló Szent Vendel szobrot.

(2) Műemléki környezetként a 229 helyrajzi számú ingatlan többi részét jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1836-ban emelt szobor művészi értékeinek, faluképi szerepének megőrzése.

6. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Nyíregyháza, Benczúr u. 23. szám alatti, 6177/1 helyrajzi számú Szabadtéri Színpadot.

(2) Műemléki környezetként a 6177/2 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1955-57 között épült, egységes stílusú színpad, kiszolgáló épületek, kerítés, kapu, valamint a színvonalas kertegyüttes védelme.

7. § (1) Megszüntetem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőnagymihály, Kossuth u. 87. szám alatti, 298/2 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét és az ingatlant műemléki környezetté minősítem.

(2) Telekosztás következtében a védett népi lakóház és beépítetlen hátsó udvara külön ingatlanokra kerültek. A 298/2 helyrajzi szám alatt található hátsó udvar műemléki értéket nem hordoz, ezért műemléki védelmének fenntartása nem indokolt.

8. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére