A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2002. (XII. 25.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Futó u. 3. szám alatti 35579 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 35578, 85580 és 35581 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1929-30-ban emelt art deco stílusú lakóház homlokzatának, belső iparművészeti értékeinek védelme.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 7. szám alatti, 36565 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetként a 36570 helyrajzi számú ingatlant, valamint az egyéb műemléki védettségű ingatlan kapcsán már műemléki környezetnek számító 36564 és 36566 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja a korábbi alapokon 1912-ben emelt egykori Hadik-palota eklektikus épületének, iparművészeti értékeinek védelme.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület, Soroksári út 48., 50-52., 54. szám, Tóth Kálmán u. 9-13. szám, illetve Vágóhíd u. 8. szám alatti, 38000/1, 38000/3 helyrajzi számú, volt Hungária malom épületegyüttesét. A műemléki védelem csak az e rendelet mellékletében feltüntetett helyszínrajzon meghatározott épületekre terjed ki.

(2) Műemléki környezetként a 38000/1 és 38000/3 helyrajzi számú ingatlan többi részét, valamint a 38000/2 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1892-1900 között emelt malomegyüttes építészeti, ipartörténeti, városképi értékeinek védelme.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád, Szt. Rókus téren álló, 5552 helyrajzi számú r. k. (Szent Rókus) templomot.

(2) Műemléki környezetként az 5552 helyrajzi számú ingatlan többi részét jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. században emelt barokk templom építészeti értékeinek, oltárainak, berendezéseinek védelme.

5. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Rácalmás, Kiss Ernő köz, 356 helyrajzi számú görögkeleti szerb templomot.

(2) Műemléki környezetként a 350, 353, 354, 355, 357, 358, 359 és 360 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a faluképi szempontból kiemelkedő fontosságú, 1773-ban épült, barokk stílusú görögkeleti szerb templom építészeti értékeinek, belső berendezésének védelme.

6. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szabadkígyós, Wenckheim lakótelep 19. szám alatti, 035 helyrajzi számú klasszicista Szt. Anna kápolnát és Wenckheim-kriptát.

(2) Műemléki környezetként a 033/1, 033/2, 034 és 036 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén, Czigler Antal és Ybl Miklós tervei alapján épült, klasszicista Szt. Anna kápolna és Wenckheim-kripta együttesének, egyedülálló építészeti értékeinek, belső berendezéseinek védelme.

7. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szeged, Szent Mihály u. 9. szám alatti, 2819 helyrajzi számú lakóházat.

(2) Műemléki környezetként a 2817 és a 2818 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1910-ben Raichl J. Ferenc tervei alapján emelt, magyar népies szecessziós stílusú lakóépület homlokzatának, majolika díszeinek, kovácsoltvas részleteinek védelme.

8. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 24/2002. (XII. 25.) NKÖM rendelethez

műemlék:
műemléki környezet: -------
műemlékek jegyzéke: 1. Lakóház
7-8. Raktárak
9. Siló
10-11. Malomüzem
12-13. Lépcsőtornyok
14. Gépház
15. Kazánház
18. V. Raktár
31. Rizsraktár

Budapest IX. Soroksári út 48.

egykori Hungária malom Hrsz.: 38000/1,2,3


  Vissza az oldal tetejére