A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2002. (XII. 29.) PM rendelet

a fejlesztési adókedvezmény engedélyezése iránti eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. §-ának (7) bekezdésében, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az adózónak a fejlesztési adókedvezmény engedélyezése iránti eljárás kezdeményezéséért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díjat) kell fizetni.

2. § (1) *  A díj mértéke 1 millió forint.

(2) * 

(3) *  A díjat fejlesztési programonként kell megfizetni.

(4) *  A külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett az eljárás megindításával összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségét az (5) bekezdésben megjelölt számla javára átutalással teljesíti. A banki átutalás „közlemény” rovatában fel kell tüntetni az eljáró szerv által adott ügyazonosító számot.

(5) *  A díj a Nemzetgazdasági Minisztérium bevételét képezi. A díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658 számú számlájára kell megfizetni. A díjak kezelésére, elszámolására, valamint visszatérítésére a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályt kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően előterjesztett kérelmek esetében kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére