A jogszabály mai napon ( 2022.05.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 15. §-ának (1)-(2), valamint 18. §-ának (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Fokozatosan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Decs (Tolna megye) 0266/17, 0266/18, 0266/20, 076 hrsz. alatt nyilvántartott szántó, valamint a 0266/19 hrsz. alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat.

(2) A régészeti védelem indoka az (1) bekezdésben megjelölt területen található, a térségben jelenleg egyedülálló középkori mezőváros maradványainak védelme, a 0266/17, 0266/20, 076, 0266/19 hrsz. alatti ingatlan esetében a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése, a 0266/18 hrsz. alatti ingatlan esetében a kutathatóság biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

(5) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

2. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Hosszúpályi (Hajdú-Bihar megye) 1762 hrsz. alatt nyilvántartott szántó és erdő, valamint az 1764 hrsz. alatt nyilvántartott szántó művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem indoka a Hosszúpályi területén található bronzkori település, szarmata temető és az Alföldön különösen nagy fontossággal bíró Árpád-kori templom, település és temető védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

(5) A Magyar Államot az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok esetében elővásárlási jog illeti meg.

3. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Tiszaalpár (Bács-Kiskun megye) 102, 163, 164, 165, 166, 167, 174 hrsz. alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat, valamint a 174/A, 174/B, 174/C, 174/D, 174/F, 174/G hrsz. alatt nyilvántartott közterületről nyíló pincéket.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a megye egyik legjelentősebb lelőhelyeként ismert, védett természeti területként is nyilvántartott Tiszaalpár, Várdomb és Templomdomb területén található bronzkori és Árpád-kori földvár, középkori templom és temető, valamint a várhoz kapcsolódó őskori telep védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

(5) Régészeti védőövezetté nyilvánítom a 100, 101, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 172/1, 172/2, 175, 176, 177, 178, 179, 1332, 1333 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett művelési ágú ingatlanokat.

4. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Bugac (Bács-Kiskun megye) 047/2 és 049 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett, 047/5 hrsz. alatt nyilvántartott szántó és legelő, 047/6 hrsz. alatt nyilvántartott szántó, 058/68 hrsz. alatt nyilvántartott erdő, kivett és szántó, valamint a 047/7 hrsz. alatt nyilvántartott gyep (legelő), kivett és nádas művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Bugac, Felsőmonostor területén található, az Alföldön különösen nagy fontossággal bíró középkori település, kolostor, templom és temető védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése. A védett területen a kora Árpád-kortól a kora újkorig a környék legjelentősebb települési központja helyezkedett el.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

(5) Régészeti védőövezetté nyilvánítom a 046/5, 046/9, 058/83 hrsz. alatt nyilvántartott szántó, 046/24 hrsz. alatt nyilvántartott szántó, nádas és legelő, a 048/1 hrsz. alatt nyilvántartott legelő, nádas és kivett, a 058/10, 058/11, 058/67, 059/20 hrsz. alatt nyilvántartott kivett, a 058/12, 058/42 hrsz. alatt nyilvántartott kivett és legelő, a 058/62, 058/63, 058/84, 059/19 hrsz. alatt nyilvántartott szántó és legelő, valamint a 058/82, 058/85 hrsz. alatt nyilvántartott szántó, kivett és legelő művelési ágú ingatlanokat.

5. § (1) A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 58255/89. számú határozatával régészeti jelentőségű védett területté nyilvánított, a Budapest XVI. ker. 114084, 114085, 114086, 114088, 114089, 114090, 114091, 114092, 114093, 114094 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok vonatkozásában a védettséget megszüntetem. Az ingatlanok régészeti feltárása során megállapítást nyert, hogy a régészeti védettség fenntartása a továbbiakban nem indokolt.

(2) A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 58432/91. számú határozatával történeti-régészeti jelentőségű védett területté nyilvánított, a Budapest II. ker. jelenleg 14796/1 és 14796/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok vonatkozásában a védettséget megszüntetem. Az ingatlanok régészeti feltárása megtörtént, így a védettség fenntartása a továbbiakban nem indokolt.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére