A jogszabály mai napon ( 2019.12.10. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.XII.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet

az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a légszennyezőkre, amelyek az emberi tevékenység következményeként kén-dioxidot, nitrogén-oxidokat, illékony szerves szénhidrogéneket (a továbbiakban: VOC) és ammóniát (a továbbiakban együtt: légszennyező anyagok) bocsátanak ki.

(2) E rendelet hatálya - a le- és felszállási ciklusok kivételével - nem terjed ki a repülőgépek által kibocsátott légszennyező anyagokra.

2. § A rendelet alkalmazásában

a) országos összkibocsátási határérték: egy légszennyező anyagnak az ország területén egy naptári évben kibocsátható mennyisége kilotonnában (kt/év) kifejezve;

b) nitrogén-oxidok: jelenti a nitrogén-monoxidot és a nitrogén-dioxidot nitrogén-dioxidban kifejezve;

c) * 

d) * 

3. § (1) A légszennyező anyagok országos összkibocsátási határértéke:

a) kén-dioxid esetén 500 kt/év,

b) nitrogén-oxidok esetén 198 kt/év,

c) VOC esetén 137 kt/év,

d) ammónia esetén 90 kt/év.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti határértékek tekintetében az országos emisszió kataszterek a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 21/C. § (1) bekezdése alapján kiigazíthatók.

(3) * 

(4) * 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban részben összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács egyes légszennyező anyagok nemzeti összkibocsátási határértékeiről szóló 2001/81/EK irányelvével.


  Vissza az oldal tetejére