A jogszabály mai napon ( 2022.01.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2003. (X. 10.) NKÖM rendelet

Pécs megyei jogú város területén a korábban védetté nyilvánított Pécs-Belváros műemléki jelentőségű terület módosításáról és műemléki környezetének kijelöléséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-a és 39. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Pécs megyei jogú város területén a korábban védetté nyilvánított Pécs-Belváros műemléki jelentőségű területet az alábbiak szerint módosítom:

a) a 179/1966. (III. 16.) ÉM határozattal kijelölt műemléki jelentőségű területet az 1. számú mellékletben felsorolt helyrajzi számú ingatlanokkal bővítem. A fentiek szerint bővített műemléki jelentőségű terület határait a (2) bekezdésben foglaltak szerint, a 3. számú mellékletben jelölt módon jelölöm ki;

b) a kibővített műemléki jelentőségű terület műemléki környezetévé nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt és a 3. számú mellékletben jelölt ingatlanokat.

(2) A kibővített műemléki jelentőségű terület határa:

Kiindulási pont: Rákóczi út Kórház tér találkozása.

- A Kórház tér páratlan oldala mentén észak felé haladva, keresztezve a Ferencesek utcáját az Alkotmány utca páros oldalán a Sánc utcáig,

- innen a Sánc utca páros oldalán észak felé haladva a Klimó György utcáig, majd a Klimó György utca páros oldalán észak felé haladva az Aradi Vértanúk útjáig,

- innen keletre fordulva az Aradi Vértanúk útja páratlan oldalán haladva, keresztezve a Hunyadi János utcát, folytatólagosan a Kálvária utca páratlan oldalán, a várfal mentén haladva a Zöldfa utcáig,

- innen északra fordulva, a Zöldfa utca páros oldalán haladva az Ótemető utcáig, majd az Ótemető utcát keresztezve a 16123-16142 hrsz.-ú telkek nyugati oldalán haladva az Ignác utcáig, itt keletre fordulva a 16142 hrsz.-ú telek északi oldalának vonalában át a Tettye utca páros oldalára,

- innen észak felé fordulva a Tettye utca páros oldalán, majd a Tettye tér mellett haladva a Magaslati útig,

- innen keletre fordulva a Magaslati úton a Tettye tér északi oldalán haladva, keresztezve a Böck János utcát délkelet felé a Havihegy út nyugati oldalán haladva a 39309 hrsz.-ú telek északi oldalának vonaláig,

- innen át a 39309 hrsz.-ú telek északi oldalára, majd a 39309 hrsz.-ú telek északi-keleti oldalán, és a 39306/1 hrsz.-ú telek északi-keleti oldalán dél felé haladva a Havihegy útig,

- innen a Havihegyi út nyugati oldalán délnyugat felé haladva a Felsőhavi utcáig, majd a Felsőhavi utca páratlan oldalán dél felé haladva, keresztezve az Ady Endre utcát át az Alsóhavi utca páros oldalára, az Alsóhavi utca páros oldalán, délkelet felé haladva a Király utcáig,

- innen nyugatra fordulva a Király utca páratlan oldalán haladva a Dr. Majorossy Imre utcáig,

- innen délre fordulva a Felsőmalom utca páros oldalán haladva a Rákóczi útig,

- innen nyugatra fordulva a Rákóczi út páratlan oldalán haladva vissza a Kórház térig.

2. § Pécs-Belváros műemléki jelentőségű terület bővítésének célja a jelenleg védett Belvárossal egy időben kialakult, a Belváros fejlődésével szorosan összefüggő városrész, egykori ipari központ, a szabálytalan utcahálózatú, aprótelkes tettyei városrész megőrzése, mely beépítési struktúrájában őrzi a Belváros valamikori védelmi rendszerének sánc vonalait, valamint jelentős XVI-XVIII. századi lakóháztípusokat.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 15/2003. (X. 10.) NKÖM rendelethez

Pécs-Belváros műemléki jelentőségű terület módosítása kapcsán érintett ingatlanok helyrajzi számai

324

4576 (utca)

4578

4579

4580

4581

4582

4583

4584

4585

4586

4587 (utca - 4578-4586 menti szakasza)

16123

16124

16125

16126

16127

16128

16129

16130

16131

16132

16133

16134

16135

16136

16142

16167/2

16168/1, 2

16169

16170

16171

16172

16173

16174

16175

16176

16177

16178

16179

16180

16181

16182 (út)

16183

16184

16185

16186

16187 (utca)

16189

16190

16192

16193

16194

16195

16196

16197

16198

16199

16200

16201

16202/1, 2

16203

16204

16205

16206 (utca)

16207 (tér)

16208

16209 (tér)

16231 (utca)

16232

16233

16234

16235

16236/1, 2

16237

16238

16239

16240

16241

16242

16244 (utca)

16246

16247

16248

16249

16250

16251

16252

16253/1, 2

16254

16255/1, 2

16256

16257

16258

16259

16260

16261

16262

16263

16264

16265 (út)

16266

16267

16268

16269

16270

16271

16272

16273

16274

16275

16276

16277

16278

16279

16280

16281

16282

16283

16284

16285

16286

16287

16288

16289

16444/1 (utca - 16717-16720/1 hrsz. menti szakasza)

16652 (út)

16653

16654

16655

16656

16657

16658/3

16659

16661

16662

16663

16664

16665

16666

16667/1, 2

16679

16680

16682

16683

16684

16685

16686

16687

16688

16689

16690/1, 2

16691/1, 2

16692

16694

16717

16718

16719

16720/1, 2

16721

16722/1 (tér)

16722/2

16723

16724

16725

16727 (utca)

16728

16729

16730

16731

16732

16733

16734

16735

16736

16737

16738

16739

16740

16741

16742

16743

16744

16745

16746

16747

16748

16749

16750/2

16751

16752/1

16753

16754

16755

16756

16757

16758

16759

16760

16761

16762

16763

16764

16765

16766

16767

16768

16769

16770 (utca)

16772

16773

16774

16775

16776

16777

16778

16779

16780

16781

16782

16783

16784

16785

16786

16787

16788

16789

16790

16791

16792 (utca)

16793

16794

16795 (út)

16796

16797

16798

16799

16800

16801

16802

16803

16804

16805

16806 (út)

16807

16808

16809

16810

16811

16812

16813 (utca)

16814

16815

16816

16817

16818

16819

16820

16821/1, 2

16822

16823/1, 2

16824

16825

16826

16827

16828

16829

16830

16831

16832/1, 2, 3, 5, 6

16833

16834

16835 (utca)

16836 (út)

16837

16838

16839

16840

16841

16842

16843

16844

16845

16846

16847

16848

16849

16850

16851

16852

16853

16854

16855

16856

16857

16858

16859/2

16860

16861

16862

16863

16864 (utca)

16865 (utca)

16866

16867

16869

16870

16871

16872

16873

16874

16875

16876

16878

16879

16880

16881

16882

16883

16884

16885

16886

16887

16888 (út)

16889

16890

16891

16892 (út)

16893

16894

16895

16896

16897

16898

16899 (utca)

16900

16901

16902

16903

16904

16905

16906

16907

16908

16909

16910

16911

16912

16913

16914

16915

16916

16917

16918

16919

16921 (utca)

16922

16923

16924

16925

16926

16927 (út)

16928

16929

16930

16931

16932/1, 2

16933/1, 2, 3, 4, 5

16934

16935

16936

16937

16938

16939

16940

16941

16942 (út)

16943/2

16944

16945/1, 2

16946/1, 2

16947

16948

16949

16950

16951

16952

16953

16954

16955

16956

16957

16958

16961 (utca)

16962/1, 2, 3, 4, 5

16971

16972

16973

16974

16975

16976

16977

16978

16980

16981

16982

16983

16984

16985

16986 (utca)

16987

16988

16989

16990

16991

16992

16993

16995

16996

16997

16999

17000

17001

17002

17003

17004

17005

17006

17007

17008 (utca)

17009

17010

17011

17012

17013

17014

17015

17016

17017

17018

17019

17020

17021

17022

17023

17024

17025

17026 (utca)

17027

17028

17029

17030

17031

17032

17033

17034

17035

17036

17037

17038

17039

17040

17041

17042

17043

17044 (utca)

17045

17046

17047/2

17048

17049

17050

17051

17052

17053

17054

17055

17056

17057

17058

17060

17061

17062

17063

17064

17065

17066

17067

17068

17069

17070

17071

17072/1, 2

17073

17074

17075

17076

17077

17078

17079

17080

17081

17082

17083

17084

17085

17086

17087

17088

17089

17090

17091

39306/1

39309

39310

39311

39312

39313

39314/1, 2

39315

39316

39317 (út)

39318

39319

39320

39321

39322/1, 2

39323 (39309 hrsz. északi oldaláig)

2. számú melléklet a 15/2003. (X. 10.) NKÖM rendelethez

Pécs-Belváros módosított műemléki jelentőségű terület műemléki környezetének helyrajzi számai

3492 (utca - 4457/7 hrsz.-ig)

3925 (utca - 39326 hrsz. mentén)

4119

4120

4121

4122

4123/1, 2

4124

4125

4126/1 (tér)

4127

4128/1, 2

4130/1 (utca)

4131

4132

4133

4134

4358 (utca - 4367-4374 hrsz. menti szakasza)

4367

4368

4369

4370/1, 2

4371

4372

4373

4374

4375

4376

4377

4378

4379

4380

4381

4382

4383

4384/1, 2

4385

4386

4387

4453/2

4454

4455

4456

4457/5, 6, 7

4458 (utca - 4459-4499/1 hrsz. menti szakasza)

4459

4460

4461

4462

4463

4464

4466/1, 2

4467

4468

4469

4470

4471

4472

4473

4474/1, 2

4475

4476/1, 2

4477

4478

4479

4480

4481

4482

4483

4484

4485

4486

4487

4497

4499/1

4502 (utca - 4551-18416 hrsz. menti szakasza)

4527

4528

4529

4530

4531

4551 (utca)

4552

4553

4554

4555

4556

4557

4558/1, 2

4559

4560

4561

4562

4563

4564

4565

4566

4567

4568

4569

4570

4571

4572

4573

4574

4575

4576 (utca)

4587 (utca - 4586 hrsz. északi oldaláig)

4589

4594

4595

4596

4597

4600

4603

4608/16

4640 (utca - 4594-4595 hrsz. mentén)

5161 (utca - 4603-4608/16 hrsz. menti szakasza)

15982 (park)

15987/4, 5, 6

15989

15990 (utca - 15989 menti szakasza)

16069/1, 2, 3

16069/4 (utca - 16114-16158/2 hrsz. mentén)

16113 (utca)

16114

16115

16116

16117

16118/1, 2

16119

16120

16121

16122

16143

16155

16156

16157

16158/2, 3

16159/3, 4

16160/1, 2

16161/3

16162

16163/2

16165

16166 (utca)

16210 (utca)

16211

16212 (út)

16213

16214 (tér)

16215 (út)

16216

16217

16218/2

16219

16220

16221

16223

16224/2

16225

16228

16229 (utca - 16230 hrsz. mentén)

16230

16291 (út)

16292

16293

16294

16295

16296

16297

16298

16314

16315

16316/1

16317

16318

16319

16320

16321

16322

16323 (utca - 16314-16291 menti szakasza)

16324

16325

16326

16327

16328/1, 2, 3

16329/1, 2

16330 (út)

16331

16332

16384

16385

16386

16387

16388

16389

16390

16391

16392

16393

16394

16395

16396

16397

16398

16399/1, 2

16400/1, 2

16401 (utca - 16402 hrsz. mentén)

16402

16403

16404

16405

16406

16407

16444/1 (út - 16507-16668 hrsz. menti szakasza)

16507

16508

16509

16510

16511

16512

16513

16514

16515

16516

16517

16518/2

16520

16521

16522

16523

16524

16525

16526

16539 (utca - 16553-16570/2 menti szakasza)

16552 (út)

16553

16554

16555

16556

16557

16558

16559

16560

16561

16562

16563

16564

16565

16566

16567

16568

16569

16570/1, 2

16609/1 (út)

16615

16616 (út)

16617/1, 2, 3

16618

16624

16625

16626

16627/3, 4, 5, 6

16628/1, 2

16629

16630

16631/5, 6, 7

16632/1, 3, 4, 5, 6

16633 (út)

16634/2

16635

16636

16637

16638

16639

16640

16641

16642

16643

16644

16645

16646

16647

16648

16649

16650 (utca)

16651 (utca - 16653-16570/2 menti szakasza)

16668 (út)

16697 (út)

16704

16705

16706

16707

16708

16709

16710

16711

16712

16713

16716 (út)

16899 (utca - 16069/4-16155 hrsz. menti szakasza)

17092 (utca)

17686 (út - 17092 hrsz. keleti oldaláig)

17720

17721

17722

17723

17724

17725

17726

17727

17728/1, 2

17739

17740 (utca - 17741 hrsz. mentén)

17741

17742

17753

17754 (út - 17753 hrsz. mentén)

17755

17756

17757

17758

17765 (utca - 17792 hrsz. mentén)

17792

17793

17794

17795 (utca - 17794 hrsz. mentén)

17796

17798

17835

17836 (utca - 17835 hrsz. mentén)

17837

17840

17841

17844

17845

17848

17851

17852

17854/2

17855

17857 (utca - 16121-16122 hrsz. menti szakasza)

17935 (utca - 17972-17980 hrsz. menti szakasza)

17972

17977

17978

17979/1, 2

17980

17981

17982

17983

17984

17985

17986

17987

17988

17991 (utca - 17992-18012 hrsz. menti szakasza)

17992

17993

17994

17995

17996

17997

17998

17999

18000/2

18001

18002

18003

18004

18005

18006

18007

18008

18009

18010

18011

18012

18022 (út - 18034 hrsz. menti szakasza)

18034

18035

18036

18037

18038

18040/1

18041/1

18042/1

18043/1

18044

18045/1, 3

18051/1

18052

18054/1

18060/1

18062

18063

18064

18065

18066

18067

18068

18069

18070

18071

18078

18080 (út - 1840/1-17686 hrsz. menti szakasza)

18082/1 (utca - 18034-18038 hrsz. menti szakasza)

18111 (utca - 18133-18134 hrsz. menti szakasza)

18133

18134

18135

18136

18137

18138

18139

18140/1, 2

18142

18143

18165 (utca - 18183-18186 hrsz. menti szakasza)

18183

18184

18185

18186

18187

18188

18189

18190/1, 2

18248 (utca - 18190/1-18191 hrsz. menti szakasza)

18268/1, 2

18269

18270

18271

18272

18273

18274

18275

18276

18277 (út)

18556 (út)

18557

18688 (utca - 4119 hrsz. mentén)

18701

18702

18703

18704

18706/1

18796

18797

18798/10

18800

18869/1 (utca - 18872/1-18872/5 hrsz. menti szakasza)

18872/1, 4, 5

18875/3,4

18933/1 (utca - 18875/4 hrsz. menti szakasza)

18934

18938/1

18940

18941/1, 2

18943/1, 2

18944 (út)

18945

18946

18947

18948

19028/1 (utca - 18948 hrsz. menti szakasza)

39230 (út - 39311-39306/1 menti szakasza)

39323 (út - 39312-39316 hrsz. menti szakasza a 16291 hrsz. nyugati oldaláig, valamint 16232-16246 hrsz. menti szakasza a 39309 északi oldaláig)

39325 (út - 39326 mentén)

39326

39327

39328

39355 (utca - 39361 hrsz. mentén)

39361

39362

39363/2

39364

39367

39368/1

39369

39370/1, 2, 3

3. számú melléklet a 15/2003. (X. 10.) NKÖM rendelethez

Műemléki jelentőségű terület és műemléki környezete Pécs-Belváros, Tettye


  Vissza az oldal tetejére