A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2003. (II. 25.) Korm. rendelet

a SAPARD 2001. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya a SAPARD 2001. évi Éves Pénzügyi Megállapodást e kormányrendelettel kihirdeti.

2. § A miniszterek által aláírt Megállapodás magyar nyelvű fordítása a következő:

„SAPARD 2001. évi Éves Pénzügyi Megállapodás

Az Európai Közösségek Bizottsága, a továbbiakban „a Bizottság”, amely az Európai Közösség, a továbbiakban „a Közösség”, nevében és megbízásából jár el,

egyik részről, valamint

a Magyar Köztársaság

másik részről,

és a továbbiakban együttes elnevezéssel „a Szerződő Felek”, arra való tekintettel, hogy

(1) a Tanács 1999. június 21-én kelt 1268/1999/EK rendelete a tagjelölt közép- és kelet-európai országokban az előcsatlakozási időszakban a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén kezdeményezett előcsatlakozási intézkedések közösségi támogatásáról létrehozta a Közösség pénzügyi hozzájárulását biztosító Különleges Előcsatlakozási Programot a mezőgazdaság és vidékfejlesztés támogatására (a továbbiakban „SAPARD”),  * 

(2) az 1268/1999/EK rendelet 4. Cikke (5) bekezdésével összhangban 2000. október 18. napján hozott Határozattal Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Programként jóváhagyták a Magyar Köztársaság által előterjesztett tervet,

(3) a Közösség és a Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodás 2001. június 15-én hatályba lépett, és ez a 2. Cikkben úgy rendelkezik, hogy a Közösség pénzügyi kötelezettségvállalásait éves pénzügyi megállapodásokban kell lefektetni,

(4) meg kell határozni a Közösség pénzügyi kötelezettségvállalásait a 2001. évre a mezőgazdasági és vidékfejlesztési program és a program minden módosításának magyarországi végrehajtása céljából (a továbbiakban „a Program”),

(5) a Közösség és a Magyar Köztársaság közötti 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás értelmében a Megállapodásban rögzített kötelezettségvállalás 2002. december 31-ig érvényes. Mivel a 2000. évben a Bizottság nem hozta meg azt a döntést, mellyel a Magyar Köztársaságban a SAPARD Hivatalra ruházza át a SAPARD támogatás lebonyolítását, a 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikkének módosításával a kötelezettségvállalási időszak 2003. december 31-ig meghosszabbításra kerül,

(6) a Többéves Pénzügyi Megállapodásnak a Közösség és a Magyar Köztársaság között történt aláírása óta megszerzett tapasztalatok alapján szükségesnek tűnik az említett Megállapodás bizonyos kiigazításainak megtétele,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Célkitűzések

Jelen Megállapodás meghatározza a Közösség Magyar Köztársaságra vonatkozó 2001. évi pénzügyi kötelezettségvállalását. Ezenkívül módosítja a 2001. 03. 01. dátummal aláírt Többéves Pénzügyi Megállapodást, valamint a 2001. 03. 01. dátummal aláírt 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodást.

2. Cikk

Kötelezettségvállalás

A Közösség 2001. évi pénzügyi hozzájárulásának maximális keretösszege 39.492.002 euró. Ez a kötelezettségvállalás csak a Programnak a Közösség és a Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodással összhangban való végrehajtására érvényes.

3. Cikk * 

A kötelezettségvállalás időbeli érvényessége

A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalás minden olyan, a 2. Cikkben hivatkozott részét, amelyet legkésőbb 2005. december 31-ig előlegátutalás keretében nem kötöttek le, illetve amelyre ezen időpontig nem érkezett elfogadható átutalási igénylés.

A SAPARD Hivatal semmilyen - jelen Megállapodással kapcsolatos Közösségi forrásokat tartalmazó - szerződést nem köthet a végső kedvezményezettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagjaként történő, Vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó szerződéskötési kötelezettségvállalásait követően.

4. Cikk * 

5. Cikk

A Többéves Pénzügyi Megállapodás módosítása

A Bizottság és Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

1. * 

2. * 

3. * 

4. * 

6. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek egymást kölcsönösen értesítik arról, hogy a Megállapodás megkötésének érvényességéhez szükséges belső eljárások lezárultak.

7. Cikk

Aláírás

Jelen Megállapodást két példányban kell elkészíteni, angol és magyar nyelven, melyek közül csak az angol változat hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2002. október 7-én.

Az Európai Közösségek Bizottsága nevében:

(Aláírás)

A Magyar Köztársaság nevében:

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére