A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

122/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az állategészségügy területén való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 2003. július 16-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között Budapesten, 2002. október 7-én aláírt, az állategészségügy területén való együttműködésről szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az állategészségügy területén való együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) annak érdekében, hogy továbbfejlesszék együttműködésüket az állategészségügy terén, különös tekintettel a járványos állatbetegségek megelőzésére és megfékezésére, valamint elterjedésük megakadályozására, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek annak érdekében, hogy megakadályozzák a járványos és fertőző állatbetegségek, valamint az egészségre ártalmas állati eredetű termékek országaik területére való behurcolását, kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködnek az élő állatok, állati eredetű termékek és más, esetleg kórokozó anyagot hordozó tárgyak exportjának, importjának és átmenő forgalmának területén.

2. Cikk

1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy késedelem nélkül értesítik egymást, amennyiben

- olyan állatbetegséget állapítanak meg, amely a Nemzetközi Járványügyi Hivatal Nemzetközi Állategészségügyi Szabályzatának „A” listáján szerepel vagy

- olyan fertőző állatbetegséget azonosítanak, amelynek előfordulását eddig nem észlelték a Chilei Köztársaság és a Magyar Köztársaság területén, illetve amelynek kitörése már több éve nem fordult elő.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a megbetegedett állatok fajtáját és létszámát, a betegség helyszínét és azonosítását, a betegség diagnosztikai és megfékezési módszerét. A száj- és körömfájás betegség esetén az izolált vírus típusát is meg kell jelölni. A fent megjelölt tájékoztatást a betegség teljes felszámolásáig biztosítani kell.

2. Kérésre a Szerződő Felek tájékoztatják egymást a Nemzetközi Járványügyi Hivatal Nemzetközi Állategészségügyi Szabályzatának „B” listáján szereplő fertőző állatbetegségek kitöréséről.

3. Amennyiben a 2. Cikk 1. bekezdésében hivatkozott betegségek valamelyike előfordul az egyik Szerződő Fél területén, kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak az etiológiai diagnosztizálásban, és külön kérésre, egymás rendelkezésére bocsátják az izolált kórokozó tenyészetét.

4. A Szerződő Felek rendszeresen elküldik egymásnak havi jelentéseiket a Chilei Köztársaság és a Magyar Köztársaság területén bejelentésre kötelezett fertőző állatbetegségek helyzetéről.

3. Cikk

Az állatállomány egészségi állapotának védelme érdekében a Szerződő Felek tájékoztatják egymást a legújabb állatorvosi ismeretek gyakorlati alkalmazásáról, hogy ezzel biztosítsák a fertőző, parazitás és egyéb állatbetegségek megelőzését.

4. Cikk

Az állategészségügy területén történő együttműködés fejlesztésére, valamint a tudományos kutatás hatékonyságának növelésére való tekintettel a Szerződő Felek kiemelten kezelik az alábbi területeket:

a) állatorvostudományi kutató és diagnosztikai intézetek közötti együttműködés,

b) szakmai lapok és más, állatorvosi érdeklődésre számot tartó kiadványok cseréje,

c) információcsere a vonatkozó állat-egészségügyi jogszabályokról és rendelkezésekről, valamint az állat-egészségügyi igazgatás szervezeti felépítésében bekövetkezett változásokról,

d) kölcsönös értesítés a szakmai rendezvényekről és programokról, valamint segítségnyújtás mindkét Szerződő Fél szakembereinek, hogy részt vegyenek azokban.

5. Cikk

Jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős szervek:

- a Chilei Köztársaság részéről a Mezőgazdasági és Állattenyésztési Szolgálat, Mezőgazdasági Minisztérium,

- a Magyar Köztársaság részéről a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.

6. Cikk

Jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásából adódó vitás kérdéseket a Szerződő Felek a végrehajtásért felelős szerveik útján, közvetlen egyeztetés és intézkedés formájában rendezik.

7. Cikk

A Szerződő Felek jelen Megállapodás területén a kölcsönös együttműködés érdekében vállalják, hogy a küldő országból a fogadó országba történő utazás esetén az utazó küldöttek vagy küldöttségek utazással kapcsolatos valamennyi költségét, valamint a szállás és tartózkodási költségeket is a küldő Fél fedezi, míg a fogadó országban történő belföldi utazás költségeit a fogadó Fél viseli.

8. Cikk

Jelen Megállapodást a Szerződő Felek ötéves időtartamra kötik, és annak hatálya automatikusan további öt évvel meghosszabbodik, amennyiben a Szerződő Felek valamelyike azt írásban fel nem mondja legkésőbb hat hónappal az Egyezmény hatályának megszűnése előtt.

Jelen Megállapodást a Szerződő Felek belső jogszabályaival összhangban jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

Készült Budapesten, 2002. október 7-én, két eredeti példányban, spanyol, magyar és angol nyelven, melyek mindegyike hitelesnek tekintendő. Amennyiben a Felek között az Megállapodás szövegének értelmezésében bármilyen eltérés merül fel, az angol nyelvű változat az irányadó.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2003. év július 16. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére