A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

197/2003. (XII. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldáv Köztársaság Kormánya között az állategészségügy területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 2003. november 7-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldáv Köztársaság Kormánya között Budapesten, 2003. február 20-án aláírt, az állategészségügy területén való együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldáv Köztársaság Kormánya között az állategészségügy területén való együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldáv Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

annak érdekében, hogy továbbfejlesszék együttműködésüket az állategészségügy terén,

különös tekintettel a járványos állatbetegségek megelőzésére és megfékezésére, valamint elterjedésük megakadályozására,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek annak érdekében, hogy megakadályozzák a járványos és fertőző állatbetegségek, valamint az egészségre ártalmas állati eredetű termékek országaik területére való behurcolását, kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködnek az élő állatok, állati eredetű genetikai anyagok, állati eredetű termékek, takarmányok és más, esetleg kórokozó anyagot hordozó tárgyak exportjának, importjának és átmenő forgalmának területén.

2. Cikk

1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy késedelem nélkül értesítik egymást, amennyiben

a) olyan állatbetegséget állapítanak meg, amely a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O.I.E.) Nemzetközi Állat-egészségügyi Szabályzatának „A” listáján szerepel, vagy

b) olyan fertőző állatbetegséget azonosítanak, amelynek előfordulását eddig nem észlelték a Magyar Köztársaság és a Moldáv Köztársaság területén, illetve amelynek kitörése már több éve nem fordult elő.

Az értesítésnek az O.I.E. előírásainak megfelelően kell megtörténnie.

2. Kérésre a Szerződő Felek tájékoztatják egymást a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O.I.E.) Nemzetközi Állategészségügyi Szabályzatának „B” listáján szereplő fertőző állatbetegségek előfordulásáról.

3. Amennyiben az egyik Szerződő Fél területén a 2. Cikk 1. a) pontjában megjelölt valamely állatbetegséget megállapítják, akkor a Szerződő Felek kölcsönösen támogatják egymást a kóroktani kórjelzésben, és külön kérésre átadják egymásnak az izolált kórokozó tenyészetét.

4. A Szerződő Felek rendszeresen elküldik egymásnak havi jelentéseiket a Magyar Köztársaság és a Moldáv Köztársaság területén bejelentésre kötelezett fertőző állatbetegségek helyzetéről.

3. Cikk

Az állategészségügy területén történő együttműködés és a tudományos kutatások fejlesztése érdekében, a Szerződő Felek kiemelten kezelik az alábbi területeket:

a) állat-egészségügyi és diagnosztikai intézetek közötti együttműködés;

b) szakfolyóiratok és más, állategészségüggyel kapcsolatos kiadványok cseréje;

c) információcsere a vonatkozó állategészségügyi jogszabályokról és rendelkezésekről, valamint az állategészségügyi igazgatás szervezeti felépítésében bekövetkezett változásokról;

d) kölcsönös értesítés a szakmai rendezvényekről és programokról, valamint segítségnyújtás mindkét Szerződő Fél szakembereinek, hogy részt vegyenek azokban.

4. Cikk

Jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős szervek:

- a Magyar Köztársaság részéről a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

- a Moldáv Köztársaság részéről a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Állatgyógyászati Készítmények Főosztálya és Állami Állatorvosi Felügyelete.

5. Cikk

Jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásából adódó vitás kérdéseket a Szerződő Felek a végrehajtásért felelős szerveik útján, közvetlen egyeztetés és intézkedés formájában rendezik. Amennyiben a véleményeltérést 30 napon belül nem sikerül feloldani, a Szerződő Felek a WTO vitarendezési lehetőségeit vehetik igénybe.

6. Cikk

A Szerződő Felek jelen Egyezmény területén a kölcsönös együttműködés érdekében vállalják, hogy a küldő országból a fogadó országba történő utazás esetén az utazó küldöttek vagy küldöttségek utazással kapcsolatos valamennyi költségét, valamint a szállás és tartózkodási költségeket is a küldő Fél fedezi, míg a fogadó országban történő belföldi utazás költségeit a fogadó Fél viseli.

7. Cikk

Jelen Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időtartamra kötik. Az Egyezmény hatályát veszti attól a naptól számított három hónap elteltével, amikor azt a Szerződő Felek valamelyike írásban felmondja.

Jelen Egyezmény a Szerződő Feleknek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásainak megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

Készült Budapesten, 2003. február 20-án, két eredeti példányban, magyar, moldáv és angol nyelven, melyek mindegyike hitelesnek tekintendő.

Amennyiben a Felek között az Egyezmény szövegének értelmezésében bármilyen eltérés merül fel, az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az Egyezményben foglaltakat 2003. december 7. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáért a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felelős.


  Vissza az oldal tetejére