A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi IV. törvény

az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 6. Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről * 

(A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyetemes Postaegyesület Nemzetközi Irodájának vezérigazgatójánál 2003. június hó 27. napján megtörtént.)

1. § Az Országgyűlés az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányának - Pekingben, 1999. szeptember 15-én aláírt - 6. Pótjegyzőkönyvét (a továbbiakban: Pótjegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Pótjegyzőkönyv magyar nyelvű fordítása a következő:

„6. Pótjegyzőkönyv az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához

Az Egyetemes Postaegyesület tagországai kormányainak Pekingben kongresszusra összegyűlt meghatalmazottai az Egyetemes Postaegyesület Bécsben, 1964. július 10-én kötött Alapokmánya 30. Cikkének 2. bekezdése alapján ehhez az Alapokmányhoz, a megerősítés fenntartásával, az alábbi változtatásokat fogadták el:

I. Cikk
(A módosított 22. Cikk)

Az Egyesület okiratai

1. Az Alapokmány az Egyesület alapokirata. Az Egyesület szervezeti szabályait tartalmazza.

2. Az Általános Szabályzat azokat a rendelkezéseket foglalja magában, amelyek az Alapokmány alkalmazását és az Egyesület működését biztosítják. Minden tagországra nézve kötelező.

3. Az Egyetemes Postaegyezmény, a Levélpostai Szabályzat és a Postacsomag Szabályzat a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó közös szabályokat és a levélpostai, valamint a postacsomag szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket foglalja magában. Ezek az okiratok minden tagországra kötelezőek.

4. Az Egyesület Megállapodásai és ezek Szabályzatai szabályozzák a levélpostai és a postacsomag szolgálat kivételével a többi szolgálatot azok között a tagországok között, amelyek azokban részt vesznek. Ezek az okiratok csak ezekre az országokra kötelezőek.

5. A Szabályzatokat, amelyek az Egyezmény és a Megállapodások végrehajtásához szükséges intézkedési szabályokat tartalmazzák, a Postaforgalmi Tanács állapítja meg, a Kongresszus által hozott döntések figyelembevételével.

6. Az Egyesületnek a 3., 4. és 5. bekezdésben említett okirataihoz csatolt esetleges Zárójegyzőkönyvek az ezekre az okiratokra vonatkozó fenntartásokat tartalmazzák.

II. Cikk
(A módosított 25. Cikk)

Az Egyesület okiratainak aláírása, hitelesítése, megerősítése és egyéb jóváhagyási módjai

1. Az Egyesületnek a Kongresszus által kidolgozott okiratait a tagországok meghatalmazottai írják alá.

2. A Szabályzatokat a Postaforgalmi Tanács elnöke és főtitkára hitelesíti.

3. Az Alapokmányt az aláíró országoknak mielőbb meg kell erősíteniük.

4. Az Alapokmányon kívül az Egyesület többi okiratának jóváhagyása az egyes aláíró országok törvényes rendelkezései szerint történik.

5. Ha egy ország nem erősíti meg az Alapokmányt, vagy nem hagyja jóvá az általa aláírt többi okiratot, az Alapokmány és a többi okirat változatlanul érvényes azokra az országokra nézve, amelyek azokat megerősítették vagy jóváhagyták.

III. Cikk
(A módosított 29. Cikk)

Javaslatok benyújtása

1. Minden tagország postaigazgatásának joga van akár a Kongresszusra, akár két Kongresszus között az országa által elfogadott egyesületi okiratokra vonatkozó javaslatokat benyújtani.

2. Az Alapokmányra és az Általános Szabályzatra vonatkozó javaslatokat azonban csak a Kongresszus elé lehet terjeszteni.

3. Ezenfelül a Szabályzatokra vonatkozó javaslatokat közvetlenül a Postaforgalmi Tanácshoz kell benyújtani, de azokat előzőleg a Nemzetközi Irodának el kell juttatnia valamennyi tagország postaigazgatásához.

IV. Cikk

Csatlakozás a Pótjegyzőkönyvhöz és az Egyesület többi okirataihoz

1. Azok a tagországok, amelyek e Jegyzőkönyvet nem írták alá, bármikor csatlakozhatnak hozzá.

2. Azok a tagországok, amelyek a kongresszus által megújított okiratokat elfogadták, de azokat nem írták alá, kötelesek azokhoz a lehető legrövidebb idő alatt csatlakozni.

3. Az 1. és 2. bekezdésben említett esetekben a csatlakozási okiratokat a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójának kell megküldeni. Ez utóbbi e letétbe helyezésről értesítést küld a tagországok kormányainak.

V. Cikk

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányára vonatkozó Pótjegyzőkönyv hatálybalépése és érvényességének időtartama

Ez a Pótjegyzőkönyv 2001. január 1-jén lép hatályba, és meghatározatlan ideig marad érvényben.

Ennek hiteléül a tagországok kormányainak meghatalmazottai felvették ezt a Pótjegyzőkönyvet, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magába az Alapokmánynak a szövegébe vették volna fel, és ezt aláírták egy példányban, amelyet a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójánál helyeznek letétbe. A Kongresszust rendező ország kormánya erről mindegyik félnek egy-egy másolatot küld.

Kelt Pekingben, 1999. szeptember 15-én.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére