A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2004. (XI. 29.) MNB rendelet

emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Pécsi ókeresztény sírkamrák” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2004. december 9.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat, a „2004” verési évszám, ifj. Szlávics László tervezőművész mesterjegye és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme bal felső részén vízszintesen egymás alatt az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a jobb alsó részén pedig egy Krisztus monogramot ábrázoló, bronzból készült dísztárgy képe látható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának bal felső szélén, köriratban a „PÉCSI ÓKERESZTÉNY SÍRKAMRÁK” felirat olvasható. A középső mezőben az ún. korsós sírkamra ábrázolása látható. Az emlékérme szélén jobb oldalon, középen ifj. Szlávics László tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 5000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2004. december 9-én lép hatályba.

1. számú melléklet a 6/2004. (XI. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. számú melléklet a 6/2004. (XI. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére