A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2004. (V. 7.) HM rendelet

a NATO fegyveres erők futár- és tábori posta szolgálatáról szóló 2109 LOG (EDITION 5) egységesítési dokumentum végrehajtásának egyes kérdéseiről

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. §-a (5) bekezdésének a) pontjában, valamint a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 10. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a NATO fegyveres erők futár- és tábori posta szolgálatáról szóló 2109 LOG (EDITION 5) egységesítési dokumentum (a továbbiakban: STANAG 2109) alkalmazhatósága érdekében - az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a HM-nek közvetlenül alárendelt szervezetekre, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire, valamint a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 50. §-ban kijelölt egyetemes postai szolgáltatóra (a továbbiakban: Magyar Posta Részvénytársaság) terjed ki.

2. § (1) A STANAG 2109-ben meghatározott elvek és kötelezettségek magyarországi vonatkozású alkalmazásáról - tekintettel az Egyetemes Postaegyesület XXII. Pekingi Kongresszusán elfogadott Egyetemes Postaegyezmény és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 121/2001. (VII. 10.) Korm. rendelettel hatályba léptetett Egyetemes Postaegyezmény előírásaira - a honvédelmi miniszter az MH futár- és tábori posta szervei útján, a Magyar Posta Részvénytársaság bevonásával gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtásának feltételeit a HM nevében a futár- és tábori posta feladatok szakirányításáért felelős, a HM Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott HM szervezet vezetője (a továbbiakban: vezető) és a Magyar Posta Részvénytársaság együttműködési megállapodásban határozzák meg, amely rögzíti:

a) az együttműködésben kijelölt szervezeti egységeket,

b) az együttműködés területeit,

c) a Magyar Posta Részvénytársaság által nyújtott szolgáltatások körét,

d) a díjszabás és a kártérítés rendjét,

e) az alkalmazandó formanyomtatványok típusát, a Tábori Posta bélyegzőlenyomat elfogadásának feltételét,

f) a küldeménycsere végrehajtása érdekében az átadó pont kijelölésének módját, a biztonsági követelményeket és a folyamatos készenlét biztosítását,

g) a küldeményekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos biztonsági követelményeket,

h) a polgári postaigazgatással való kapcsolattartást és a zavartalan együttműködést biztosító egyéb szabályokat.

(3) A (2) bekezdésben foglalt együttműködési megállapodást a rendelet hatálybalépésétől számított 90 napon belül meg kell kötni.

3. § A vezető:

a) felelős az MH futár- és tábori posta szervek és a Magyar Posta Részvénytársaság együttműködésének megszervezéséért és biztosításért,

b) megtervezi és koordinálja a nemzeti és más NATO fegyveres erők futár- és tábori posta küldeményeinek továbbítását,

c) az információ- és dokumentumvédelemért felelős HM szervezettel együttműködve meghatározza a biztonsági követelményeket az MH futár- és tábori posta szervezeteinél,

d) az e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében gondoskodik az MH futár- és tábori posta szerveinek felkészítéséről.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére