A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet

az iskolai sporttevékenységről

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1-3. § * 

4. § (1)-(3) * 

(4) Az iskola fenntartója a fenntartásában működő települési sportlétesítmény igénybevételét a mindennapos testedzés céljaira, az annak teljesítéséhez szükséges időtartamban, az iskolával kötött megállapodás alapján, ellenszolgáltatás nélkül köteles biztosítani az iskola és az iskolai sportkör részére.

(5) A településen lévő sportlétesítmény igénybevételét az iskola és az iskolai sportkör részére ellenszolgáltatás nélkül kell biztosítani akkor is, ha a sportlétesítmény fenntartója a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás által alapított gazdasági társaság.

5. § (1) Az iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja.

(2) Ha diáksport egyesület látja el az iskolai sportkör tevékenységét, akkor a közoktatási törvény 114. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy az iskolai sportkör szakmai programjára először 2004. május 31-ig kell javaslatot tenni.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére