A jogszabály mai napon ( 2019.12.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet

az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott intézmények jogosultak iskolarendszeren kívüli szakképzésben az ott meghatározott szakképesítés esetében és régióban szakmai vizsga szervezésére.

(2) A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények kizárólag az e rendelet 2. számú mellékletében régiónként is meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosultak.

(3) *  Az Szt. 6. §-ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet valamennyi szakképesítés és régió esetében jogosult az informatikáért felelős miniszter, a közigazgatási informatikáért felelős miniszter, valamint az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, mint szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére.

(4) *  A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2009. június 30-ig érvényes.

(5) *  A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság az 1. melléklet 25. pontja, 61-79. pontjai, valamint a 41. pont tekintetében a Dél-Alföldi, a Dél-Dunántúli, az Észak-Alföldi, a Közép-Dunántúli, a Közép-Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli régiók vonatkozásában 2010. június 30-ig érvényes.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

1. számú melléklet a 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelethez * 

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények a szakképesítés és a régió feltüntetésével

Sor-
szám
Vizsgaszervező intézmény Szakképesítés azonosító száma és megnevezése Régió
1. Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Dél-Alföldi
Dél-Dunántúli
informatikus Észak-Alföldi
54 4641 01 Gazdasági informatikus i. Észak-Magyarországi
52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Közép-Dunántúli
54 4641 02 Információrendszer-szervező Közép-
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő Magyarországi
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Nyugat-Dunántúli
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
. 34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
2. Albasoft Training Oktatóközpont Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Közép-Dunántúli
8000 Székesfehérvár, Serényi u. 101. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
3. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola 54 4641 02 Információrendszer-szervező Észak-Magyarországi
3530 Miskolc
Soltész Nagy Kálmán u. 10.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
4. Barhács és Társa Szervezési, Oktatási 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Közép-
és Szolgáltató Kft. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Magyarországi
1091 Budapest, Üllői út 45. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
5. Baross Gábor Közlekedési és 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Észak-Magyarországi
Postaforgalmi Szakközépiskola
3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54-56.
6. BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki 54 4641 04 Számítástechnikai programozó Közép-
Főiskolai Kar 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Magyarországi
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
7. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Észak-Magyarországi
és Számviteli Főiskolai Kar 54 4641 02 Információrendszer-szervező Közép-
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Magyarországi
Nyugat-Dunántúli
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
8. Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós
Központ
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Közép-
Magyarországi
1097 Budapest, Gyáli út 33-35. informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
9. CONTROLL Training
Számítástechnikai Továbbképző
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Közép-
Magyarországi
Központ Kft. 54 4641 04 Számítástechnikai programozó
1027 Budapest, Csalogány u. 23. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
10. Csány László Közgazdasági 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Nyugat-Dunántúli
Szakközépiskola
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 6.
54 4641 03 informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
11. Csepel-Sziget Műszaki 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Közép-
Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Magyarországi
1211 Budapest, Posztógyár u. 10. 54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
12. CSÚCS ’91 Oktatási és Vezetési 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Dél-Dunántúli
Tanácsadó Kft. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Közép-Dunántúli
1212 Budapest, Erdőalja út 12. Közép-
Magyarországi
13. Debreceni Regionális Munkaerő- 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Dél-Alföldi
fejlesztő és Képző Központ 51 5223 03 Informatikai műszerész Észak-Alföldi
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
14. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola
2401 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Közép-Dunántúli
informatikus
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
15. Észak-Magyarországi Regionális 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Észak-Magyarországi
Munkaerő-fejlesztési és Átképző 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
Központ 54 4641 02 Információrendszer-szervező
3518 Miskolc, Erenyő u. 1. 31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
16. Eszterházy Károly Főiskola
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Észak-Magyarországi
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
17. Fény-Szoft Számítástechnikai Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Nyugat-Dunántúli
9400 Sopron, Kurucdomb sor 2. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
18. Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki 31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő Dél-Alföldi
Szakközépiskola és Kollégium
6724 Szeged, Mars tér 14.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
19. Gépészéti és Számítástechnikai Szak- 54 4641 02 Információrendszer-szervező Dél-Alföldi
középiskola 51 5223 03 Informatikai műszerész
5601 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
20. Gépipari Tudományos Egyesület 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Dél-Alföldi
1027 Budapest, Fő u. 68. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Közép-
Magyarországi
21. Graf-Get Számítástechnikai Kft. 54 4641 04 Számítástechnikai programozó Nyugat-Dunántúli
9026 Győr, Kertész u. 54. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
22. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai
Középiskola
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Nyugat-Dunántúli
9021 Győr, Szent István út 7. informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
23. Kaposvári Egyetem 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Dél-Dunántúli
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
24. Katona József Műszaki, Közgazdasági
Szakközépiskola és Gimnázium
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Közép-
Magyarországi
1138 Budapest, Váci út 107. informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
25. Kecskeméti Regionális Munkaerő- 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Dél-Alföldi
fejlesztő és Képző Központ 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20. 51 5223 03 Informatikai műszerész
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
51 5223 07 Műholdas- és kábeltelevíziós
vételtechnikai műszerész
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Közép-
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Magyarországi
26. KOCSIS Szolgáltató, Ipari és
Kereskedelmi Kft.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Dél-Dunántúli
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12. informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
51 5223 03 Informatikai műszerész
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
27. Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglá- 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Dél-Alföldi
tóipari Szakközépiskola és Szakiskola 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
6723 Szeged, József A. sgt. 122-126.
28. KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Közép-
Magyarországi
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
29. Magyar Iparszövetség Oktatási 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Közép-
Központ
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Magyarországi
Dél-Dunántúli
54 4641 04 Számítástechnikai programozó Észak-Magyarországi
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Észak-Alföldi
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Dél-Alföldi
30. Magyar Posta Rt. Oktatási Központ 52 7026 02 Postai üzleti asszisztens Dél-Dunántúli
1101 Budapest, Üllői út 114-116. Észak-Alföldi
Közép-
Magyarországi
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Közép-
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Magyarországi
31. Magyar Államvasutak Rt. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Közép-
1062 Budapest, Andrássy út 73-75. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Magyarországi
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
32. Mechatronikai Szakközépiskola és 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Közép-
Gimnázium Magyarországi
1118 Budapest, Rétköz u. 39.
33. Mechwart András Gépipar és Informatikai Középiskola 54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Észak-Alföldi
4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
34. MICRO-2000 Oktatási, Szolgáltatási és 54 4641 04 Számítástechnikai programozó Közép-
Kereskedelmi Kft. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Magyarországi
1091 Budapest, Üllői út 197-199. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
35. Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági
Középiskola
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Közép-Dunántúli
2800 Tatabánya, Béke u. 8. informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
51 5223 03 Informatikai műszerész
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
36. Móricz Zsigmond Műszaki Közép- 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Közép-
iskola, Szakiskola és Radnai Béla Köz- 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Magyarországi
gazdasági Tagozata
1133 Budapest, Vág u. 12-14.
37. „NET-INFO” Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Észak-Alföldi
4225 Debrecen, Sillye Gábor u. 67. informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
38. NOMINA 3 P Oktatásszervező és Szolgáltató Rt. 54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Közép-
Magyarországi
1143 Budapest, Gizella út 42-44. informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
39. Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Észak-Alföldi
Észak-Magyarországi
informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
40. Nyíregyházi Regionális Munkaerő- 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Észak-Alföldi
fejlesztő és Képző Központ 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13. 31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység
megjelölésével)
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
41. OK-TAT-60 Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Dél-Alföldi
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 1. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Dél-Dunántúli
54 4641 04 Számítástechnikai programozó Észak-Alföldi
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Észak-Magyarországi
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Közép-Dunántúli
Közép-Magyar-
országi
Nyugat-Dunántúli
42. OKTÁV Továbbképző Központ Rt. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Dél-Dunántúli
2509 Esztergom-kertváros 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Észak-Alföldi
Wesselényi u. 35-39. 54 4641 02 Információrendszer-szervező Észak-Magyarországi
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Közép-Dunántúli
Közép-
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő Magyarországi
34 4641 01 PLC-programozó Nyugat-Dunántúli
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
43. OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Közép-Dunántúli
8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
44. Pécsi Regionális Munkaerő-fejlesztő 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Dél-Dunántúli
és Képző Központ 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
7634 Pécs, Bázis u. 30. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) .
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
45. PENTA UNIO Oktatási Centrum Kft. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Dél-Dunántúli
7622 Pécs, Czinderi u. 6. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
46. Székesfehérvári Regionális Munkaerő- 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Dél-Dunántúli
fejlesztő és Képző Központ 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Közép-Dunántúli
8000 Székesfehérvár
Seregélyesi u. 123.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
47. Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Közép-Dunántúli
Szakiskola és Kollégium 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
2400 Dunaújváros, Római krt. 47-49. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
48. Ságvári Endre Gimnázium 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Észak-Magyarországi
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 2. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
49. School of Business Zalaegerszeg Üzleti 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Nyugat-Dunántúli
Szakközépiskola 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
50. J. L. Seagull Alapítványi Középiskola 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Észak-Magyarországi
3100 Salgótarján, Meredek út 9. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
51. SOTER-LINE Oktatási, Továbbképző 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Közép-
és Szolgáltató Kft. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Magyarországi
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
52. Szakmai Továbbképző, Átképző
és Vállalkozástámogató Rt.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Dél-Alföldi
Dél-Dunántúli
1149 Budapest, Angol u. 36. informatikus Észak-Alföldi
54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Észak-Magyarországi
52 4641 02
54 4641 02
51 5223 03
31 4641 01
54 4641 03
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Közép-Dunántúli
Közép-
Magyarországi
Nyugat-Dunántúli
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
51 5223 07 Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
53. SZÁMALK Szakközépiskola 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Közép-
1139 Budapest, Frangepán u. 56. 54 4641 02 Információrendszer-szervező Magyarországi
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
54. Szintézis Felnőttképzési Központ
Oktatói Munkaközösség
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Dél-Alföldi
6100 Kiskunfélegyháza, Nyíl u. 37. 54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
55. Szombathelyi Regionális Munkaerő-
fejlesztő és Képző Központ
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő Nyugat-Dunántúli
9700 Szombathely, Akacs M. u. 1-3. informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
51 5223 03 Informatikai műszerész
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
344641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
56. Tiszaparti Gimnázium és Humán 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Észak-Alföldi
Szakközépiskola 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4.
57. Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari 31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő Dél-Alföldi
Szakképző Iskola és Kollégium
5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 4641 01 PLC-programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
58. Vasvári Pál Közgazdasági 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Dél-Alföldi
Szakközépiskola 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
6722 Szeged, Gutenberg u. 11. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
59. Veszprémi Egyetem 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Dél-Dunántúli
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Közép-Dunántúli
54 4641 02 Információrendszer-szervező Nyugat-Dunántúli
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
60. VOFA Tanácsadó és Szervező Kft. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Közép-
1074 Budapest, Csengery u. 11. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Magyarországi
61. Kereskedők, Vállalkozók 54 8409 01 Multimédia-fejlesztő Dél-Alföldi
Békés Megyei Szervezete 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
62. Károly Róbert Főiskola 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Észak-Magyarországi
Felnőttképzési Osztály 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
63. sPrinter Stúdió Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Észak-Magyarországi
3300 Eger, Széchenyi u. 58. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
51 5223 03 Informatikai műszerész
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
64. Szolnoki Főiskola 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Észak-Alföldi
5000 Szolnok, Ady Endre út 9. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
65. Szegedi Tudományegyetem Juhász 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Dél-Alföldi
Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
66. Békéscsabai Regionális Képző 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Dél-Alföldi
Központ 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.
67. Kempelen Farkas Ügyviteli 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Közép-Dunántúli
Alapítványi Középiskola 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
2900 Komárom, Frigyes tér 2-3.
68. Neumann János Középiskola 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Észak-Magyarországi
és Kollégium 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
3300 Eger, Rákóczi út 48. 54 4641 04 Számítástechnikai programozó
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
69. Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Nyugat-Dunántúl
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
70. SZÁMALK Oktatási és 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Közép-Magyarországi
Informatikai Rt. 54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
1115 Budapest, Etele út 68. 54 4641 04 Számítástechnikai programozó
54 4641 03 Informatikus (Rendszerinformatikus)
54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
71. Székács Elemér Szakközépiskola 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Észak-Alföldi
5200 Törökszentmiklós, 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
Almásy út 50. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
72. Kós Károly Építőipari 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Észak-Magyarországi
Szakközépiskola 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1.
73. INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Észak-Magyarországi
Korlátolt Felelősségű Társaság
3561 Felsőzsolca, Bartók Béla u. 53.
74. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Dél-Alföldi
Oktató és Kiadó Zrt. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Észak-Alföldi
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Dél-Dunántúli
52 4641 02 Gazdasági informatikus II. Nyugat-Dunántúli
Közép-Magyarországi
Közép-Dunántúli
Észak-Magyarországi
75. Galamb József Szakközépiskola 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Dél-Alföldi
6900 Makó, Szép u. 2-4. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
52 4641 05 Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
54 4641 03 Informatikus (rendszerinformatikus)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
76. TRIVIUM Alapítványi 31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő Észak-Magyarországi
Szakközépiskola és Szakiskola 52 4641 05 Informatikai hálózattelepítő és Észak-Alföldi
3200 Gyöngyös, 33 4641 01 üzemeltető
Kőrösi Csoma S. u. 9. 52 4641 02 Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03 Gazdasági informatikus II.
54 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 05 Számítástechnikai programozó
54 8409 01 Számítógéprendszer-programozó
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
77. SZÉV Számítástechnikai és Oktatási Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. Észak-Magyarországi
3530 Miskolc,
Görgey u. 24.
54 4641 03 Informatikus
(a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
78. Veress Ferenc Szakképző Iskola 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó) Észak-Alföldi
4220 Hajdúböszörmény, 52 4641 03 Számítástechnikai szoftver-üzemeltető
Enyingi T. B. u. 5/A 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
79. Eötvös Loránd Műszaki Középiskola 54 4641 07 CAD-CAM tervező, Dél-Dunántúli
és Kollégium dokumentációkezelő informatikus
7400 Kaposvár, Pázmány P. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
52 4641 05 Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység
megjelölésével)
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó

2. számú melléklet a 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelethez

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére - régiók szerint - feljogosított intézmények a szakképesítések feltüntetésével

I. Dél-Alföld-régió * 

Sor-
szám
Vizsgaszervező intézmény neve, címe Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1. Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
2. Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
és Képző Központ 51 5223 03 Informatikai műszerész
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
3. Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola 31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
és Kollégium 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
6724 Szeged, Mars tér 14. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
4. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola 54 4641 02 Információrendszer-szervező
5601 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 51 5223 03 Informatikai műszerész
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
5. Gépipari Tudományos Egyesület 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
1027 Budapest, Fő u. 68. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
6. Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
és Képző Központ 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20. 51 5223 03 Informatikai műszerész
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
51 5223 07 Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
7. Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Szakközépiskola és Szakiskola 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
6723 Szeged, József A. sgt. 122-126.
8. Magyar Iparszövetség Oktatási Központ 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
9. Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalkozástámogató Rt. 54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1149 Budapest, Angol u. 36. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
51 5223 03 Informatikai műszerész
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
51 5223 07 Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
10. Szintézis Felnőttképzési Központ Oktatói 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Munkaközösség 54 4641 04 Számítástechnikai programozó
6100 Kiskunfélegyháza, Nyíl u. 37. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
11. Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari 31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Szakképző Iskola és Kollégium 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
5600 Békéscsaba, Puskin tér 1. 34 4641 01 PLC-programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
12. Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
6722 Szeged, Gutenberg u. 11. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
13. Kereskedők, Vállalkozók 54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
Békés Megyei Szervezete 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
14. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Tanárképző Főiskolai Kar 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
15. Békéscsabai Regionális Képző Központ 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
16. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
17. Galamb József Szakközépiskola 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
6900 Makó, Szép u. 2-4. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
52 4641 05 Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
54 4641 03 Informatikus (rendszerinformatikus)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
18. OK-TAT-60 Oktatási, 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
Szervezési és Szolgáltató Kft. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 9 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04 Számítástechnikai programozó

II. Dél-Dunántúl régió * 

Sor-
szám
Vizsgaszervező intézmény neve, címe Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1. Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
2. CSÚCS ’91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
1212 Budapest, Erdőalja út 12. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
3. Kaposvári Egyetem 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
4. KOCSIS Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
51 5223 03 Informatikai műszerész
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
5. Magyar Iparszövetség Oktatási Központ 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
6. Magyar Posta Rt. Oktatási Központ 52 7026 02 Postai üzleti asszisztens
1101 Budapest, Üllői út 114-116.
7. OKTÁV Továbbképző Központ Rt. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
8. Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
Központ 52 4641 02 Gazdasági informatikus 11.
7634 Pécs, Bázis u. 30. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
9. PENTA UNIO Oktatási Centrum Kft. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
7622 Pécs, Czinderi u. 6. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
10. Székesfehérvári Regionális Munkaerő- 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
fejlesztő és Képző Központ 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
11. Szakmai Továbbképző, Átképző és
Vállalkozástámogató Rt.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1149 Budapest, Angol u. 36. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
51 5223 03 Informatikai műszerész
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
51 5223 07 Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
12. Veszprémi Egyetem 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
13. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
14. OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
és Szolgáltató Kft. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 9. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
15. Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium 54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő
7400 Kaposvár, Pázmány P. informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
52 4641 05 Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó

III. Észak-Alföld régió * 

Sor-
szám
Vizsgaszervező intézmény neve, címe Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1. Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
2. Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
Képző Központ 51 5223 03 Informatikai műszerész
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
3. Magyar Iparszövetség Oktatási Központ 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
4. Magyar Posta Rt. Oktatási Központ 52 7026 02 Postai üzleti asszisztens
1101 Budapest, Üllői út 114-116.
5. Mechwart András Gépipar és Informatikai Középiskola 54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
6. „NET-INFO” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4225 Debrecen, Sillye Gábor u. 67.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
7. Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
8. Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő és 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
Képző Központ 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13. 31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
9. OKTÁV Továbbképző Központ Rt. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
10. Szakmai Továbbképző, Átképző és
Vállalkozástámogató Rt.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1149 Budapest, Angol u. 36. 544641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
51 5223 03 Informatikai műszerész
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
51 5223 07 Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
- 34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
11. Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközép- 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
iskola 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4.
12. Szolnoki Főiskola 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
5000 Szolnok, Ady Endre út 9. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
13. Székács Elemér Szakközépiskola 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
14. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
15. TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola 31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
és Szakiskola 52 4641 05 Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3200 Gyöngyös, Kőrösi Csorna S. u. 9. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
16. OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
és Szolgáltató Kft. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 9. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
17. Veress Ferenc Szakképző Iskola 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/A 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.

IV. Észak-Magyarország régió * 

Sor-
szám
Vizsgaszervező intézmény neve, címe Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1. Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
2. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola 54 4641 02 Információrendszer-szervező
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
3. Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Szakközépiskola
3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54-56.
4. Budapesti Gazdasági Főiskola 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 54 4641 02 Információrendszer-szervező
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
. 54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
5. Észak-Magyarországi Regionális Munkaerő- 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
fejlesztési és Átképző Központ 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
3518 Miskolc, Erenyő u. 1. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
6. Eszterházy Károly Főiskola 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
3300 Eger, Eszterházy tér 1. 54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
7. Magyar Iparszövetség Oktatási Központ 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
8. Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
9. OK-TAT-60 Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 1. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
10. OKTÁV Továbbképző Központ Rt. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
11. Ságvári Endre Gimnázium 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 2. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
12. J. L. Seagull Alapítványi Középiskola 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
3100 Salgótarján, Meredek út 9. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
13. Szakmai Továbbképző, Átképző és
Vállalkozástámogató Rt.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1149 Budapest, Angol u. 36. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
51 5223 03 Informatikai műszerész
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
51 5223 07 Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
14. Károly Róbert Főiskola 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
Felnőttképzési Osztály 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
15. sPrinter Stúdió Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
3300 Eger, Széchenyi u. 58. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
51 5223 03 Informatikai műszerész
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
16. Neumann János Középiskola és Kollégium 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
3300 Eger, Rákóczi út 48. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
17. Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
18. INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
Felelőségű Társaság
3561 Felsőzsolca, Bartók Béla u. 53.
19. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt. 33 4641 01 Számitógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
20. TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola 31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
és Szakiskola 52 4641 05 Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3200 Gyöngyös, Kőrösi Csoma S. u. 9. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
54 8409 01 Multimédia-feilesztő
21. SZÉV Számítástechnikai és Oktatási Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
3530 Miskolc, Görgey u. 24. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 0l Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)

V. Közép-Dunántúl régió * 

Sor-
szám
Vizsgaszervező intézmény neve, címe Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1. Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
2. AlbasoftTraining Oktatóközpont Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 101. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
3. CSÚCS ’91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
1212 Budapest, Erdőalja út 12. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
4. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola
2401 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
5. Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Középiskola
2800 Tatabánya, Béke u. 8.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 464 101 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
51 5223 03 Informatikai műszerész
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
6. OKTÁV Továbbképző Központ Rt. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
7. OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
8. Székesfehérvári Regionális Munkaerőfejlesztő 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
és Képző Központ 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
9. Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
és Kollégium 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
2400 Dunaújváros, Római krt. 47-49. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
10. Szakmai Továbbképző, Átképző és
Vállalkozástámogató Rt.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1149 Budapest, Angol u. 36. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
51 5223 03 Informatikai műszerész
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
51 5223 07 Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
11. Veszprémi Egyetem 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
12. Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Középiskola 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
2900 Komárom, Frigyes tér 2-3.
13. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
14. OK-TAT-60 Oktatási, 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
Szervezési és Szolgáltató Kft. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 9. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04 Számítástechnikai programozó

VI. Közép-Magyarország régió * 

Sor-
szám
Vizsgaszervező intézmény neve, címe Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1. Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 464102 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
2. Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
Szolgáltató Kft. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
1091 Budapest, Üllői út 45. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
3. BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki 54 4641 04 Számítástechnikai programozó
Főiskolai Kar 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
4. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
és Számviteli Főiskolai Kar 54 4641 02 Információrendszer-szervező
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
5. Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ
1097 Budapest, Gyáli út 33-35.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
6. CONTROLLTraining Számítástechnikai 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Továbbképző Központ Kft. 54 4641 04 Számítástechnikai programozó
1027 Budapest, Csalogány u. 23. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
7. Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
Szakiskola és Kollégium 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
1211 Budapest, Posztógyár u. 10. 54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
8. CSÚCS ’91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
1212 Budapest, Erdőalja út 12. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
9. Gépipari Tudományos Egyesület 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
1027 Budapest, Fő u. 68. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
10. Katona József Műszaki, Közgazdasági
Szakközépiskola és Gimnázium
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1138 Budapest, Váci út 107. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
11. Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
és Képző Központ 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20.
12. KOTK Külkereskedelmi Oktatási és 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
Továbbképző Központ Kft.
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
13. Magyar Iparszövetség Oktatási Központ 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
14. Magyar Posta Rt. Oktatási Központ 52 7026 02 Postai üzleti asszisztens
1101 Budapest, Üllői út 114-116. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
15. Magyar Államvasutak Rt. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
1062 Budapest, Andrássy út 73-75. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
16. Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
1118 Budapest, Rétköz u. 39.
17. MICRO-2000 Oktatási, Szolgáltatási 54 4641 04 Számítástechnikai programozó
és Kereskedelmi Kft. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
1091 Budapest, Üllői út 197-199. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
18. Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
1133 Budapest, Vág u. 12-14.
19. NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Rt.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
' 54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
20. OKTÁV Továbbképző Központ Rt. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros, 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
21. Szakmai Továbbképző, Átképző és
Vállalkozástámogató Rt.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1149 Budapest, Angol u. 36. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
51 5223 03 Informatikai műszerész
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
51 5223 07 Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
22. SOTER-LINE Oktatási, Továbbképző és 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
Szolgáltató Kft. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
23. SZÁMALK Szakközépiskola 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Frangepán u. 56. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
24. VOFA Tanácsadó és Szervező Kft. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
1074 Budapest, Csengery u. 11. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
25. SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
1115 Budapest, Etele út 68. 54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
54 4641 03 Informatikus (Rendszerinformatikus)
54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
26. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
27. OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
és Szolgáltató Kft. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 9. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04 Számítástechnikai programozó

VII. Nyugat-Dunántúl régió * 

Sor-
szám
Vizsgaszervező intézmény neve, címe Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1. Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
2. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
Számviteli Főiskolai Kar 54 4641 02 Információrendszer-szervező
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
3. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 6. 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
4. Fény-Szoft Számítástechnikai Kft. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
9400 Sopron, Kurucdomb sor 2. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
5. Graf-Get Számítástechnikai Kft. 54 4641 04 Számítástechnikai programozó
9026 Győr, Kertész u. 54. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
6. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola
9021 Győr, Szent István út 7.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
7. OKTÁV Továbbképző Központ Rt. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros, 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
8. School of Business Zalaegerszeg Üzleti 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
Szakközépiskola 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13. 54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
9. Szakmai Továbbképző, Átképző és
Vállalkozástámogató Rt.
54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1149 Budapest, Angol u. 36. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
51 5223 03 Informatikai műszerész
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
51 5223 07 Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
10. Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ 54 4641 07 CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
9700 Szombathely, Akacs M. u. 1-3. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
51 5223 03 Informatikai műszerész
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 4641 01 PLC-programozó
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
11. Veszprémi Egyetem 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
54 4641 02 Információrendszer-szervező
31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01 Multimédia-fejlesztő
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
12. Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
13. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzeméltető
Oktató és Kiadó Zrt. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
14. OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
és Szolgáltató Kft. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 9. 33 4641 01 Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04 Számítástechnikai programozó

  Vissza az oldal tetejére