A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2004. (III. 24.) FVM rendelet

a juh- és kecskehús magántárolási támogatásáról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  Magántárolás esetén intervenciós hivatalként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint hatóság jár el.

2. § Magántárolási támogatásban az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részesülhet, aki: * 

a) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerint regisztrált,

b) a friss hús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 100/2002. (XI. 5.) FVM rendelet előírásainak megfelelő tároló létesítménnyel rendelkezik.

3. § *  A Kincstár a magántárolásban való részvétel részletes feltételeiről pályázati felhívást bocsát ki, amelyet - a Hús Termékpálya Bizottság általi véleményezést követően - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hagy jóvá.

4. § (1) *  A Kincstár írásbeli kérelem alapján - kellően indokolt esetben - engedélyezheti a betárolt termékek áthelyezését.

(2) *  A magántárolás időpontjáról és helyéről, valamint a tárolandó termék jellegéről és mennyiségéről az egyes tételek betárolását megelőzően legalább két munkanappal a Kincstárt tájékoztatni kell.

(3) *  A tárolt termékek darabolására vonatkozó szándékot az egyes tételek betárolását megelőzően legalább két munkanappal a Kincstárnak be kell jelenteni.

(4) *  A kitárolás időpontjáról azt megelőzően legalább két munkanappal a Kincstárt értesíteni kell.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet a Bizottságnak a juhhús és a kecskehús magánraktározási támogatására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3446/90/EGK rendeletének végrehajtási szabályait tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére