A jogszabály mai napon ( 2019.08.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

az olimpiai központokról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Olimpiai központnak a rendelet előírásainak megfelelő alábbi sportlétesítmények minősülnek:

a) Budapesti Olimpiai Központ - Budapest, Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei;

b) Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Tatai Edzőtábor;

c) *  Balatoni Általános Olimpiai Központ - Balatonfűzfői Uszoda;

d) Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ - Budapest, Nemzeti Sportuszodák és Létesítményei;

e) Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ - Szeged, Maty-ér;

f) Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor.

2. § (1) Új olimpiai központ létesítéséhez, meglévő olimpiai központ megszüntetéséhez, valamint az olimpiai központok működtetéséhez, korszerűsítéséhez és a sportágspecifikus infrastrukturális feltételek meghatározásához ki kell kérni a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, valamint az érintett országos sportági szakszövetség vagy országos sportági szövetség szakmai véleményét.

(2) Az olimpiai központban a sportolók versenyre való zavartalan és színvonalas felkészüléséhez szükséges infrastrukturális feltételeket biztosítani kell.

3. § Az olimpiai központban folyamatosan biztosítani kell:

a) a szabadtéri felkészülés, az uszodahasználat és az erőnléti edzés feltételeit;

b) az elméleti ismeretek sportolók általi elsajátításának feltételeit, különösen helyszíni gyakorlatokkal, tudományos kísérletekkel;

c) a modern sporttudományi és sportorvosi eredmények alapján a sportágban foglalkoztatott sportszakemberek elméleti képzésének, továbbképzésének feltételeit;

d) a sportolók és a sportszakemberek részére a felkészülési időszakban az étkezési és szálláslehetőséget.

4. § Általános infrastrukturális feltételként az olimpiai központnak rendelkeznie kell:

a) a sportágspecifikus feltételeknek megfelelően felszerelt erősítő teremmel;

b) a külön jogszabály szerint sportorvosi szakrendelővel, gyúrószobával, valamint dopping mintavételi helyiséggel és elkülönített mosdóval;

c) szabadtéri sportolásra alkalmas területtel és felszerelt sportpályákkal;

d) sportágspecifikus, a központ jellegéből adódó, a felkészüléshez szükséges terem- és eszköz-infrastruktúrával;

e) sportáganként legalább harminc fő elhelyezésére alkalmas, legfeljebb kétágyas, zuhanyozós szobákkal;

f) meleg- és hidegkonyhás, étkezésre alkalmas étteremmel;

g) oktatási helyiségekkel;

h) a sportoló és a sportszakember pszichés felkészülését, regenerálódását segítő eszközökkel.

5. § Az olimpiai központnak kiépítettségében és felszereltségében alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a speciális világjátékokra való felkészülési központként a fogyatékos sportolók is használhassák.

6. § *  A sportpolitikáért felelős miniszter az olimpiai felkészülés céljaihoz szükséges mértékig támogatást nyújthat az olimpiai központ vagyonkezelője részére az olimpiai központ hatékony működtetése érdekében.

7. § *  Az olimpiai központokat sportszakmai szempontból a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság közreműködésével a sportpolitikáért felelős miniszter felügyeli.

8. § *  Ez a rendelet 2004. március 13-án lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére