A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

64/2004. (VII. 27.) ESzCsM rendelet

a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadása alkalmazásáról

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény 24. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. orvosi és gyógyszerészi kiadása (Formulae Normales Editio VII.) (a továbbiakban: FoNo VII.) e rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazandó.

2. § (1) A FoNo VII.-be felvett gyógyszerek (készítmények) rendelésére a gyógyszerrendelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései, valamint a FoNo VII. orvosi kiadásának általános rendelkezései és az egyes vényelőiratok „Megjegyzés” rovatában foglaltak irányadóak.

(2) A FoNo VII.-be felvett gyógyszerkészítmények elkészítésére, minőségére, felhasználási időtartamára, eltartására és kiadására a hatályos Magyar Gyógyszerkönyv általános rendelkezései, valamint a FoNo VII. gyógyszerészi kiadásának irányelvei irányadóak.

3. § (1) A FoNo VI. kiadásának előiratai szerinti gyógyszerek 2004. december 31-ig gyárthatók és készíthetők el.

(2) A FoNo VI. kiadásának előiratai szerint gyártott, illetve készített gyógyszerek az előírt felhasználási időtartam figyelembevételével forgalomba hozhatóak és felhasználhatók.

(3) A megváltozott elnevezésű gyógyszerkészítmény új nevét az expediáló gyógyszerész rávezeti a vényre.

3/A. § *  A Fo-No VII.-nek az Országos Gyógyszerészeti Intézet közleményével történő módosítása az Egészségügyi Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételt követő 5. naptól alkalmazandó.

4. § (1) E rendelet 2004. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére