A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet

a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) *  Az e rendeletben szabályozott támogatásokkal, intézkedésekkel kapcsolatos, az Európai Bizottság felé történő adatszolgáltatásért a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a felelős.

2-5. § * 

6. § * 

7. § * 

Vaj és sovány tejpor intervenciós felvásárlása

8. § (1) Az intervencióra felajánlott vaj és sovány tejpor mennyisége csak egész tonna lehet.

(2) *  Az intervenciós felvásárlásban részt vevő raktárra vonatkozó technikai követelményeket a Kincstár külön közleményben teszi közzé.

(3) A raktározás időtartama alatt bekövetkezett károkat a raktározó viseli.

9. § * 

A mintavétel általános szabályai

10. § *  A tejágazatban alkalmazott belpiaci és intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó támogatási jogcímek esetében a Kincstárral kötött megállapodás alapján, a Kincstár által lefolytatott helyszíni ellenőrzés során a mintavételt, valamint az ahhoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatokat a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. végzi.

Magántárolási támogatás * 

10/A. § *  (1) *  Magántárolás esetén intervenciós hivatalként a Kincstár mint hatóság jár el.

(2) *  A Kincstár a magántárolásban való részvétel részletes feltételeiről pályázati felhívást bocsát ki. 2005. január 1-jét követően a pályázati felhívás akkor bocsátható ki, ha a Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottság véleményének ismeretében a miniszter jóváhagyta.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet az alábbi közösségi jogszabályok végrehajtást igénylő rendelkezéseit tartalmazza:

a) a Bizottság 1999. december 17-i 2799/1999/EK rendelete a takarmányozásra szánt sovány tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról;

b) a Bizottság 1981. július 31-i 2191/81/EGK rendelete a nonprofit intézmények és szervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatásról;

c) a Bizottság 1997. december 15-i 2571/97/EK rendelete a vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról;

d) a Bizottság 1990. október 10-i 2921/90/EGK rendelete a fölözött tejből származó kazein és kazeinátok előállítására nyújtott támogatásról;

e) a Bizottság 1990. szeptember 26-i 2742/90/EGK rendelete a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

f) a Bizottság 1990. február 20-i 429/90/EGK rendelete a Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás pályázati felhívás útján történő nyújtásáról;

g) A Bizottság 1999. december 16-i 2771/1999/EK rendelete a vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

h) A Bizottság 2001. január 12-i 214/2001/EK rendelete a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.


  Vissza az oldal tetejére