A jogszabály mai napon ( 2020.09.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

162/2004. (XI. 16.) FVM rendelet

az állatorvosi bizonyítványminták közzétételi rendjéről

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Áet.) 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Unió irányelveiben meghatározott állatorvosi bizonyítványmintákat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium internetes honlapján, közlemény formájában kell közzétenni.

(2) Az Áet. 18. §-ának (1) bekezdésében meghatározott áruk tagállamok közötti kereskedelméhez, valamint harmadik országból történő behozatalához szükséges állatorvosi bizonyítványmintákat, továbbá a vonatkozó ország-, régió- és üzemlistákat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium internetes honlapján, közlemény formájában közzé lehet tenni.

2. § Ezen rendelet alapján megjelentetett közlemények jelölik meg azt a konkrét jogszabályt, amely alapján az adott állatorvosi bizonyítványminta, ország-, régió- vagy üzemlista közzétételre kerül.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az állategészségügyi engedélyhez kötött áruk behozatali feltételeinek közzétételi rendjéről szóló 94/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére