A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet

a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak módosításáról szóló nemzetközi szerződések kihirdetéséről

1. § A Kormány az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött, a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak technikai adaptációjáról szóló levélváltásokat e rendelettel kihirdeti.

2. § A levélváltások magyar nyelvű hiteles szövegét e rendelet 1-2. számú mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter - a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben - gondoskodik.

4. § * 

1. számú melléklet a 202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelethez

A 2000/HU/16/P/PE/001. számú ISPA projektre, a 2000/HU/16/P/PE/002. számú ISPA projektre, a 2000/HU/16/P/PE/003. számú ISPA projektre, a 2000/HU/16/P/PE/004. számú ISPA projektre, a 2000/HU/16/P/PE/005. számú ISPA projektre és a 2000/HU/16/P/PE/007. számú ISPA projektre vonatkozó levélváltás

LEVÉLVÁLTÁS MAGYARORSZÁG
ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
KÖZÖTT A 2000/HU/16/P/PE/001. SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/002. SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/003. SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/004. SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/005. SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/007. SZÁMÚ ISPA PROJEKTEKRE VONATKOZÓAN

MAGYARORSZÁG LEVELE

Budapest, 2003. október 8.

Tisztelt Riera Úr!

Tárgy: 2000. évi projektek Pénzügyi Memorandumai befejezési határidőinek meghosszabbítása

A 2000. évi projektek Pénzügyi Megállapodásai befejezési határidőinek meghosszabbítása szükséges a munkák, a végső kifizetés és a szükséges audit ellenőrzések befejezéséhez.

I. 2000 HU 16 P PE 001: Győri szennyvíz projekt

A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2003. december 31-ről 2006. június 30-ra

hosszabbítsák meg.

II. 2000 HU 16 P PE 002: Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási projekt

A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2004. december 31-ről 2006. december 31-re

hosszabbítsák meg.

III. 2000 HU 16 P PE 003: Szeged szennyvíz projekt

A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2005. december 31-ről 2007. június 30-ra

hosszabbítsák meg.

IV. 2000 HU 16 P PE 004: Miskolc hulladékgazdálkodási projekt

A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2003. december 31-ről 2006. június 30-ra

hosszabbítsák meg.

V. 2000 HU 16 P PE 005: Szeged hulladékgazdálkodási projekt

A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2004. december 31-ről 2007. június 30-ra

hosszabbítsák meg.

VI. 2000 HU 16 P PE 007: Szolnok hulladékgazdálkodási projekt

A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2003. december 31-ről 2007. június 30-ra

hosszabbítsák meg.

Szintén szíves figyelmébe ajánljuk a Győri szennyvíz és a Szeged szennyvíz projektek mellékelt módosított Pénzügyi Terveit.

A projekt végrehajtásának folytatására irányuló, kedvező válaszát várva

Tisztelettel:

Dr. Baráth Etele

Kapják: EU Delegáció

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Melléklet: Módosított Pénzügyi Tervek a Győr szennyvíz és Szeged szennyvíz projekthez

Lluis Riera úr részére

Igazgató

ISPA és Csatlakozás Előkészítés

DG Regio

Európai Bizottság

Brüsszel

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Főigazgatóság

Regionális politika

Főigazgató 117022
Brüsszel, 2003. december 23.

Tisztelt Baráth úr,

Tárgy: ISPA Pénzügyi Megállapodás második módosítása

2000 HU 16 P PE 001: Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány

Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 001. számú „Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése” ISPA projekt Pénzügyi Megállapodása módosítását javasolta

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2000. december 21-i PH (2000)5984 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. december 21-én Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részéről 2001. március 14-én dr. Naszvadi György aláírta. Az első módosítás 2002. július 18-án történt, a Bizottság DL(2002)1190 számú döntése alapján.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett, mivel a projekt végrehajtásának késedelme a fő építési komponens tenderezési eljárása alatt előállt kivételes akadályoknak tulajdonítható. Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

„2. Cikk

A projekt megnevezése

Időtartam: A befejezés időpontja: mostantól 2006. június 30.”

„4. Cikk

Kifizetések

Az I. mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2006. június 30-ig le kell zárulniuk.”

„I. Melléklet

7. A MUNKÁLATOK ÜTEMTERVE

A táblázatban szereplő építési feladat befejezésének határideje mostantól 2006. június 30.”

II. Melléklet

A II. Melléklet a csatolt dokumentum szerint módosul.

A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelően, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel:
Graham Meadows
Kapják: Köppen úr, EU Delegáció, Budapest
Donáth úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Martin úr, EIB

II. Melléklet (2. módosítás)

Módosított PÉNZÜGYI TERV
(az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A projekt megnevezése: Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

ISPA szám: 2000/HU/16/P/PE/001

Euró
Elszámolható költség
Nemzeti hatóságok
Év Összes
költség
Nem
elszámol-
ható költség
Összesen ISPA Központi
kormányzat
Helyi
önkor-
mányzat
EIB kölcsön
1=2+3 2 3=5+7+8 4(%)=3/1 5 6(%)=5/3 7 8 9 10(%)=9/1
2000 11 040 000 2 340 000 8 700 000 79 4 350 000 50 3 450 000 900 000 3 450 000 31
2001 780 000 780 000 - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - -
2004 3 680 000 780 000 2 900 000 79 1 450 000 50 1 150 000 300 000 1 150 000 31
2005 2 900 000 - 2 900 000 100 1 450 000 50 1 150 000 300 000 1 150 000 40
2006 - - - - - - - - - -
Év megjelö-
lése nélkül
- - - - - - - - - -
Összesen 18 400 000 3 900 000 14 500 000 79 7 250 000 50 5 750 000 1 500 000 5 750 000 31

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Főigazgatóság

Regionális politika

Főigazgató 117028
Brüsszel, 2003. december 23.

Tisztelt Baráth úr,

Tárgy: ISPA Pénzügyi megállapodás második módosítása

2000 HU 16 P PE 002 „Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása” Hajdú-Bihar megyében

Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány

Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 002 - „Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása” ISPA projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja,

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2000. november 10-i PH (2000)4886 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. november 10-én Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részéről 2001. március 14-én dr. Naszvadi György aláírta. Az első módosítás 2002. február 1-jén történt,a Bizottság DL(2002)0030 számú döntése alapján.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett, mivel a projekt végrehajtásának késedelme a fő építési komponens tenderezési eljárása alatt előállt kivételes akadályoknak tulajdonítható. Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

„2. Cikk

A projekt megnevezése

Időtartam: A befejezés időpontja mostantól 2006. december 31.”

„4. Cikk

Kifizetések

Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek legkésőbb 2006. december 31-ig le kell zárulniuk.”

„I. Melléklet

7. A MUNKÁLATOK ÜTEMTERVE

A táblázatban szereplő építési feladat befejezésének határideje mostantól 2006.”

A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelően, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel:
Graham Meadows
Kapják: Köppen úr, EU Delegáció
Donáth úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Martin úr, EIB

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Főigazgatóság

Regionális politika

Főigazgató-helyettes 117023
Brüsszel, 2003. december 23.

Tisztelt Baráth úr,

Tárgy: ISPA Pénzügyi Megállapodás első módosítása

2000 HU 16 P PE 003 Szeged városi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat
fejlesztése

Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány

Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 003 számú - „Szeged városi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése” ISPA projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja,

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2000. december 22-i PH (2000)6030 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. december 22-én Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részéről dr. Naszvadi György 2001. március 14-én aláírta.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett, mivel a projekt végrehajtásának késedelme a fő építési komponens tenderezési eljárása alatt előállt kivételes akadályoknak tulajdonítható. Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

„2. Cikk

A projekt megnevezése

Időtartam: A befejezés időpontja mostantól 2007. június 30.”

„4. Cikk

Kifizetések

Az I. Mellékletben leírt projekt és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek 2007. június 30-ig le kell zárulniuk.”

„I. Melléklet

8. Munkálatok ütemterve

A táblázatban szereplő építési feladat befejezésének határideje mostantól 2007. június 30.”

II. Melléklet

A II. Melléklet a csatolt dokumentum szerint módosul.

A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelően, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel:
Graham Meadows
Kapják: Köppen úr, EU Delegáció Budapest
Donáth úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Martin úr, EIB

Dr. Baráth Etele

Politikai Államtitkár

Nemzeti ISPA Koordinátor

Nemzeti Fejlesztési Terv és EU támogatások Hivatala

Magyarország

Budapest, 1133

Pozsonyi út 56.

II. Melléklet (1. módosítás)

Módosított Pénzügyi Terv (az EU Költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A program megnevezése: Szeged városi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése
ISPA szám: 2000/HU/16/P/PE/003
Euró
Elszámolható költség

Év
Összes
költség
Nem
elszá-
molható
költségÖsszesenISPA
Nemzeti Hatóságok Kölcsön nemzetközi pénzintézettől(*)
Központi
Kormány-
zat
Helyi önkor-
mányzat
1=2+3 2 3=5+7+8 4(%)=3/1 5 6(%)=5/3 7 8 9 10(%)
=9/1
2000 36 689 870 7 552 670 29 137 200 79 14 568 600 50 10 198 020 4 370 580 10 198 020 28%
2001 - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - -
2004 23 950 332 4 967 532 18 982 800 79 9 491 400 50 6 643 980 2 847 420 6 643 980 28%
2005 6 600 798 1 400 798 5 200 000 79 2 600 000 50 1 820 000 780 000 1 820 000 28%
2006 16 810 250 3 480 250 13 330 000 79 6 665 000 50 4 665 500 1 999 500 4 665 500 28%
Év nélkül - - - - - - - - - -
Összesen 84 051 250 17 401 250 66 650 000 79 33 325 000 50 23 327 500 9 997 500 23 327 500 28%

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Főigazgatóság

Regionális politika

Főigazgató 117027
Brüsszel, 2003. december 23.

Tisztelt Baráth úr,

Tárgy: ISPA Pénzügyi Megállapodás első módosítása

2000 HU 16 P PE 004 - Miskolci regionális hulladékgazdálkodási projekt

Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány

Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 004 számú „Miskolci regionális hulladékgazdálkodási projekt” Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja,

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2001. március 15-i PH (2001)958 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást.

A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2001. március 16-án Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részéről dr. Naszvadi György 2001. május 7-én aláírta.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett, mivel a projekt végrehajtásának késedelme a fő építési komponens tenderezési eljárása alatt előállt kivételes akadályoknak tulajdonítható. Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

„2. Cikk

A projekt megnevezése

Időtartam: A befejezés időpontja mostantól 2006. június 30.”

„4. Cikk

Kifizetések

Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek 2006. június 30-ig le kell zárulniuk.”

„I. Melléklet

8. A munkálatok ütemterve

A táblázatban szereplő építési feladat befejezésének határideje mostantól 2006. június 30.”

II. Melléklet

A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelően, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel:
Graham Meadows
Kapják: Köppen úr, EU Delegáció Budapest
Donáth úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Martin úr, EIB

Dr. Baráth Etele

Politikai Államtitkár

Nemzeti ISPA Koordinátor

Nemzeti Fejlesztési Terv és EU támogatások Hivatala

Magyarország

Budapest, 1133

Pozsonyi út 56.

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Főigazgatóság

Regionális politika

Főigazgató 117026
Brüsszel, 2003. december 23.

Tisztelt Baráth úr,

Tárgy: ISPA Pénzügyi Megállapodás első módosítása

2000 HU 16 P PE 005 - Szegedi regionális hulladékgazdálkodási program

Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány

Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 005 számú „Szegedi regionális hulladékgazdálkodási program” ISPA projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja,

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2000. december 22-i PH (2000)6036 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. december 22-én Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részéről dr. Naszvadi György 2001. március 14-én aláírta.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett, mivel a projekt végrehajtásának késedelme a fő építési komponens tenderezési eljárása alatt előállt kivételes akadályoknak tulajdonítható. Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

„2. Cikk

A projekt megnevezése

Időtartam: A befejezés időpontja mostantól 2007. június 30.”

„4. Cikk

Kifizetések

Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek 2007. június 30-ig le kell zárulniuk.”

„I. Melléklet

8. A munkálatok ütemterve

A táblázatban szereplő építési feladat befejezésének határideje mostantól 2007. június 30.”

II. Melléklet

A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelően, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel:
Graham Meadows
Kapják: Köppen úr, EC Delegáció Budapest
Donáth úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Martin úr, EIB

Dr. Baráth Etele

Politikai Államtitkár

Nemzeti ISPA Koordinátor

Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala

Magyarország

Budapest, 1133

Pozsonyi út 56.

A BIZOTTSÁG LEVELE

Tisztelt Baráth úr,

Tárgy: ISPA Pénzügyi Megállapodás első módosítása

2000 HU 16 P PE 007: „Hulladékgazdálkodási rendszer Szolnok térségében, a kelet-magyarországi régióban”

Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány

Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 007 számú „Hulladékgazdálkodási rendszer Szolnok térségében, a kelet-magyarországi régióban” ISPA projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja,

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2000. december 22-i PH (2000)6031 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. december 22-én Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részéről 2001. március 14-én dr. Naszvadi György aláírta.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett, mivel a projekt végrehajtásának késedelme a fő építési komponens tenderezési eljárása alatt előállt kivételes akadályoknak tulajdonítható. Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

„2. Cikk

A projekt megnevezése

Időtartam: A befejezés időpontja mostantól 2007. június 30.”

„4. Cikk

Kifizetések

Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek legkésőbb 2007. június 30-ig le kell zárulniuk.”

„I. Melléklet

7. MUNKÁLATOK ÜTEMTERVE

A táblázatban szereplő építési feladat befejezésének határideje mostantól 2007. június 30.”

II. Melléklet

A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelően, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel:
Graham Meadows
Kapják: Köppen úr, EU Delegáció
Donáth úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Murphy úr, Martin úr, EIB

2. számú melléklet a 202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelethez

A 2000-2002-ben jóváhagyott, meg nem valósított ISPA projektek Pénzügyi Megállapodásai III. mellékleteinek technikai adaptációja

LEVÉLVÁLTÁS MAGYARORSZÁG
ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
KÖZÖTT A BIZOTTSÁG ÁLTAL 2000-BEN, 2001-BEN ÉS 2002-BEN JÓVÁHAGYOTT ÉS EDDIG MEG NEM VALÓSÍTOTT ISPA PROJEKTEKRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI MEGÁLLAPODÁSOK III. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG

REGIONÁLIS POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG

Főigazgató

Brüsszel, 2003. január 30.
REGIO/GC D(2003)

Dr. Baráth Etele

Nemzeti ISPA Koordinátor,

politikai államtitkár

Miniszterelnöki Hivatal

Phare Programok Koordinációs Irodája

1133 Budapest

Pozsonyi út 56.

Magyarország

Tárgy: A Bizottság által 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben jóváhagyott és eddig meg nem valósított projektekre vonatkozó Pénzügyi Megállapodás módosítása
Módosított III.4. melléklet

Tisztelt dr. Baráth!

Az Előcsatlakozás Strukturális Politikai Eszközének létrehozásáról rendelkező 1267/1999 sz. tanácsi rendelet 9. cikkének (3) bekezdésével összhangban az ISPA Irányító Bizottság 2002. november 7-én rendezett ülésén tájékoztatást kapott „Az ISPA-ból nyújtott támogatásra vonatkozó irányítási és ellenőrzési rendszerek és a pénzügyi korrekciók eszközlésének eljárásai” Pénzügyi Megállapodás felülvizsgált III.4. mellékletének tartalmáról.

Ennek a felülvizsgált Mellékletnek az értelme kettős: először, összhangba hozni a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra vonatkozó irányítási és ellenőrzési rendszerek szabályait meghatározó 1386/2002 bizottsági rendelet *  tartalmát a pénzügyi korrekciókra vonatkozó eljárásokkal; másodszor, ez egy megfelelő válasz az Európai Parlamentnek 2001-ben tett bizottsági ígéretre az ISPA pénzügyi ellenőrzés megerősítéséről és a szabálytalanságok kezeléséről.

Ennek a Mellékletnek a fő rendelkezései az alábbi öt fontos kérdésre vonatkoznak: irányítási és ellenőrzési rendszerek, a kiadás hitelesítése, ellenőrzések mintavétel alapján, projektek befejezésének bejelentése, és pénzügyi korrekciók.

Ez a Melléklet két pontban különbözik az 1386/2002 sz. rendelet tartalmától:

- a félreértések elkerülés végett meg kell őrizni az „ISPA Nemzeti Alap felhasználásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyvében” alkalmazott definíciókat; valamint

- az információ tartalmáról és a számítógépes adatállományok Bizottságnak történő továbbítására vonatkozó, előnyben részesített műszaki specifikációkról szóló rendelkezéseket nem tartják meg, mivel ezek túlságosan bonyolultak, ezért nincs mód gyors végrehajtásukra.

Ezzel a felülvizsgált Melléklettel együtt, amely megítélésünk szerint lehetőség egy kezdeti gördülékeny lépés megtételéhez a Kohéziós Alap működtetése felé, korlátozott számban egyéb módosításokat is eszközöltek a III.1., III.3. és III.5. mellékletben. Az összes változást beépítik a 2003. január 1-jétől jóváhagyásra kerülő minden új ISPA projektre vonatkozó Pénzügyi Megállapodásba.

Ahhoz, hogy olyan koherens szabálygyűjtemény jöjjön létre, amely minden Pénzügyi Megállapodásra érvényes, függetlenül attól, mikor hagyták jóvá a projekteket, a felülvizsgált III.3. mellékletet és az egyéb Mellékletekben eszközölt különböző módosításokat át kell vezetni az ISPA megvalósításának első három évében a Bizottság által jóváhagyott és még be nem fejezett összes projektre vonatkozó Pénzügyi Megállapodásba.

A Bizottság 2003. február 28-ig szeretné írásbeli egyetértésük megerősítését megkapni, miszerint a 2000 és 2002 között már egyezetett és a mellékletben felsorolt projekteknél elfogadják és átvezetik ezeket a módosításokat. Az új III.4. melléklet rendelkezései vonatkozni fognak az Önök visszaigazolásának időpontját követően végrehajtott összes irányítási, fizetési és ellenőrzési tevékenységre.

Ez a levél és az Önök egyetértése a fent említett Pénzügyi Megállapodások hivatalos módosításának minősül. Ezeket a dokumentumokat csatolni fogják a 2000 és 2002 között elfogadott, a levélhez tartozó és annak részét képező mellékletében felsorolt Pénzügyi Megállapodásokhoz.

Együttműködését előre is köszönöm.
Üdvözlettel
Guy Crauser
Főigazgató
Mellékletek: - pénzügyi megállapodások jegyzéke
- Felülvizsgált III.4. melléklet és egyéb módosítások

EURÓPAI BIZOTTSÁG

REGIONÁLIS POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG

Előcsatlakozás Strukturális Politikai Eszköze

Brüsszel, 2002/12/10
MAGYARORSZÁG: 2000 és 2002 között aláírt projektek
Projekt száma Projekt neve Alszakasz
EDIS
2001/HU/16/P/PA/010 EDIS szakmai segítségnyújtás DE
Környezet
2000/HU/16/P/PE/001 Győr: Szennyvízkezelő telep korszerűsítése PE-SE
2000/HU/16/P/PE/002 Hajdú-Bihar: szelektív hulladékgyűjtés és szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer PE-SW
2000/HU/16/P/PE/003 Szeged: szennyvízgyűjtő és kezelő telep PE-SE
2000/HU/16/P/PE/004 Miskolc: regionális hulladékgazdálkodási projekt PE-SW
2000/HU/16/P/PE/005 Szeged: regionális hulladékgazdálkodási program PE-SW
2000/HU/16/P/PE/006 Tisza-tó: önkormányzati hulladékgazdálkodási rendszer PE-SW
2000/HU/16/P/PE/007 Szolnok: szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer PE-SW
2001/HU/16/P/PE/008 Duna-Tisza köze: regionális szilárdhulladék-gazdálkodási projekt PE-SW
2001/HU/16/P/PE/009 Pécs: a város csatornarendszerének bővítése; a régió vízkészleteinek védelme PE-DW + SE
2001/HU/16/P/PE/010 Sajó-Bodva: regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer PE-SW
2001/HU/16/P/PE/011 Sopron: csatornarendszer és szennyvízkezelő program PE-SE
2002/HU/16/P/PE/014 Pest megye északkeleti része: önkormányzati szilárdhulladék-gazdálkodás PE-SW
2002/HU/16/P/PE/015 Homokhátság: regionális kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás PE-SW
2002/HU/16/P/PE/016 Nyugat-Balaton és Zala völgye: regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer PE-SW
2002/HU/16/P/PE/018 Dél-Balaton és Sió völgye: regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer PE-SW
Szakmai segítségnyújtás, környezet
2000/HU/16/P/PA/001 Budapest: szakmai segítségnyújtás szennyvízkezelő telephez PE-SE
2000/HU/16/P/PA/005 Szakmai segítségnyújtás: 2001. évi projektek dokumentumai - előkészítő tenderek PE-DW + SE + SW
2001/HU/16/P/PA/008 Szakmai segítségnyújtás ISPA projektek előkészítéséhez PE-SE
Szakmai segítségnyújtás - közlekedés
2001/HU/16/P/PA/006 Szakmai segítségnyújtás 6 és 7: vasúti projektek pályáztatásához és felügyeletéhez II PT-RA
Közlekedés
2001/HU/16/P/PT/001 Budapest-Szolnok-Románia: vasútvonal korszerűsítése (1. szakasz: Vecsés-Szolnok) PT-RA
2000/HU/16/P/PT/002 Hegyeshalom-Győr-Budapest vasútvonal felújítása PT-RA
2000/HU/16/P/PT/003 Boba-Zalaegerszeg-Zalalövő vasút korszerűsítése PT-RA
2001/HU/16/P/PT/006 Közúti rehabilitációs program 11,5 tonna teherbíró képessége: I. szakasz, 3. és 35. út PT-RO
2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja, 2. lépcső: Budapest-Vecsés és Szolnok-Lökösháza - 1. szakasz: Szolnok-Mezőtúr és Békéscsaba-Lökösháza PT-RO
2002/HU/16/P/PT/008 Közúti rehabilitációs program - 2. szakasz: 2., 26., 42., 47. és 56. utak PT-RO

Módosítások a III. mellékletben (a III.4. melléklet módosításain kívül)

- III.1. melléklet - III(6) szakasz - 6. francia bekezdés: a III.4. melléklet B. függeléke helyébe III.4.C. függelék kerül

- III.1. melléklet - III(9) szakasz: A „Határidő nem vonatkozik az előlegfizetésre” mondat törlendő.

- III.1. melléklet - új VII. szakasz (a VII., VIII. és IX. szakasz helyett):

VII. szakasz

PÉNZÜGYI MENEDZSMENT ÉS ELLENŐRZÉS

(1) A kedvezményezett országok kötelesek:

(a) 2000. január 1. napjától, és bármely esetben legkésőbb 2002. január 1. napjáig bevezetni egy menedzsment és ellenőrzési rendszert, amely biztosítja:

- A jelen Megállapodás alapján nyújtott segítség szabályszerű, a megalapozott pénzügyi gazdálkodás elveinek megfelelő megvalósítását,

- A menedzsment és az ellenőrzési funkciók szétválasztását,

- Hogy a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozatok hibátlanok, és ellenőrizhető alátámasztó dokumentumokon alapuló könyvviteli rendszerekből származnak;

(b) rendszeresen vizsgálni a Közösség által finanszírozott projektek megfelelő végrehajtását;

(c) megelőzni a szabálytalanságokat és intézkedni azokkal szemben;

(d) a szabálytalanság vagy hanyagság következtében elveszett bármely összeget behajtani.

(2) A megfelelő belső és külső ellenőrzéseket nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati szabványok szerint kell az illetékes nemzeti szervezeteknek végeznie, amelyeknek ezen funkció teljesítése érdekében függetlennek kell lenniük. A Bizottság részére minden évben el kell küldeni az ellenőrzési tervet és az elvégzett ellenőrzések megállapításainak összefoglalását. Az ellenőrzési jelentéseket a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

(3) A kedvezményezett országok által elvégzett ellenőrzésektől függetlenül, a Bizottság szervei, illetve az Európai Számvevőszék saját alkalmazottaikkal vagy meghatalmazott képviselők útján végezhetnek helyszíni műszaki vagy pénzügyi ellenőrzéseket, beleértve a mintavételen alapuló ellenőrzéseket és a záró ellenőrzést is.

(4) A kedvezményezett országnak biztosítania kell, hogy amikor a Bizottság alkalmazottai vagy meghatalmazott képviselői és/vagy az Európai Számvevőszék ellenőrzést végeznek, e személyek jogosultak legyenek a helyszínen megvizsgálni minden olyan vonatkozó iratot és számlát, amely a Pénzügyi Megállapodás alapján finanszírozott tételekre vonatkozik. A kedvezményezett országok kötelesek segíteni a Bizottság szerveit és az Európai Számvevőszéket, hogy elvégezhessék az ISPA keretében nyújtott támogatások felhasználására vonatkozó ellenőrzéseket. A Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekre a III.5. mellékletben foglalt rendelkezések alkalmazandók.

(5) A pénzügyi gazdálkodásra és a pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó részletes előírások a III.4. mellékletben vannak felsorolva.

- III.3.a. szakasz törlendő

- III.5. melléklet 3. szakaszának helyébe az alábbi szöveg kerül:

„Szabálytalanság” - a pénzügyi megállapodás vagy a vonatkozó hazai törvény egy rendelkezésének megszegése, amennyiben ennek kiváltó oka egy gazdasági szereplő cselekménye vagy mulasztása, és amely a kiadás indokolatlan tételével megterheli vagy megterhelné a Közösségek általános költségvetését.

III.4 Melléklet

Az ISPA alapján nyújtott támogatás menedzsment és ellenőrzési rendszerei és a pénzügyi korrekciók végrehajtásának eljárása

I. szakasz

Jelen melléklet részletes szabályokat fektet le az ISPA alapján nyújtott támogatás menedzsmentjének és ellenőrzésének rendszereire és e támogatásokkal kapcsolatosan végrehajtandó pénzügyi korrekciók eljárására vonatkozóan.

2. szakasz
Menedzsment és ellenőrzési rendszerek

(1) Minden egyes kedvezményezett ország köteles gondoskodni arról, hogy

(i) a Nemzeti ISPA Koordinátor,

(ii) a Nemzeti Alap és a Nemzeti Programengedélyező,

(iii) a Végrehajtó Szervezetek és a Szektor Programengedélyezők, és

(iv) a Végső Kedvezményezettek,

az ISPA Nemzeti Alap felhasználására vonatkozó ISPA Együttműködési Megállapodásban meghatározottak szerint megfelelő útmutatást kapjanak a menedzsment és ellenőrzési rendszerek rendelkezéseiről, amely elengedhetetlen az általánosan elfogadott elvekkel és szabványokkal összhangban lévő, megbízható ISPA menedzsment biztosításához, különösen pedig az ISPA támogatási igénylés helyességének, szabályszerűségének és alkalmasságának megfelelő biztosítékáról való gondoskodáshoz, de úgyszintén a Pénzügyi Megállapodás feltételeinek és a projekthez rendelt célkitűzéseknek megfelelő végrehajtás biztosításához.

(2) A jelen melléklet értelmezésében a „végrehajtó szervezetek” körébe tartoznak a végső kedvezményezetteken kívül azok a szervezetek, amelyekre az ISPA támogatással megvalósuló projektek végrehajtásainak feladatait delegálta a végrehajtó szervezet, vagy a szektor programengedélyező (a továbbiakban: „delegált testületek”).

(3) A jelen melléklet értelmezésében, eltérő meghatározás híján a „projekt” a III.2. melléklet II. szakasz (1) bekezdésében meghatározottak szerinti, a Pénzügyi Megállapodás tárgyát képező különálló projekteket, projektszakaszokat vagy projektcsoportokat jelöl.

3. szakasz

(1) A Nemzeti ISPA Koordinátor, a Nemzeti Alap, a végrehajtó szervezetek, a delegált testületek és a végső kedvezményezettek menedzsment és ellenőrzési rendszerei a kezelt támogatás nagyságrendje figyelembe vételével az arányosság követelménye függvényében az alábbiakról gondoskodnak:

(a) az érintett szervezeten belül a funkciók pontos meghatározása, egyértelmű kiosztása és, ahol a megbízható menedzsmenthez szükséges, megfelelő elválasztása;

(b) a funkciók kielégítő módon történő ellátását biztosító hatékony rendszerek;

(c) a delegált testületek és a végső kezdeményezettek esetében, a felelős hatóság részére a feladataik teljesítésére és az igénybe vett eszközökre vonatkozó jelentések.

4. szakasz

(1) A 3. szakaszban hivatkozott menedzsment és ellenőrzési rendszerek tartalmazzanak eljárásokat az igényelt kiadások hitelességének ellenőrzésére, és a projektnek a finanszírozott fejlesztés előkészítésétől egészen a működtetés megindításáig tartó, a vonatkozó Pénzügyi Megállapodás feltételeivel, a projekthez rendelt célkitűzésekkel, illetve az alkalmazandó nemzeti és közösségi - különös tekintettel az ISPA támogatással kapcsolatban keletkező kiadások elszámolhatóságára, a környezet védelmére, a közlekedésre (beleértve a Transz-európai hálózatokat), a gazdasági versenyre és az állami szerződések odaítélésére vonatkozó - szabályokkal összhangban történő végrehajtásának az ellenőrzésére.

Az ellenőrzéseknek a megítélt támogatás eredményes felhasználását meghatározó minden - akár pénzügyi, technikai, akár adminisztratív - szempontra ki kell terjedniük.

(2) Az eljárások szerint szükséges a projektek helyszíni ellenőrzéseinek nyilvántartása. A nyilvántartásokban ki kell térni az elvégzett munkálatokra, az ellenőrzés eredményeire és az eltérésekkel kapcsolatban tett intézkedésekre. Ahol bármilyen fizikai vagy adminisztratív ellenőrzés nem teljes körű, hanem a munkálatok vagy tranzakciók valamely mintája alapján zajlik, a nyilvántartásban meg kell határozni a kiválasztott munkálatokat vagy tranzakciókat és le kell írni az alkalmazott mintavételi eljárást.

5. szakasz

(1) A kedvezményezett ország köteles a Pénzügyi Megállapodás érvénybe lépését követő három hónapon belül, tájékoztatni a Bizottságot a 2. szakaszban meghatározott Nemzeti ISPA Koordinátor, a Nemzeti Alap, a végrehajtó szervezetek és az ISPA projektek megvalósításáért felelős delegált testületek szerepét betöltő szervezetekről, az adott hatóságok és testületek által bevezetett irányítási és ellenőrzési rendszerekről, továbbá a 2. szakasz (1) bekezdésében meghatározott útmutatás alapján tervezett fejlesztésekről.

(2) A következőket kell közölni a Nemzeti ISPA Koordinátorra, a Nemzeti Alapra, a végrehajtó szervezetekre és a delegált testületekre vonatkozólag:

(a) funkcióik, amelyekkel felruházták őket,

(b) a funkciók felosztása a szervezeti egységeik között vagy azokon belül,

(c) a munkálatok ellenőrzésének és elfogadásának, továbbá a költségek megtérítésére vonatkozó igénylések fogadásának, ellenőrzésének és hitelesítésének, valamint a kifizetések kedvezményezettek részére történő jóváhagyásának, végrehajtásának és elszámolásának eljárásai, és

(d) a menedzsment és a ellenőrzési rendszerek ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések.

(3) A Bizottságnak a kedvezményezett országgal együttműködésben meg kell bizonyosodnia arról, hogy az (1) és a (2) bekezdésben bemutatott menedzsment és ellenőrzési rendszerek megfelelnek a jelen mellékletben meghatározott szabványoknak, továbbá ismertetnie kell bármely általuk az ISPA működtetésével kapcsolatos ellenőrzések átláthatóságával és a Bizottság feladatainak ellátásával szemben támasztott akadályt. A rendszerek működésének felülvizsgálatát rendszeresen el kell végezni.

6. szakasz

(1) A projektek irányítási és ellenőrzési rendszereinek biztosítaniuk kell a megfelelő ellenőrzési nyomvonalat.

(2) Az ellenőrzési nyomvonal akkor tekintendő megfelelőnek, ha lehetővé teszi az alábbiakat:

(a) a Bizottság részére igazolt összesített összegeknek az egyes adminisztratív szinteken vezetett kiadási nyilvántartásokkal és az azokat alátámasztó dokumentumokkal történő összeegyeztetése, a végrehajtó szervezetek és a végső kedvezményezettek által;

(b) a rendelkezésre álló közösségi és nemzeti források allokációjának ellenőrzése;

(c) az adott projektnek a támogatást jóváhagyó Pénzügyi Megállapodásban foglalt feltételekkel és a projekthez rendelt célkitűzésekkel összhangban történt végrehajtására vonatkozóan szolgáltatott információk helyességének ellenőrzése.

(3) A megfelelő ellenőrzési nyomvonal információigényének jelzésszerű leírása a III.4. A. mellékletben olvasható.

(4) A kedvezményezett ország köteles az alábbiakról megbizonyosodni:

(a) hogy megfelelő eljárások állnak rendelkezésre annak biztosításához, hogy a felmerült költségtételekre, teljesített kifizetésekre, a projekttel összefüggésben vállalt munkálatokra és elvégzésük igazolására vonatkozó és a megfelelő ellenőrzési nyomvonalhoz szükséges dokumentumok vezetése a III.1. melléklet X. szakaszában és a III.4. A. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelően történik;

(b) hogy a fenti dokumentációt vezető szervezetekről és ezek fellelhetőségéről megfelelő nyilvántartást vezetnek;

(c) hogy a dokumentumok a rendes körülmények között vizsgálatra jogosult személyek és testületek számára vizsgálatok céljából rendelkezésre állnak.

(5) A (4) bekezdés (c) pontjában jelzett személyek és testületek:

(a) a Nemzeti ISPA Koordinátor, a Nemzeti Alap, a végrehajtó szervezetek és a delegált testületek kifizetési igényléseket feldolgozó személyzete;

(b) a menedzsment és ellenőrzési rendszerek ellenőrzéseit végző szolgálatok;

(c) a Nemzeti Programengedélyező, mint a III. 1. melléklet III. szakasz (8) bekezdése alapján a közbenső és a végső kifizetési igénylések igazolásáért felelős személy és a projektek csatolt III.4.C. mellékletben meghatározott lezárásakor szükséges nyilatkozatokat kibocsátó személy vagy szervezeti egység,

(d) a nemzeti és a közösségi ellenőrzési intézmények meghatalmazott tisztviselői.

A fentiek megkövetelhetik a (4) bekezdésben jelzett dokumentumok és számviteli nyilvántartások kivonatainak vagy másolatainak rendelkezésükre bocsátását.

7. szakasz

A Nemzeti Alap köteles számlát vezetni a már teljesített ISPA támogatási kifizetésekből behajtandó összegekről és biztosítani a vonatkozó összegek indokolatlan késedelem nélküli behajtását. Az összeg beérkezését követően a Nemzeti Alap a szabálytalanul kifizetett összegeket a késedelmes visszafizetésre teljesített kamatfizetés összegével együtt az érintett projekttel összefüggésben a Bizottsághoz benyújtott következő költségkimutatásából és kifizetési igényléséből levonva fizeti vissza. Ha ez nem elégséges, a Bizottság igényelheti a többletösszeg visszatérítését.

A Nemzeti Alap évente egy alkalommal - a behajtott összegekre vonatkozóan a III. 5. melléklet alapján benyújtott negyedik negyedévi beszámoló mellékleteként - az ISPA projektekkel összefüggésben az adott időpontban behajtandó összegekre vonatkozó kimutatást nyújt be a Bizottságnak, a behajtási eljárások megindításának éve szerint osztályozva.

8. szakasz
A kiadások igazolása

(1) Az igényléseket jóváhagyó szolgálatoktól funkcionálisan független Nemzeti Programengedélyezőnek a III.4.B. mellékletben meghatározott formában kell elkészítenie a III.1. melléklet III. szakasz (6) bekezdés ötödik francia bekezdésében és (8) bekezdésében jelzett közbülső és végső költségkimutatásokat és igazolásokat.

(2) Az adott költségkimutatás igazolását megelőzően a Nemzeti Programengedélyező köteles megbizonyosodni a következő feltételek teljesüléséről:

(a) a Nemzeti ISPA Koordinátor, a végrehajtó szervezetek, a delegált testületek és a végső kedvezményezettek teljesítették a III.1. melléklet III. szakasz (3) és (6) bekezdésében és VII. szakaszában foglalt követelményeket és figyelembe vették a Pénzügyi Megállapodásban foglalt feltételeket;

(b) a költségkimutatás csak olyan költségeket tartalmaz:

(i) amelyeket ténylegesen a támogatást odaítélő Pénzügyi Megállapodásban foglalt elszámolhatósági időszakban teljesítettek, és amelyeket a kapott számlákkal vagy ezekkel egyenértékű bizonyító erejű számviteli dokumentumokkal tudnak alátámasztani,

(ii) olyan munkálatokkal állnak összefüggésben, amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig alapjában véve nem készültek el,

(iii) amelyeket a projekt előrehaladása vagy teljesítése igazol, a támogatást odaítélő Pénzügyi Megállapodásban foglalt feltételek és a projekthez rendelt célkitűzések szerint.

(3) Annak érdekében, hogy a költségkimutatásnak a Bizottság elé történő benyújtását megelőzően mindenkor figyelembe lehessen venni az ellenőrzési rendszerek és az ellenőrzési nyomvonal megfelelőségét, a kedvezményezett országnak gondoskodnia kell a Nemzeti Alap folyamatos tájékoztatásáról, a Nemzeti ISPA Koordinátor, a végrehajtó szervezetek és a delegált testületek által működtetett, a következőkre kiterjedő eljárásokról:

(a) az igényelt kiadásoknak és a projekt a Pénzügyi Megállapodásban foglalt feltételek és a projekthez rendelt célkitűzések szerinti végrehajtása hitelességének ellenőrzése;

(b) a vonatkozó szabályok betartásának biztosítása; és

(c) az ellenőrzési nyomvonal fenntartása.

9. szakasz
Mintavételes ellenőrzések

(1) A kedvezményezett országnak megfelelő mintavétel alapján kiválasztott projektekre vonatkozó, ellenőrzéseket kell szerveznie, különösen azzal a szándékkal, hogy:

(a) ellenőrizze a helyi menedzsment és ellenőrzési rendszerek hatékonyságát;

(b) szelektív módon ellenőrizze, kockázatelemzés alapján, a különféle érintett szinteken tett költségnyilatkozatokat.

(2) Az ISPA támogatás által lefedett időszakra vonatkozólag végzett ellenőrzések az adott időszakban jóváhagyott projektekre vonatkozó elszámolható összköltség legalább 15%-ára kell, hogy kiterjedjenek. Ez a mérték a 2003. január 1. napját megelőzően felmerült költségekkel arányosan csökkenthető. Az ellenőrzéseknek a tranzakciók reprezentatív mintáján kell alapulniuk, a (3) bekezdésben foglalt követelmények figyelembevételével.

A kedvezményezett ország köteles az ellenőrzéseknek az érintett időszak teljes egészére történő egyenletes elosztására törekedni. Gondoskodniuk kell a projekteket érintő feladatoknak az ellenőrzések és az intézkedések megvalósítása vagy kifizetési eljárásai közötti, megfelelő elkülönítéséről.

(3) A tranzakciók ellenőrizendő mintájának kiválasztása során az alábbiakat kell figyelembe venni:

(a) a különféle típusú és méretű intézkedések megfelelő összetételű halmaza ellenőrzésének szükségessége;

(b) a nemzeti vagy közösségi ellenőrzések által azonosított minden kockázati tényező;

(c) a projektek menedzselésében és megvalósításában érintett minden szervezettípus és a két tevékenységi szektor (közlekedés és környezetvédelem) kielégítő ellenőrzése biztosításának szükségessége.

10. szakasz

Az ellenőrzések révén a kedvezményezett országnak törekednie kell az alábbiak ellenőrzésére:

(a) a menedzsment és ellenőrzési rendszerek gyakorlati alkalmazása és eredményessége;

(b) a projekt a Pénzügyi Megállapodásban foglaltakkal és a projekthez rendelt célkitűzésekkel összhangban történő végrehajtása;

(c) megfelelő számú könyvelési bizonylat tekintetében az adott bizonylatok és a végrehajtó szervezetek, delegált testületek és végső kedvezményezettek birtokában lévő, ezeket alátámasztó dokumentumok egyezése;

(d) a megfelelő ellenőrzési nyomvonal megléte;

(e) megfelelő számú költségtétel tekintetében annak ellenőrzése, hogy az adott kiadás jellege és ütemezése összhangban áll a Közösség rendelkezéseivel és megfelel a projekt jóváhagyott részletes leírásának és a ténylegesen végrehajtott munkálatoknak;

(f) hogy a megfelelő nemzeti társfinanszírozást ténylegesen rendelkezésre bocsátották; és

(g) hogy a társfinanszírozott projektek a Pénzügyi Megállapodás 5. cikke által elvárt módon, a közösségi szabályokkal és politikákkal összhangban valósultak meg.

11. szakasz

Az ellenőrzéseknek meg kell állapítaniuk, hogy az esetlegesen előforduló probléma szisztematikus jellegű-e, amely más, az adott végrehajtó szervezetek által vagy az érintett kedvezményezett országban végrehajtott összes projektre vonatkozólag kockázatokat von maga után. Meg kell határozni továbbá az ilyen helyzetek okait, bármilyen további vizsgálatot, ami szükséges lehet és a szükséges kiigazító vagy megelőző intézkedéseket is.

12. szakasz

Az egyes kedvezményezett országoknak és a Bizottságnak évente legalább egy alkalommal konzultálniuk kell, az ellenőrzési mechanizmusok működtetésére nemzeti és közösségi szinten fordított összes erőforrás kedvező hatásainak maximalizálása érdekében futó ellenőrzési programok összehangolásának céljából. Ezeknek a konzultációknak ki kell terjedniük az alkalmazandó kockázatelemzési eljárásokra, és figyelembe kell venniük a nemzeti hatóságok, a Bizottság és az Európai Számvevőszék közelmúltbeli ellenőrzéseit, jelentéseit és közleményeit.

13. szakasz

A 12. szakaszban foglaltakkal összhangban a kedvezményezett országnak minden év június 30. napjáig - első alkalommal pedig 2002. június 30. napjáig - tájékoztatnia kell a Bizottságot a jelen melléklet 9-11. szakaszainak az előző naptári évben történt alkalmazásáról, és ezen felül a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania az 5. szakasz (1) bekezdésében közölt menedzsment és ellenőrzési rendszereik leírásának bármilyen szükséges kiegészítését vagy frissítését.

14. szakasz
A projektek lezárására vonatkozó nyilatkozat

A projekteknek a III.4.C. melléklet alapján történő lezárására vonatkozó nyilatkozatok kiadására kijelölt személy vagy szervezeti egység a Nemzeti ISPA Koordinátor, a Nemzeti Programengedélyező, a Nemzeti Alap, a végrehajtó szervezetek, a delegált testületek és a végső kedvezményezettek mindegyikétől független funkciókkal kell, hogy rendelkezzen.

Saját vizsgálatát a nemzetközi szinten elfogadott ellenőrzési szabványok szerint végzi.

A Nemzeti ISPA Koordinátor, a Nemzeti Alap, a végrehajtó szervezetek, a delegált testületek és a végső kedvezményezettek az összes szükséges információt a rendelkezésére bocsátják és hozzáférést biztosítanak számára a nyilatkozat összeállításához szükséges nyilvántartásokhoz és az azokat alátámasztó bizonyítékokhoz.

15. szakasz

A nyilatkozatoknak a menedzsment és ellenőrzési rendszerek, a már elvégzett ellenőrzések eredményeinek és, ahol szükséges, a tranzakciók további mintájának és a III.1. melléklet V. szakaszában foglaltak szerint összeállított végső beszámoló vizsgálatán kell alapulniuk. A nyilatkozatot kibocsátó személy vagy szervezeti egység el kell, hogy végezze a szükséges adatgyűjtést, hogy elfogadható bizonyosságot szerezhessen arról, hogy az igazolt költségkimutatás helyes, az alapul szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek és, hogy a projekt a Pénzügyi Megállapodásban foglalt feltételek és a projekthez rendelt célkitűzések szerint valósult meg.

A nyilatkozatot a III.4.C. mellékletben található indikatív modell alapján kell összeállítani, és a nyilatkozat indokolásához szükséges összes lényeges információt - ideértve a nemzeti és a közösségi testületek által végzett minden olyan ellenőrzés eredményeinek összefoglalását, amelyhez a nyilatkozatot kibocsátó hozzáférhetett - tartalmazó jelentés kíséretében kell benyújtani.

16. szakasz

Ha a jelentős menedzsment vagy ellenőrzési gyengeségek, vagy a felmerülő szabálytalanságok magas gyakorisága, vagy a projekt megvalósításának helyességével kapcsolatos kételyek nem teszik lehetővé, hogy a nyilatkozattevő általános megerősítő bizonyosságot szolgáltasson a záróegyenleg kifizetésére irányuló igénylés és a végső költségnyilatkozat megalapozottságára vonatkozólag, a nyilatkozatban hivatkozni kell ezekre a körülményekre és meg kell becsülni a probléma kiterjedését és pénzügyi hatását.

Ilyen esetekben a Bizottság további ellenőrzések végrehajtását kérheti, a szabálytalanságok és a kiigazításuk adott időkereten belül történő meghatározása érdekében.

17. szakasz
A tárolandó és kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátandó számviteli információk

(1) A projektekkel összefüggő, a III.4.A. mellékletben jelzett számviteli nyilvántartásokat lehetőség szerint számítógépes formában kell tárolni. Az ilyen nyilvántartásokat a dokumentáló és helyszíni ellenőrzések céljából érkező speciális kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani, a III.1. melléklet VIII. szakaszában foglalt, a projektek megvalósításában elért előrehaladásra vonatkozó beszámolók benyújtásának követelményeitől függetlenül.

(2) A Bizottság írásos kérése esetén a kedvezményezett ország köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani az (1) bekezdésben jelzett nyilvántartásokat a kérés kézhez vételét követő 10 munkanapon belül. A Bizottság és a kedvezményezett ország ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak, különösen, ha a nyilvántartások számítógépes formában nem állnak rendelkezésre.

(3) A Bizottság köteles biztosítani azt, hogy a kedvezményezett ország által továbbított vagy a helyszíni vizsgálatok során összegyűjtött adatokat bizalmasan és biztonságosan kezelik.

(4) A vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében a Bizottság tisztségviselőinek hozzáféréssel kell rendelkezniük minden, a jelen melléklet alapján végzett ellenőrzési eljárásokra tekintettel vagy azokat követően összeállított dokumentumhoz és a tárolt információkhoz, ideértve a számítógépes rendszerekben nyilvántartottakat.

18. szakasz
Pénzügyi kiigazítások

(1) Ha a szükséges ellenőrzések befejezését követően a Bizottság megállapítja, hogy:

(a) valamely projekt megvalósítása nem indokolja a nyújtott támogatás egészét vagy annak egy részét, ideértve a támogatást odaítélő Pénzügyi Megállapodás valamely feltételének nem teljesítését, különös tekintettel bármely, a projekt megvalósítása jellegének vagy feltételeinek olyan, jelentős megváltoztatását, amelyhez nem kérték a Bizottság jováhagyását; vagy

(b) szabálytalanság történt valamely ISPA támogatással összefüggésben, és az érintett kedvezményezett ország nem tette meg a szükséges kiigazító intézkedéseket,

a Bizottság az érintett projekttel összefüggő támogatás nyújtását fel kell, hogy függessze, és döntése indokolásával fel kell kérnie a kedvezményezett országot, hogy meghatározott határidőn belül nyújtsa be észrevételeit.

Ha a kedvezményezett ország kifogással él a Bizottság által tett észrevételekkel szemben, a Bizottság köteles meghívni a kedvezményezett országot egy meghallgatásra, amelynek során mindkét fél arra törekszik, hogy megállapodásra jussanak az észrevételekkel és a belőlük levont következtetésekkel kapcsolatban.

(2) A Bizottság által meghatározott határidő leteltével, a megfelelő eljárás tiszteletben tartásával, amennyiben három hónapon belül a felek nem jutottak megegyezésre, a kedvezményezett ország által tett megjegyzéseket figyelembe véve, a Bizottság dönt arról, hogy:

(a) csökkenti a III.1. melléklet III. szakasz (2) bekezdésében foglaltak szerint fizetett előleg összegét, vagy

(b) megteszi a szükséges pénzügyi kiigazításokat. Ez a projekthez nyújtott támogatás egészének vagy valamely részének megvonását jelenti.

A fenti döntéseknek tiszteletben kell tartaniuk az arányosság elvét. A Bizottság a korrekció összegének meghatározásakor köteles figyelembe venni a szabálytalanság vagy változtatás jellegét és a menedzsment és ellenőrzési rendszerek bármilyen hiányosságából adódó esetleges pénzügyi kihatás mértékét. Bármely csökkentés vagy megvonás a kifizetett összegek behajtását vonja maga után.

(3) Bármely szabálytalanul megkapott és behajtandó összeget a Bizottság részére kell visszafizetni. A késedelmes visszafizetés esetén járó kamatot a 21. szakaszban lefektetett szabályok alapján kell felszámítani.

19. szakasz

(1) A Bizottság által a 18. szakasz (2) bekezdése alapján az egyedi vagy rendszerszerű szabálytalanságok kapcsán tett pénzügyi kiigazítás összegét, ahol lehetséges és célszerű, egyedi akták alapján kell megállapítani, és az ISPA-val szemben hibásan felszámított költségek összegével egyenlő kell, hogy legyen, az arányosság elvének figyelembevételével.

(2) Ha a szabálytalan költség összegét nem lehet vagy nem célszerű pontosan megállapítani, vagy ha a szóban forgó költség teljes összegének megvonása aránytalan lenne, és a Bizottság ezért a pénzügyi kiigazítást extrapoláció vagy átalányösszeg alapján határozza meg, az alábbiak szerint kell eljárnia:

(a) extrapoláció esetén hasonló jellegű tranzakciók reprezentatív mintáját kell figyelembe vennie;

(b) átalányösszeg esetén a Bizottság megállapítja a szabálysértés fontosságát, és a menedzsment és ellenőrzési rendszerek bármilyen hiányosságának mértékét és pénzügyi kihatásait, amelyek a megállapított szabálytalansághoz vezettek.

(3) Ahol a Bizottság az álláspontját a saját szolgálatain kívüli ellenőrök által megállapított tényekre alapozza, az azok pénzügyi következményeire vonatkozó következtetéseit az érintett kedvezményezett ország által a III.1. melléklet VII. szakaszában és a jelen melléklet 18. szakasza (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint érvényesített intézkedések, a III.5. melléklet alapján benyújtott beszámolók és a kedvezményezett országtól érkező bármely válasz tanulmányozását követően vonja le.

20. szakasz

(1) A 18. szakasz (1) bekezdésében foglalt felkérésre való válaszadásra, a megjegyzései megtételére és - megfelelő esetben - a korrekciók végrehajtására két hónap áll a kedvezményezett ország rendelkezésére. Indokolt esetben a Bizottság ennél hosszabb határidőt is engedélyezhet.

(2) Ha a Bizottság extrapoláción vagy átalányösszegen alapuló pénzügyi korrekciót javasol, a kedvezményezett ország lehetőséget kell kapnia annak bizonyítására - az érintett akták vizsgálata alapján -, hogy a szabálytalanság tényleges mértéke alacsonyabb, mint a Bizottság által megállapított. A Bizottsággal egyetértésben a kedvezményezett ország leszűkítheti e vizsgálat körét az érintett akták megfelelő hányadára vagy mintájára.

A kellőképpen indokolt esetek kivételével ezen vizsgálatra adható idő nem nyúlhat túl az (1) bekezdésben jelzett két hónapot követő további kéthónapos időszakon. Az ilyen vizsgálat eredményeit a 18. szakasz (1) bekezdése második albekezdésében meghatározott módon kell megvizsgálni. A Bizottság köteles figyelembe venni a kedvezményezett ország által a határidőn belül benyújtott bármely bizonyítékot.

(3) Ha a kedvezményezett ország kifogást emel a Bizottság által tett észrevételekkel szemben és a 18. szakasz (1) bekezdése 2. második albekezdése szerinti meghallgatásra kerül sor, a Bizottság döntésének meghozatalára meghatározott három hónapos határidő a meghallgatás időpontjától számítandó.

21. szakasz

(1) A Bizottság részére a 18. szakasz (3) bekezdése alapján teljesítendő bármely visszafizetést a Nemzeti Programengedélyezőhöz intézett felszólításban meghatározott esedékességi nap lejártát megelőzően kell teljesíteni. Ez a lejárat a visszatérítésre vonatkozó felszólítást követő második hónap utolsó napja.

(2) A visszatérítés teljesítésének bármilyen késedelme késedelmi kamat fizetésére ad okot, az (1) bekezdésben megjelölt lejárattal kezdődően és a tényleges kifizetés időpontjával bezárólag. Az ilyen kamat mértékének az Európai Központi Bank által a lejárat hónapjának első munkanapján, fő refinanszírozási tevékenységei során alkalmazott kamatláb felett másfél százalékponttal kell lennie.

(3) A 18. szakasz (2) bekezdésében jelzett pénzügyi korrekció nem érinti a kedvezményezett ország behajtásokra vonatkozó, a III.1. melléklet VII. szakaszában meghatározott kötelezettségét.

(4) Ha a pénzügyi korrekciót követően a vonatkozó összegek behajtása szükséges, az illetékes szolgálatnak vagy testületnek kell kezdeményeznie a behajtási eljárást és értesítenie arról a Nemzeti ISPA Koordinátort, a Nemzeti Alapot és a végrehajtó szervezeteket.

22. szakasz

A jelen mellékletben foglaltak nem korlátozhatják a Kedvezményezett országot az itt leírtaknál szigorúbb szabályok alkalmazásában.

III.4.A. Melléklet

A MEGFELELŐ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL INFORMÁCIÓIGÉNYEINEK BEMUTATÓ LEÍRÁSA

(6. SZAKASZ)

A 6. szakasz (2) bekezdésében jelzett megfelelő ellenőrzési nyomvonal akkor valósul meg az érintett projekt vonatkozásában - beleértve valamely projektcsoporthoz tartozó projekteket -, ha:

(1) A megfelelő menedzsment szinten vezetett számviteli nyilvántartások részletes információkat tartalmaznak a végrehajtó szervezet - ideértve azt is, ha az nem a finanszírozás végső kedvezményezettje - a projekt megvalósításában - akár mint koncessziós szervezetek, megbízottak vagy más módon - érintett szervezetek és vállalatok részéről a társfinanszírozással megvalósuló projekt kapcsán ténylegesen felmerült kiadásokról. A számviteli nyilvántartásokban szerepel létrehozásuk időpontja, az egyes költségtételek összege, az alátámasztó dokumentumok jellege és a kifizetések időpontja és módja. A szükséges írásos bizonyítékok (pl. számlák) mellékelve vannak.

(2) A társfinanszírozott projekttel csak részben összefüggő költségtételek esetében a társfinanszírozott és az egyéb projektek közötti költségek megoszlása megállapítható. Ugyanez vonatkozik azokra a költségtípusokra, amelyek csak bizonyos határokon belül, vagy más költségek arányában tekinthetők elszámolhatónak.

(3) A projekt technikai specifikációi és pénzügyi terve, az előrehaladásra vonatkozó jelentések, a tenderezési és szerződéskötési dokumentumok és a projekt 4. szakasz szerinti végrehajtásának ellenőrzéseire vonatkozó beszámolók a megfelelő menedzsment szinten rendelkezésre állnak.

(4) A társfinanszírozással megvalósuló projekt kapcsán ténylegesen felmerült költségek Nemzeti Alaphoz történő bejelentése céljából, az (1) bekezdésben jelzett információkat, kategóriánkénti lebontásban, részletes költségkimutatásban összesítik. A részletes költségkimutatások a Nemzeti Alap számviteli nyilvántartásának alátámasztó dokumentumait alkotják, és a Bizottság számára készített költségnyilatkozatok elkészítésének is alapjául szolgálnak.

(5) Ahol a végrehajtó szervezet, vagy a projekt megvalósításában érintett szervezetek vagy vállalatok és a Nemzeti Alap között egy vagy több delegált szervezet is megjelenik, minden egyes delegált szervezet a saját felelősségi területe tekintetében az alárendelt szervezettől részletes költségkimutatás benyújtását követel meg, amelyet a saját számviteli nyilvántartásainak alátámasztó dokumentumaiként használ föl, és amelyből a projekttel összefüggésben felmerült költségekről legalább egy összefoglalót állít össze a fölérendelt szervezet számára.

(6) A számviteli adatok számítógépes továbbítása esetén, minden érintett hatóság és szervezet megfelelő információkat kap az alacsonyabb szintektől a saját számviteli nyilvántartásának és a fölfelé jelentett összegeknek az igazolásához, amelynek alapján megfelelő ellenőrzési nyomvonalat biztosíthatnak a Bizottság részére igazolt összesített pénzösszegektől lefelé a végrehajtó szervezet és a projekt megvalósításában érintett többi szervezet és vállalkozás szintjén az egyes költségtételekig és alátámasztó dokumentumokig.

III.4.B. Melléklet

KÖZBÜLSŐ/VÉGSŐ KÖLTSÉGIGAZOLÁS ÉS KÖLTSÉGKIMUTATÁS ÉS KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS

EURÓPAI BIZOTTSÁG
ISPA

Közbülső/végső költségigazolás és költségkimutatás, és kifizetési igénylés
(a hivatalos csatornákon keresztül a DG REGIO ... Egységéhez továbbítandó)

A projekt megnevezése: ................................................................................................................
Pénzügyi Megállapodás Sz.: .................................................................. kelt ..............................................
Bizottság hivatkozási száma (CCI Sz.) ...............................................................................................................
IGAZOLÁS
Alulírott ......................................................................................................................................,
a Nemzeti Alap ..............................................................................................................................................................
által *  kijelölt képviselője, ezennel igazolom, hogy az ISPA és a nemzeti finanszírozás hozzájárulását bemutató mellékelt kimutatásban szereplő minden elszámolható költség a projekt megvalósulásának előrehaladásával összhangban került kifizetésre
után *  2 0 a következő
összegekben
EURÓ
n n h h é é é é (pontos összeg két tizedes értékig)

A költségkategóriák és projektcsoportok esetében, projektek szerinti lebontásban mellékelt költségkimutatás az alábbi időpontig fedezi a költségeket

2 0 (nn/hh/éééé)

és a projekt tervekhez/végső beszámolóhoz mért előrehaladására vonatkozó kísérő jelentéssel együtt a jelen igazolás szerves része.

Igazolom továbbá, hogy a projekt megvalósítása a céloknak megfelelően, kielégítően halad a teljesítés felé (került befejezésre és az előrehaladásra vonatkozó jelentésben) zárójelentésben foglalt információk helytállóak.

Igazolom továbbá, hogy a projekt a Pénzügyi Megállapodás feltételei szerint valósul(t) meg, különös tekintettel az alábbiakra:

(1) a környezetvédelemre, a közlekedésre (beleértve a transz-európai hálózatokat), a versenyre és az állami szerződések odaítélésére (PHARE, ISPA, SAPARD Gyakorlati Útmutató) vonatkozó szabályok betartására;

(2) menedzsment és ellenőrzési eljárások alkalmazására a projekttel kapcsolatban, különös tekintettel az igényelt költségek valós voltára és a projekt 4. szakaszban leírtak szerinti, megfelelő végrehajtására, a szabálytalanságok megelőzésére, észlelésére és kijavítására, a csalás elleni küzdelemre és a helytelenül kifizetett összegek behajtására (III.5. melléklet).

A III.1. melléklet X. szakaszában foglaltak szerint, az alátámasztó dokumentumok jelenleg és a jövőben is - az egyenleg Bizottság általi kifizetését követően legalább 5 éven keresztül - rendelkezésre állnak.

Igazolom, hogy:

(1) a költségkimutatás pontos és ellenőrizhető alátámasztó dokumentumokon alapuló számviteli rendszerek eredménye;

(2) a költségkimutatás és a kifizetés iránti kérelem a behajtott összegek és azok befolyt kamatai figyelembevételével kerültek összeállításra;

(3) az alapul szolgáló tranzakciók részletes adatai rögzítésre kerültek, lehetőség szerint számítógépes adatállományokban, és szükség esetén a Bizottság megfelelő részlegeinek rendelkezésére állnak

Kelt 2 0 (nn/hh/éééé)
Az illetékes neve nyomtatott nagybetűkkel, bélyegzője, beosztása és aláírása

A projekt során felmerült költségek kimutatása * 

Hivatkozási szám (CCI Kód):

Projekt megnevezése:

Dátum:


Költség kategóriája
Eddig
felmerült
összköltség
(...
 *  és ...
között)
A jelen
nyilatko-
zatban
igazolt
költség
Tervezett
összköltség
(eredeti
költségvetésben)
Eddig
felmerült
költség az
eredeti
költségterv
arányában
(%)
A projekt
befejezéséhez
várhatólag
szükséges
további
költségek
összege
1. Tervezés
2. Megvalósíthatósági tanulmány, műszaki tervtanulmányok, designtanulmányok, terv
3. A helyszín előkészítése
4. Építés és tervezés
5. Felszerelések
6. Technikai Segítségnyújtás, előkészítés
7. Egyéb
Összesen

A költségkimutatás melléklete: az utolsó igazolt költségkimutatás időpontja óta érvényesített és a jelen költségkimutatásban foglalt behajtások

Visszakövetelt összeg
Adós
A visszafizetésre vonatkozó felszólítás időpontja
A felszólítást kiadó hatóság
Behajtás időpontja
Behajtott összeg

KÖZBÜLSŐ/VÉGSŐ KIFIZETÉS IRÁNTI IGÉNYLÉS

Projekt megnevezése: ......................................................................................

Bizottság hivatkozási száma (CCI Sz.:) ..........................................................................................

A III.1. melléklet III. szakaszában foglaltak alapján alulírott (az illetékes neve nyomtatott nagybetűkkel, bélyegzője, beosztása, és aláírása), ................................. EUR összeg közbülső / végső kifizetését kérelmezem * .

Az igénylés az alábbiak figyelembevételével teljesíti a befogadhatósági követelményeket:

A nem kívánt részek törlendők
(a) a projekt megvalósításának előrehaladására vonatkozó, a fizikai és pénzügyi mutatókkal összefüggő és a támogatás odaítélésére vonatkozó döntéssel - beleértve a meghatározott specifikus feltételekkel - való összhangot igazoló beszámoló - mellékelve
(b) a III.1. melléklet V. és VIII. szakaszában foglaltak szerint szükséges, a megvalósítás előrehaladására vonatkozó legutóbbi beszámoló / a zárójelentés előrehaladási beszámoló - az utóbbi esetben a PHARE, ISPA és SAPARD Gyakorlati Útmutatóval való összhang részletei is - - benyújtásra került
- mellékelve
(c) a nemzeti és/vagy közösségi ellenőrzési hatóságok észrevételei és ajánlásai különös tekintettel a gyanított/bizonyított szabálytalanságok kiigazítására - teljesültek
- megjegyzés, ajánlás nem volt
(d) a felmerült fő műszaki, pénzügyi és jogi problémák és a kiigazításukra irányuló intézkedések - jelezve
- nem volt ilyen
(e) az eredeti pénzügyi tervtől való esetleges eltérések vizsgálata - benyújtásra került
- mellékelve
(f) a projekttel összefüggő nyilvánossági intézkedések - jelezve
(g) az igazolt költségek egyetlen tétele sem került felfüggesztésre a jelen melléklet 18. szakaszában foglaltaknak megfelelően.

A kifizetést az alábbiak szerint kérjük:

Kedvezményezett:
Bank:
Számlaszám:
Számla tulajdonosa (ha a kedvezményezettől eltérő)
Kelt 2 0 (nn/hh/éééé)
Az illetékes neve nyomtatott nagybetűkkel, bélyegzője, beosztása és aláírása

III.4.C. Melléklet

AZ INTÉZKEDÉS LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT INDIKATÍV MODELLJE * 

(14. szakasz)

Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága részére

BEVEZETŐ

1. Alulírott, ..................................... (név nagybetűkkel, cím, szervezeti egység) elvégeztem a ..... (ISPA projekt megnevezése és CCI hivatkozási száma) végső költségkimutatásának és a közösségi támogatás egyenlegének kifizetésére vonatkozólag a Bizottsághoz benyújtott igénylés vizsgálatát.

A VIZSGÁLAT TERJEDELME

2. A vizsgálatot a III.4. melléklet 14., 15. és 16. szakaszában foglalt rendelkezésekkel összhangban végeztem. A vizsgálatot annak szem előtt tartásával terveztem meg és hajtottam végre, hogy elfogadható bizonyosságot szerezzek arról, hogy a végső költségkimutatás és a közösségi támogatás egyenlegének kifizetésére vonatkozó igénylés, továbbá a végső beszámoló téves állításoktól mentes, különös tekintettel a projektnek *  a döntésben foglalt feltételek és a hozzárendelt célkitűzések szerinti végrehajtására. Az alkalmazott eljárás és a vizsgálatban figyelembe vett információk, beleértve a korábbi években végzett ellenőrzések következtetéseit, a mellékelt beszámolóban kerülnek összefoglalásra.

MEGFIGYELÉSEK

3. A vizsgálat terjedelmét a következők korlátozták:

(a)

(b)

(c) stb.

(Jelezze a vizsgálat során tapasztalt akadályokat, - pl. rendszerszerű problémák, a menedzsment gyengeségei, ellenőrzési nyomvonal hiánya, alátámasztó dokumentáció hiánya, peres eljárás alatt álló ügyek stb.; becsülje meg az akadályok által érintett költségek összegét és a vonatkozó közösségi támogatást).

4. A vizsgálatok az egyéb nemzeti vagy közösségi ellenőrzések következtetéseivel együtt, amelyekhez a vizsgálat során hozzáférhettem, hibák/szabálytalanságok csekély/jelentős (a megfelelőt jelölje meg, ha „jelentős”, fejtse ki) gyakoriságát mutatták. A jelentett hibákat/szabálytalanságokat a felelős hatóságok megfelelően kezelték és ezek a jelek szerint nem érintik a kifizetendő közösségi támogatást, a következő kivételekkel:

(a)

(b)

(c) stb.

(Jelezze a nem kielégítően kezelt hibákat/szabálytalanságokat, és minden esetben azt, hogy ezek rendszerszerűnek tekintendők-e, továbbá az egyes problémák mértékének és az általuk a jelek szerint érintett közösségi támogatások összegét).

KÖVETKEZTETÉS

Vagy

Ha a vizsgálat során nem merültek föl akadályok, a hibák gyakorisága csekély és a problémák mindegyikét kielégítően kezelték:

5(a) A vizsgálat eredményeinek és az egyéb nemzeti vagy közösségi ellenőrzések következtetéseinek figyelembevételével, amelyekhez a vizsgálat során hozzáférhettem, az a véleményem, hogy a végső költségkimutatás és a végső beszámoló, a projektre vonatkozó Pénzügyi Megállapodásban foglaltak és a hozzárendelt célok figyelembevételével minden jelentős tekintetben tisztességes képet ad a felmerült költségekről és az elvégzett munkálatokról, és hogy a Bizottsághoz a közösségi támogatás egyenlegének kifizetése iránt benyújtott igénylés érvényesnek mutatkozik.

Vagy

Ha a vizsgálatok során bizonyos akadályok merültek föl, de a hibák gyakorisága nem jelentős, vagy ha bizonyos problémákat nem kielégítően kezeltek:

5(b) A fenti 3. pontban meghatározott esetek (és) a 4. pontban foglalt, a jelek szerint nem kielégítően kezelt, hibák/szabálytalanságok kivételével, a vizsgálat eredményei és az egyéb nemzeti vagy közösségi ellenőrzések következtetésein alapulva, amelyekhez a vizsgálat során hozzáférhettem, az a véleményem, hogy a végső költségkimutatás és a végső beszámoló a projektre vonatkozó Pénzügyi Megállapodásban foglaltak és a hozzá rendelt célok figyelembevételével minden jelentős tekintetben tisztességes képet ad a felmerült költségekről és az elvégzett munkálatokról, és hogy a Bizottsághoz a közösségi támogatás egyenlegének kifizetése iránt benyújtott igénylés érvényesnek mutatkozik.

Vagy

Ha jelentős akadályok merültek föl a vizsgálat során, vagy a hibák gyakorisága jelentősnek mutatkozott, akkor is, ha a jelentett hibákat/szabálytalanságokat kielégítően kezelték:

5(c) A fenti 3. pontban meghatározott esetek (és) a 4. pontban foglalt hibák tekintetében, nem vagyok olyan helyzetben, hogy a végső költségkimutatásra, a végső beszámolóra és a Bizottsághoz a közösségi támogatás egyenlegének kifizetése iránt benyújtott igénylésre vonatkozólag véleményt nyilváníthassak.

Kelt, aláírások

MAGYARORSZÁG LEVELE

Budapest, 2003. október 16.

Graham Meadows

Főigazgató

Európai Bizottság

DG Regio

Tárgy: A Bizottság által elfogadott, de még nem teljesített 2000, 2001, 2002 évi projektek Pénzügyi Megállapodásainak módosítása

Hivatkozás: Az Ön 101126 számú 2003. január 30-i levele

Tisztelt Meadows úr!

Tudomásul vesszük a III.1, III.3, III.5 Mellékletekben, valamint a III.4 Melléklet átdolgozásában történt módosításokat, és egyetértünk a változtatásoknak a Magyar ISPA rendszerbe történő beiktatásával.

A módosítások hatással lesznek a már kihirdetett Pénzügyi Megállapodásokra. A minisztériumok közötti tárgyalások befejeződtek, a III. Melléklet magyar változata véglegesítve lett, és kihirdetésre kerül módosítva ezzel a 89/2002. Kormányrendeletet.

Ennek következtében, megerősítem a módosítások belefoglalását a Pénzügyi Megállapodásokba.

Tisztelettel:

Kovács Álmos

DNAO

Kapják:

Jürgen Köppen úr, a Magyarországi EC Delegáció vezetője

H. E. Etele Baráth, NDO Nemzeti ISPA Koordináció

Kazatsay Zoltán úr, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, SAO

Donáth Béla úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, SAO


  Vissza az oldal tetejére