A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2005. (V. 12.) MNB rendelet

emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Alpár Ignác születésének 150. évfordulója” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2005. május 19.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján a középmezőben a Magyar Nemzeti Bank épülete látható. Az emlékérme felső részén középen vízszintes sorokban egymás alatt a „MAGYAR” és a „KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az épület alatt középen, vízszintesen „A MAGYAR NEMZETI BANK ÉPÜLETE” felirat olvasható, alatta balról jobbra haladva az épület átadásának dátuma, az „1905”, a „BP.” verdejel és a „2005” verési évszám található. Az emlékérme alsó részén köriratban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Alpár Ignác portréja látható. A portrétól balra, középen Fritz Mihály tervezőművész mesterjegye található, jobbra pedig köriratban az „ALPÁR IGNÁC 1855-1928” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 6000 darab készíthető, amelyből 3000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2005. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2005. (V. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 7/2005. (V. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére