A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2005. (VII. 18.) IHM rendelet

egyes munkaköri megnevezésekről

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 24. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre.

2. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselő vagy ügykezelő részére - amennyiben tevékenységének és szervezeti egységben betöltött munkakörének jellege azt indokolja - engedélyezheti a mellékletben meghatározottak szerinti munkaköri megnevezés használatát.

(2) A mellékletben foglalt munkaköri megnevezés használata a munkakör jellegére vagy a szakképzettségre, illetve végzettségre utaló előtaggal is engedélyezhető.

(3) A munkaköri megnevezések közül csak egy, a köztisztviselő vagy ügykezelő tevékenységének jellegére leginkább utaló munkaköri megnevezés használata engedélyezhető.

(4) Az egyes munkaköri megnevezésekben szereplő „szakreferens” elnevezés az adott szakterületen szerzett legalább 5 éves gyakorlaton alapul.

3. § A köztisztviselő vagy ügykezelő tevékenysége jellegének, munkakörének, illetve ezekkel összefüggésben szervezeti egységének változása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaköri megnevezés használatát módosítja vagy visszavonja.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet alapján meghatározott munkaköri megnevezéseket a munkaköri leírásban és az elektronikusan vezetett személyzeti-munkaügyi nyilvántartásban rögzíteni kell.

Melléklet a 8/2005. (VII. 18.) IHM rendelethez

I. Vezetői megbízás esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

Munkaköri
megnevezés
Engedélyezéshez szükséges
vezetői megbízatás legalsó szintje
1. Főcsoportfőnök Főosztályvezető
2. Kabinetfőnök Főosztályvezető
3. Sajtófőnök Főosztályvezető
4. Titkárságvezető Főosztályvezető
5. Irodavezető Osztályvezető

II. Felsőfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhető munkaköri elnevezések

Munkaköri megnevezés
1. Asszisztens
2. Belső ellenőr
3. Biztonsági referens/szakreferens
4. Biztonsági megbízott
5. Civilkapcsolati referens/szakreferens
6. EU jogharmonizációs szakértő
7. EU koordinációért felelős szakértő
8. Gazdálkodás elemző
9. Gazdálkodási referens/szakreferens
10. Gazdálkodás-szabályozási referens/szakreferens
11. Humánpolitikai referens/szakreferens
12. Igazgatási referens/szakreferens
13. Ingatlangazdálkodási referens/szakreferens
14. Informatikai biztonsági referens/szakreferens
15. Kommunikációs referens/szakreferens
16. Közbeszerzési szakértő
17. Közbeszerzési tanácsadó
18. Jogi referens/szakreferens
19. Jogszabály-előkészítő
20. Képzési referens/szakreferens
21. Költségvetési elemző
22. Költségvetési tervező
23. Költségvetési referens/szakreferens
24. Közbeszerzési referens/szakreferens
25. Központi ügykezelés vezető
26. Munkaügyi referens/szakreferens
27. Műszaki engedélyezési referens/szakreferens
28. Műszaki fejlesztési referens/szakreferens
29: NATO koordinációs referens/szakreferens
30. Parlamenti referens/szakreferens
'31. Pályázati szakértő
32. Pénzügyi referens/szakreferens
33. Pénzügyi-számviteli szabályozási referens/szakreferens
34. PR, sajtó és kommunikációs referens/szakreferens
35. Programfelelős
36. Projektvezető
37. Protokoll referens/szakreferens
38. Rendészeti referens/szakreferens
39. Rendszerfejlesztő
40. Romaügyi referens/szakreferens
41. Statisztikai referens/szakreferens
42. Stratégiai referens/szakreferens
43. Szakmai koordinátor
44. Számítástechnikai rendszergazda
45. Számítástechnikus
46. Számviteli elemző
47. Számviteli referens/szakreferens
48. Szervezési referens/szakreferens
49. Szakképzési referens/szakreferens
50. Személyzeti referens/szakreferens
51. Szoftver-üzemeltető
52. Támogatási szakértő
53. Társadalombiztosítási referens/szakreferens
54. Távközlési referens/szakreferens
55. Titkársági referens/szakreferens
56. Titokvédelmi referens/szakreferens
57. Továbbképzési referens/szakreferens
58. TÜK vezető
59. Üzemeltetési referens/szakreferens
60. Vagyongazdálkodási referens/szakreferens
61. Védelmi igazgatási referens/szakreferens

III. Középfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhető munkaköri elnevezések

Munkaköri megnevezés
1. Adatfeldolgozó
2. Adminisztrátor
3. Beszerző
4. Gazdálkodási ügyintéző
5. Gépjármű és technikai ügyintéző
6. Gépjármű szakfelelős
7. Iktató
• 8. Illetményszámfejtő
9. Irattáros
10. Irodai ügykezelő
11. Pénztáros/főpénztáros
12. Pénzügyi ügyintéző
13. Postázó
14. Szerződés-nyilvántartási ügyintéző
15. Társadalombiztosítási ügyintéző
16. Technikus
17. Titkárnő
18. Titkársági és igazgatási ügyintéző
19. TÜK kezelő
20. Ügyfélszolgálati ügyintéző

IV. Középfokú szakképesítés esetén engedélyezhető munkaköri elnevezések

Munkaköri megnevezés
1. Gépíró
2. Irattáros
3. TÜK kezelő

  Vissza az oldal tetejére