A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2005. (V. 5.) IM rendelet

a Gyimesi Zoltán-díj alapításáról * 

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett eredményes és kiemelkedő munka elismerésére Gyimesi Zoltán-díjat (a továbbiakban: díj) alapítok.

(2) A díj természetes személyek részére adományozható.

(3) A díj évenként március 15-én egy fő részére adományozható. A díjjal emlékérem, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap tízszerese, amelyet az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) költségvetéséből kell biztosítani.

(4) *  A díszdobozban elhelyezett bronzból készült emlékérem átmérője 110 mm. Előlapja jobb oldalán a névadó mellképe, bal oldalán a díj elnevezése látható. Hátoldalán „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERE” felirat van, felette körben a Magyar Köztársaság egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, alatta a díjazott nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

2. § *  A díj adományozásáról az OAH főigazgatójának és az OAH Tudományos Tanácsa elnökének javaslata alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter dönt.

3. § *  A díjazott nevét, hozzájárulásával - érdemei egyidejű feltüntetésével - az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére