A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2005. (IV. 14.) HM rendelet

a katonai minőségbiztosítási feladatok végrehajtásáról

A honvédelemről szóló 2004. évi CV. törvény 52. §-ának f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásáról szóló 1999. évi I. törvényre - a katonai minőségbiztosítási feladatok végrehajtásáról a következőket rendelem el:

Bevezető rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, hivatalaira és háttérintézményeire, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség szervezeteire (a továbbiakban együtt: katonai szervezetek), továbbá a hadfelszereléseket előállító, gyártó, szolgáltató, javító és kereskedelmi szervezetekre (a továbbiakban: Szállítók).

2. § E rendelet előírásait kell alkalmazni:

a) A hadfelszerelések Állami Minőségbiztosítása (Government Quality Assurance-STANAG 4107) nemzeti feladatainak végrehajtására;

b) a Szállítók katonai követelmények alapján kiépített minőségirányítási rendszerei megfelelőségének tanúsítására;

c) a honvédelmi ágazat által beszerzésre kerülő hadfelszerelések és a kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: hadfelszerelések) szerződés szerinti megfelelőségének vizsgálatára, ellenőrzésére és igazolására (a továbbiakban: minőségbiztosítás).

3. § A 2. §-ban meghatározott katonai minőségbiztosítási és minőségirányítási feladatok végrehajtása a Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatalának (a továbbiakban: HM TH) feladata.

A hadfelszerelések állami minőségbiztosítása

4. § NATO tagállamoknak, a STANAG 4107 követelményei szerint kiadott megbízásai és beszerzési szerződéseik alapján a HM TH elvégzi a magyarországi Szállító telephelyén a hadfelszerelések minőségbiztosítását.

5. § A honvédelem érdekében a hadfelszereléseknek NATO tagállamból történő beszerzése esetén a HM TH - a beszerzési szerződés követelményei és a STANAG 4107 előírásai alapján - megbízza a NATO tagállam illetékes állami minőségbiztosítási szervezetét a szállításra kerülő hadfelszerelések minőségbiztosítási feladatainak elvégzésére.

A hadfelszerelések beszerzésének minőségbiztosítása

6. § (1) A honvédelmi tárca hatáskörébe tartozó hadfelszerelések központi beszerzési eljárásainak minőségbiztosítási tevékenységét a HM TH végzi.

(2) A honvédelmi tárca részére kereskedelmi forgalomból beszerzésre kerülő hadfelszerelés (fenntartási, elhelyezési, kereskedelmi termékek stb.), valamint javítás és karbantartás esetében a minőségi követelmények és a megfelelőség értékelés módjának meghatározása a HM TH feladata.

Minőségirányítási rendszerek vizsgálata, tanúsítása

7. § (1) A hadfelszerelés beszerzési eljárásainak folyamatában a Szállítók minőségirányítási rendszereit a HM TH vizsgálja.

(2) A hadfelszerelést Szállítók katonai követelmények (NATO AQAP vagy magyar katonai minőségirányítási szabvány) előírásai alapján kiépített minőségirányítási rendszereit a HM TH harmadik félként tanúsítja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott tanúsítás a Nemzeti Akkreditáló Testület által meghatározott előírások alapján történik.

Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére