A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2005. (IX. 28.) MNB rendelet

a „150 éves a Budapesti Református Teológiai Akadémia” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „150 éves a Budapesti Református Teológiai Akadémia” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2005. október 4.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján a középmezőben a Károli Gáspár Református Egyetem épülete látható. Az épület fölött köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat, az épület alatt bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon pedig Kósa István tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme alsó részén középen, vízszintes sorokban az „5000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „2005” verési évszám található. Az emlékérme pereme mentén gyöngysordíszítés fut körbe. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a középmezőben a Károli Gáspár Református Egyetem címere látható. A címer fölött köriratban a „KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM” felirat olvasható, a címer alatt balra az „1855”, jobbra a „2005” évszám, középen Kósa István tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme pereme mentén gyöngysordíszítés fut körbe. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 6000 darab készíthető, amelyből 3000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2005. október 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 20/2005. (IX. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 20/2005. (IX. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére