A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2005. (X. 18.) MNB rendelet

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fennállásának 15. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fennállásának 15. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2005. október 19.

2. § (1) Az érme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 7,70 gramm, átmérője 27,4 mm, széle sima.

(2) Az érme előlapjának külső részén található gyöngysor-szegélyen belül köriratban fent a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. A felirat alatt a bal oldalon a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat logója látható, a logó jobb oldalán vízszintesen négy sorban a „15 ÉVES A / NEMZETKÖZI / GYERMEKMENTŐ / SZOLGÁLAT” felirat olvasható. Az érme alsó részén, középen, a gyöngysor-szegély fölött a „2005” verési évszám található. Az érme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az érme hátlapjának külső részén található gyöngysor-szegélyen belül a kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló „50” értékjelzés látható. Az értékjelzés bal és jobb oldalán alul díszítő vonal található. Az értékjelzés alatt, vízszintesen két sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az érméből 2 000 000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2005. október 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 21/2005. (X. 18.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 21/2005. (X. 18.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére