A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2005. (XI. 10.) MNB rendelet

a „Bocskai István fejedelemmé választásának 400. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Bocskai István fejedelemmé választásának 400. évfordulója” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2005. november 17.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján a középmezőben Bocskai István 1605-ben vert tallérjának hátoldala látható. Az emlékérme felső részén köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat, lent az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az alsó és a felső körirat között bal oldalon a „2005” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel található. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a középmezőben Bocskai István mellképe látható. A mellkép fölött köriratban a „BOCSKAI ISTVÁN FEJEDELEM” felirat olvasható. A fejedelem fejétől balra az „1605” évszám, jobbra lent, a körirat folytatásában Gáti Gábor tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 6000 darab készíthető, amelyből 3000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2005. november 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 22/2005. (XI. 10.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 22/2005. (XI. 10.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére