A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/2005. (X. 7.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. és 39. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Ács-Concóhátpuszta, 0558/10 helyrajzi számú ingatlanon álló kastély épületét.

(2) Műemléki környezetnek a 0558/10 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a több periódusban épült historizáló Forster-Degenfeld-Schonburg-kastély egyedi építészeti értékeinek megőrzése.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Toldy Ferenc u. 80. szám alatti, 14042 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a budapesti Víziváros építészeti örökségét gazdagító barokk és neobarokk stílusú lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Budakeszi út 57/A szám alatti, 10923 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 10921/3 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a historizáló Tőry-villa építészeti értékeinek, kertjének, az épület és a kert harmonikus egységének megőrzése.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Dénes út 1. szám alatti, 10919/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 10916, 10917, 10919/2 helyrajzi számú ingatlanokat és a 10918 helyrajzi számú közterületet jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1895 körül épült neo-reneszánsz stílusú Heinrich-villa építészeti értékeinek, kertjének, a Budakeszi úti villasor együttesében betöltött szerepének megőrzése.

5. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Budakeszi út 61. szám alatti, 10917 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 10916 és a 10919/1 helyrajzi számú ingatlanokat és a 10918 helyrajzi számú közterületet jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a historizáló stílusú Heinrich-nyaraló építészeti értékeinek, a szomszédos ingatlanok kertjeivel közösen alkotott tájképi kert kertművészeti értékeinek, illetve a Budakeszi úti villasor együttesében betöltött szerepének megőrzése.

6. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Budakeszi út 65-67. szám alatti, 10914 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 10913, 10016 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1912-ben Szuchy János tervei alapján emelt szecessziós stílusú Gschwindt-Tőry-villa, valamint a kertben álló földszintes nyaralóépület építészeti értékeinek, tájképi jellegű kertje kertművészeti értékeinek, illetve a Budakeszi úti villasor együttesében betöltött szerepének megőrzése.

7. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Budakeszi út 69. szám alatti, 10913 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 10912, 10914 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a historizáló Vúk-Tőry-villa építészeti értékeinek, tájképi jellegű kertje kertművészeti értékeinek, valamint a Budakeszi úti villasor együttesében betöltött szerepének megőrzése.

8. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Budakeszi út 75. szám alatti, 10910/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 10909, 10910/1, 10911/11, 10911/14, 10911/17 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) *  A védetté nyilvánítás célja az 1907-08-ban Krausz Gábor tervei alapján emelt szecessziós villa építészeti értékeinek, az 1895-ben Petz Ármin tervei alapján kialakított tájképi kert kertművészeti értékeinek, illetve a Budakeszi úti villasor együttesében betöltött szerepének megőrzése.

9. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 183. szám alatti, 11378/1 és 11378/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 11371/1, 11371/2, 11372, 11377/1, 11379, 11380, 11381, 11382 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 11375 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1895-ben dr. Heinrich Kálmán által építtetett, Hauszmann Sándor által tervezett villa építészeti értékeinek, valamint történeti kertjének, a kertben álló, Molnár Farkas által tervezett lourdes-i barlang és Szűz Mária názáreti kútja másolatának megőrzése.

10. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Pasaréti út 11-13. szám alatti, 11512/7 helyrajzi számú ingatlanon álló Vasas Sporttelep sportszékházának és teniszcsarnokának épületét, valamint a két épületet összekötő, fedett átjárót.

(2) Műemléki környezetnek a 11512/7 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, a 11510/9, 11510/10, 11510/11, 11510/12, 11510/29, 11510/30, 11510/31, 11510/42, 11510/43, 11510/44, 11512/3, 12041/1, 12041/2, 12043/18, 12043/19, 12043/20, 12043/21, 13043/26, 13043/27, 13043/10, 13043/11, 13043/28, 13043/29 helyrajzi számú ingatlanokat, a 11512/6 helyrajzi számú közterületet és a 11511/1, 11511/4, 11511/5, 11518/1, 12042, 13044 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Koromzai Vilmos tervei alapján 1939-1940-ben épült sportszékház, valamint az ahhoz fedett átjáróval kapcsolódó, dr. Szendrői Jenő és dr. Menyhárd István tervei szerint 1960-ban épült teniszcsarnok építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

11. § * 

12. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Széher út 24/A-B és Kuruclesi út 15. szám alatti, 11018/8, 11018/9, 11018/10, 11018/11 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 10975/11, 10975/12, 10975/13, 11017/4, 11017/5, 11018/5, 11018/6, 11096, 11097/3,11097/4 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 11040 és 10976 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja Dohnányi Ernő zeneszerző 1927-ben épült késő szecessziós villája építészeti és történeti értékeinek, berendezésének, valamint kertjének megőrzése.

13. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest III. kerület, 19333/17, 19333/18, 19333/20, 19333/21, 19333/23, 19333/25, 19333/26, 19333/28, 19333/34, 19333/35, 19333/38, 19333/39, 19333/43, 19333/44 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 19333/19, 19333/22, 19333/24, 19333/27, 19333/36, 19333/37, 19333/40, 19333/41, 19333/42 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 19333/13 és a 19333/33 helyrajzi számú ingatlanoknak a műemlékké nyilvánított ingatlanokkal érintkező részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1912 és 1914 között Reichl Kálmán tervei szerint épült, az Óbudai Gázgyár együtteséhez tartozó tisztviselői lakótelep, illetve vasútállomás építészeti, településszerkezeti értékeinek megőrzése.

14. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest III. kerületi Óbudai-szigeten a 18386/9 helyrajzi számon álló tengely- és csőszerelőműhely (114. sz.) és trafóház (117. sz.), a 23799 helyrajzi számon, az öbölben álló védőtető (120. sz.), a 18386/7 helyrajzi számon álló asztalosműhely (130. sz.) és központi raktár (131. sz.), a 18386/5 helyrajzi számon álló porta és irodaház (134. sz.), valamint a 18386/4 helyrajzi számon álló hajóvillamossági és mázoló műhely (210. sz.), a központi öltöző (213. sz.) és a kompresszorház (631. sz.) épületét.

(2) Műemléki környezetnek a 18386/2, 18386/3, 18386/6, 18386/8, 23796/7, 23796/8, 23796/18, 23798/1, 23798/3, 23798/4, 23798/5 helyrajzi számú ingatlanok fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a különböző korokból származó, a színvonalas funkcionalista ipari építészetet képviselő épületek együttesének, valamint az egyes épületek történeti értékeinek megőrzése.

15. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Kertész u. 36. szám alatti, 34345/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34076, 34078, 34092, 34341, 34342, 34345/1 és 34345/3, 34352 helyrajzi számú ingatlanokat, illetve a 34303, 34077 és 34346 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1884-1886 között Freund Vilmos tervei alapján épült, majd az 1920-as években átalakított Fészek Művészklub épületének, udvarának, belső tereinek, illetve képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

16. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Nagytemplom u. 32. szám alatti, 36304 helyrajzi számú ingatlanon álló lakóépületet.

(2) Műemléki környezetnek a 36304 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, a 36302, 36311, 36312, 36275 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 36306, 36162/2 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1840-ben épült klasszicista lakóház egyedi építészeti és történeti értékeinek védelme.

17. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Béla király út 20. szám alatti, 9555 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a historizáló Frivaldszky-Mauthner-Pálffy-villa és történeti kertje harmonikus egységének, építészeti és történeti, kertépítészeti értékeinek megőrzése.

18. § (1) Történeti kertként műemléki védelemben részesítem a Budapest XII. kerület, Budakeszi út 36/A szám alatti, 10867/7-13 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 10867/2, 10867/3, 10867/4, 10867/6, 10866/9, 10860/8, 10860/9, 10820/3 és 10820/5 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 13581 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a műemléki védelem alatt álló klasszicista Rózsa-villa 1850 körül kiépített tájképi kertje kertépítészeti értékeinek megőrzése.

19. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Széchenyi-emlék úti, 9239 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az Ybl Miklós által tervezett Széchenyi-emlékmű és kilátó, valamint az ahhoz tartozó park megőrzése.

20. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület, Róna u. 120-122. szám alatti, 32152/3 helyrajzi számú ingatlanon álló Kürtösök című szobrot.

(2) Műemléki környezetnek a 32152/3 számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Vigh Tamás által 1964-1967-ben készített Kürtösök című szobornak, a modern magyar szobrászat kiemelkedő alkotásának eredeti környezetében való megőrzése.

21. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Budapest XV. kerület, Őrjárat u. 1-3. szám alatti, 82285 helyrajzi számú ingatlanon található kórház bejárati épületét (11. sz.), az egykori női és férfi „szociális” pavilonokat (10. és 6. sz.), az egykori konyhaépületet (14. sz.), az egykori női és férfi „inszociális” pavilonokat (15. és 16. sz.), az egykori ravatalozó épületét (19. sz.) és a személyzeti házat (4. sz.), az e rendelet mellékletében szereplő helyszínrajzon jelöltek szerint.

(2) Műemléki környezetnek a 82285 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a kórház szecessziós és modern stílusú épületeinek, azok harmonikus együttesének megőrzése.

22. § (1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Dég, 0122/3, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0122/8, 0122/10, 0122/11, 0122/13, 0122/16, 0122/17, 0122/18, 0122/19, 0122/20, 0123/1, 0123/4, 0123/5, 0126, 0132/2, 0132/3, 0132/4, 0132/5, 0132/9, 0132/11, 0132/15, 0132/17, 0132/18, 0132/19, 0132/20, 37, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40, 42, 43/1, 43/5, 43/6, 43/7, 43/9, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 44, 45, 52, 59, 1101, 1102, 1184, 1185, 1186, 1187/1, 1187/2, 1187/3, 1187/4, 1187/5, 1187/6, 1187/7, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204/1, 1204/2, 1205, 1206, 1207 helyrajzi számú ingatlanokat, a 0134 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát, a 011/10, 011/11, 0127, 41, 46 helyrajzi számú közterületeket, valamint a 47 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát.

(2) *  Műemléki környezetnek a 0112, 0117, 0119, 0120, 0121, 0123/3, 0131/1, 0131/2, 0135, 0136/2, 0136/53, 0136/54, 0136/55, 0136/56, 0136/57, 0136/58, 0136/59, 0136/60, 0136/61, 0136/62, 0136/63, 0136/64, 0136/71, 0146/3, 0146/4, 0146/59, 0149, 0150, 0151/3, 0151/4, 0151/5, 0152, 0153/1, 0153/2, 0153/3, 0154/10, 0162, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64/1, 64/2, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 709, 723, 734/1, 735, 738/1, 738/3, 738/4 helyrajzi számú ingatlanokat, a 0134 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó szakaszát és a 31 helyrajzi számú közterületet, valamint az 58, 733 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által mindkét oldalról határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1810-es években Pollack Mihály tervei szerint épült klasszicista Festetics kastély, melléképületei és történeti kertje, valamint a kertben álló építmények („Kiskastély”, Narancsház, Hollandi-ház, Antik forrás) építészeti és kerttörténeti értékeinek megőrzése.

23. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Ercsi, Cukorgyári u. 2. szám alatti, 1759/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1759/1, 1759/3, 1759/39, 1759/40 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1759/31 és az 1759/36 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a Cukorgyári Munkáskolónia részeként 1934-ben neogótikus stílusban épült római katolikus kápolna építészeti értékeinek megőrzése.

24. § (1) A Fejér megyei Etyek, 0144 helyrajzi számú, a 22509/1958. OMF sz. határozattal védetté nyilvánított, 1603 törzsszámú műemlék ingatlan műemléki környezetének jelölöm ki a 0137/1, 0137/3, 0137/4, 0138, 0138/2, 0139/4, 0139/5, 0139/6, 0139/8, 0141, 0142/11, 0142/13, 0142/14, 0142/15, 0142/16, 0142/17, 0142/18, 0142/19, 0142/21, 0142/22, 0142/23, 0142/24, 0142/25, 0142/26, 0142/27, 0142/28, 0142/29, 0142/30, 0142/32, 0142/33, 0142/34, 0142/35, 0142/36, 0142/37, 0142/38, 0142/39, 0142/40, 0142/41, 0142/42, 0142/43, 0142/44, 0142/45, 0142/46, 0142/47, 0142/48, 0142/49, 0142/50, 0142/51, 0142/52, 0142/55, 0142/56, 0142/57, 0142/58, 0142/7, 0142/9, 0143, 0145, 0146 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) A műemléki környezet kijelölésének célja a nazarénus kápolna és rendház ex lege műemléki környezetének kiterjesztése a helyszín sajátos viszonyaira tekintettel a látvány szempontjából hangsúlyos területekre.

25. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Békés megyei Gyomaendrőd, Fő u. 226. szám alatti, 1796 és 1600 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek az 1797/3, 1795, 1599, 1601 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1737 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Hauszmann Alajos által tervezett gyomai római katolikus templom épületének és berendezésének, felszerelési tárgyainak, valamint a plébániaépület építészeti értékeinek megőrzése.

26. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Kiskunlacháza, 1062 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1028, 1029, 1030, 1061, 1063, 1064, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1046 és 1070 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A műemlékké nyilvánítás célja a késő barokk római katolikus templom építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

27. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Komárom-Szőny, Széchenyi István u. 2. szám alatti, 4576 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 4003, 4004, 4005, 4006/1, 4006/2, 4008, 4009/2, 4573, 4574, 4575, 4785, 5487 ingatlanokat, valamint a 4001/2, 4001/3, 4001/7, 4001/10 és a 4694/2 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1912-1913-ban a Fellner és Helmer építésziroda tervei szerint épült, neobarokk stílusú egykori Gyürky-kastély építészeti és iparművészeti értékeinek, valamint kertjének és az abban található Szentháromság-szobornak a megőrzése.

28. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Martonvásár, 1218 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja az uradalmi együttes részét képező késő barokk magtár megőrzése.

29. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Zala megyei Nagykanizsa, Ady Endre u. 74. szám alatti, 3759/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az izraelita temető kialakításának, sírköveinek, emlékműveinek és ravatalozójának megőrzése.

30. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. és Tímár u. 17. szám alatti, 17402 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a volt Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság részére Pilch Andor tervei alapján 1906-ban épített nyomdaépület építészeti értékeinek megőrzése.

31. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pécs, Pálos dűlő 4. szám alatti, 15731 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 15730, 15733/1, 15733/2, 15734, 15735, 15736, 15738, 15739, 15821, 15822/3, 15822/5, 15822/13 helyrajzi számú ingatlanokat, a 15732 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát és a 15757 helyrajzi számú közterületet jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Forbát Alfréd által 1936-ban tervezett modern, funkcionalista stílusú nyaralóépület építészeti értékeinek megőrzése.

32. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Perőcsény, Felszabadulás tér 30. szám alatti, 677/7 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 672, 678, 681, 685/3, 686, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 706/2, 707, 708, 709 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a népi lakóház egyedi építészeti értékeinek, meghatározó településképi szerepének megőrzése.

33. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szeged, Indóház tér, 20322/3 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 20261, 20262, 20263, 20264, 20275, 20277, 20357/1, 20357/2, 20357/4, 20365, 20366/1, 20366/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 20258, 20268, 20322/1, 20322/4, 20364, 20363 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a szegedi vasútállomás historizáló épületének, homlokzatainak, belső tereinek, valamint az állomással szerves egységet alkotó posta építészeti értékeinek a megőrzése.

34. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szombathely, Kőszegi u. 9. szám alatti, 6168 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 6167 és 6169 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a város történelmi városmagja részét képező barokk lakóház történeti és építészeti értékeinek megőrzése.

35. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szombathely, Belsikátor 2. szám alatti, 6261/1 és 6261/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 6241, 6259/10, 6260/1, 6260/2, 6264, 6268, 6272/1, 6274/1, 6274/2, 6275 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 6259/9 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18-19. század fordulóján késő középkori épületmaradványra épült, klasszicizáló barokk stílusú lakóépület építészeti értékeinek megőrzése.

36. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szombathely, Széchenyi u. 1. szám alatti, 6260/1 és 6260/2 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 6241, 6157, 6159, 6261/2, 6162/3, 6162/4, 6163/1, 6272/1 helyrajzi számú ingatlanokat, a 6259/10, 6261/1, 6264, 6266/3 helyrajzi számú közterületet, valamint a 6259/9, 6266/2 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja az egykori szombathelyi Takarékpénztár építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

37. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Taliándörögd, 0156/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1977-ben épült Űrtávközlési Földi Állomás építészeti értékeinek, berendezéseinek megőrzése.

38. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Vanyola, 701 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 702/2 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén épült neoreneszánsz Szalmaváry-sírkápolna megőrzése.

39. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Vid, Széchenyi tér 13. szám alatti, 70 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 39, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75 és 76 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 38, 40, 158 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén épült, barokk stílusú Szentháromság-templom építészeti értékeinek, valamint a 18. és 19. században készített berendezési tárgyainak, fő- és mellékoltárainak, faszobrainak és 1913-ban készült belső kifestésének megőrzése.

40. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Visegrád, 0125/15 helyrajzi számú ingatlanon álló kilátót.

(2) Műemléki környezetnek a 0125/15 helyrajzi számú ingatlannak a kilátó körüli 80 méter sugarú körbe eső területét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Nagyvillám-tetőn álló, 1933-ban épült Zsitvay-kilátó építészeti értékeinek megőrzése.

41. § (1) Megszüntetem a Budapest XI. kerület, 4073 és 4074 helyrajzi számú ingatlanoknak az 1660/1990. KTM és 4818/1990. MKM együttes határozattal kimondott, 15917 törzsszámú műemléki védettségét, mert az ingatlanok telekalakítása következtében öt önálló ingatlan jött létre, amelyek közül a 4073/1, 4073/2, 4074/1 és 4074/2 helyrajzi számú ingatlan műemléki értéket nem hordoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti telekalakítás során létrejött 4074/3 helyrajzi számú ingatlant műemlékké nyilvánítom.

(3) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja a Duna alatt 1940-1942 között készült kábelalagút budai lejáratának megőrzése.

42. § (1) Megszüntetem a Vas megyei Kőszeg, Liszt Ferenc u. 1. szám alatti, 2211 helyrajzi számú ingatlannak a 14184/1984. OMF sz. határozattal kimondott, 9686 törzsszámú műemléki védettségét, mert az ingatlan telekalakítása következtében két önálló ingatlan jött létre, amelyek közül a 2211/2 helyrajzi számú ingatlan műemléki értéket nem hordoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti telekalakítás során létrejött 2211/1 helyrajzi számú ingatlant műemlékké nyilvánítom.

(3) Műemléki környezetnek a 2211/2, 2209, 2296, 2271, 2270, 2261 helyrajzi számú ingatlanokat és a 2210, 2245, 2294, 2287, 2247, 2246 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal érintkező szakaszát jelölöm ki.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja a 17. századi eredetű, majd a 19. században eklektikus stílusban átalakított kora barokk lakóház építészeti értékeinek védelme.

43. § (1) Megszüntetem a Komárom-Esztergom megyei Oroszlány, 0307/1, 0307/2, 0307/3 helyrajzi számú ingatlanoknak a 3310/1980. OMF sz. határozattal kimondott, 9261 törzsszámú műemléki védettségét.

(2) A műemléki védelem alatt álló ingatlanról az egykori bánya gépeit és egyéb berendezési tárgyait elszállították, az épületegyüttes önmagában nem képvisel műemléki értéket.

44. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 27/2005. (X. 7.) NKÖM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére