A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kövt.) 15. §-ának (1) bekezdése alapján, az érintett miniszterekkel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Árpás (Győr-Moson-Sopron megye), külterület 0231/1 és 0240/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 0239, 0241 és 0244 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 0240/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyep, valamint a 0240/3 és 0242 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő művelési ágú, természetben a Dombiföld-dűlő határrész területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Mursella nevű római város maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt 0231/1 és 0240/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

2. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Mórágy (Tolna megye), külterület 0247/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, természetben a Tűzkődomb területén található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem célja a föld felszíne alatt lévő késő neolitikus-kora rézkori település és temető maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

3. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Mucsi (Tolna megye), külterület 0143 és 0147 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, valamint a 0144 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Sáncok-dűlő határrész területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem célja a föld felszíne alatt lévő késő neolitikus-kora rézkori település és temető maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

4. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Nagyharsány (Baranya megye), külterület 0412/4, 0412/5, 0412/6, 0412/7, 0412/8, 0412/9, 0412/10, 0412/14, 0412/16, 0412/17, 0412/18, 0412/20 és 0412/22 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, valamint a 0412/15, 0412/19 és 0412/21 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szőlő művelési ágú, természetben a Kopáralja-dűlő területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található római kori villagazdaság maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt 0412/4, 0412/5, 0412/6, 0412/7, 0412/8, 0412/9, 0412/10, 0412/14, 0412/16, 0412/17, 0412/18, 0412/20 és 0412/22 helyrajzi számú ingatlanok esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

5. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Szeged (Csongrád megye), belterület 2287/1, 2287/2, 2294/1, 2294/3, 2294/4, 2294/5, 3939, 3961, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3977, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 4032, 4033, 4035/1, 4035/2 és 4035/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Vár területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található római kori útállomás, valamint a 13. században épült szegedi vár maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

6. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Vasvár (Vas megye), külterület 0151, 0159, 0167/2 és 0181/1 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, a 0181/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyep, a 0158 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és kivett, a 0166 és 0182 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a Hegyhátszentpéter (Vas megye), belterület 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, külterület 034/13 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és gyep, a 036 és 041/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 037/1, 041/1, 042/1 és 042/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, a 038/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és kivett, továbbá a Győrvár (Vas megye), külterület 039/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, gyep és kivett, valamint a 039/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú, természetben a Római sánc nevű területen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található hosszanti kiterjedésű honfoglalás, illetve kora Árpád-kori sánc-árok maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Régészeti védőövezetnek a Vasvár, külterület 0180/2 és 0180/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 4213 és 4216 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyümölcsös és szántó, a 4214/1, 4214/2 és 4214/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott gyep, a 4215/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő, a 4215/2 és 4215/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kert, valamint a 4217 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyümölcsös és szőlő művelési ágú ingatlanokat jelölöm ki. A régészeti védőövezetté nyilvánítás célja a sánc közvetlen környezetében a lelőhely fenntarthatóságának, tájképi védelmének biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

7. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Aparhant (Tolna megye), külterület 0128 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, a 0131/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó, a 0131/8, 0131/9, 0131/11, 0131/12 és 0131/13 helyrajzi számok alatt nyilvántartott gyep, valamint a 0131/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és kivett művelési ágú, természetben a Mányoki-dűlő, Nagy Legelő földek és Csorgó nevű határrészek területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található késő bronzkori és kelta település, római kori villagazdaság, középkori falu, továbbá római kori, népvándorlás kori és késő avar kori temetők maradványainak megőrzése, kutathatóságuk biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

8. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Besnyő (Fejér megye), külterület 018/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú, természetben a Göböljáráspuszta-Bolondvár nevű határrészen található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középső bronzkori földvár maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

9. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Békéscsaba (Békés megye), külterület 01208/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és kivett művelési ágú, természetben a Gerla-Monostortemplom nevű településrészen található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középkori település, nemesi udvarház és az Ábránfy-család által építtetett nemzetségi monostor maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

10. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Budapest III. kerület, külterület 21477/1, 21477/2, 21479/1, 21479/2, 21480/2 és 21483 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett és gyümölcsös, a 21480/4, 21480/5 és 21480/6 helyrajzi számok alatt nyilvántartott gyümölcsös, valamint a 21482 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, természetben a Csúcshegy alja nevű területen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található római kori villaépület maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

11. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Budapest III. kerület, belterület 22890/1, 22901/1, 22901/2, 22901/3, 22901/4 és 22901/5 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Pusztakúti úton található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található római kori villagazdaság maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

12. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Etyek (Fejér megye), külterület 0142/21, 0142/22, 0142/23, 0142/24, 0142/25, 0142/26, 0142/27, 0142/28, 0142/29, 0142/30, 0142/41, 0142/42, 0142/43, 0142/44, 0142/45, 0142/47, 0142/48, 0142/49, 0142/55 és 0142/56 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 0142/46 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és gyep, valamint a 0143, 0144 és 0145 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Botpuszta nevű településrészen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középkori Bot faluhoz tartozó település, templom és temető maradványainak egységes megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

13. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Ipolydamásd (Pest megye), belterület 29 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, továbbá a külterület 023/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyep és erdő, a 023/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyep, a 023/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó, gyep és erdő, valamint a 023/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, természetben a Damásdi-vár nevű településrészen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középkori vár és település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Régészeti védőövezetnek az Ipolydamásd, belterület 169/2, 169/4, 169/6, 169/8, 169/9 és 169/10 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat jelölöm ki. A régészeti védőövezetté nyilvánítás célja a vár közvetlen környezetében a lelőhely fenntarthatóságának, tájképi védelmének biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

(5) Az (1) bekezdésben megjelölt 29, valamint a Művelődési Minisztérium 25572/1981. és 25826/1981. számú határozatával régészetileg védett területté nyilvánított Ipolydamásd, belterület 15/1, 15/3, 16, 17, 18/1, 18/2, 22, 25, 26, 27 és 28 helyrajzi számú ingatlanok esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

14. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Kölked (Baranya megye), külterület 040/6, 040/7, 040/8 és 040/9 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 041 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, valamint a 043 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyep művelési ágú, természetben a Hajlok-part nevű határrész területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található Altinum nevű római kori katonai tábor és a tábort körülvevő település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

15. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Sarkad (Békés megye), külterület 0237/3, 0237/8, 0237/9, 0237/10, 0237/11, 0237/13, 0237/14, 0237/15, 0237/16, 0260/6 és 0260/7 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, 0237/4, 0237/5, 0237/6, 0237/7 és 0237/12 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és erdő, valamint a 0238, 0239 és 0260/5 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Peckesvár nevű határrészen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található korai és középső bronzkori tell, a körülötte lévő település, továbbá honfoglalás kori temető maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt 0237/3, 0237/4, 0237/5, 0237/6, 0237/7, 0237/8, 0237/9, 0237/10, 0237/11, 0237/12, 0237/13, 0237/14, 0237/15, 0237/16, 0260/6 és 0260/7 helyrajzi számú ingatlanok esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

16. § A Művelődési Minisztérium 58.905/1986. számú határozatával régészeti jelentőségű védett területté nyilvánított Moha (Fejér megye), külterület 018/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, valamint a 020/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó, gyep és kivett művelési ágú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem. A területet a bányaművelést megelőzően leletmentő ásatásokkal feltárták, régészeti leletek, illetve jelenségek előkerülése a továbbiakban nem várható, így a régészeti védettség további fenntartása nem indokolt.

17. § * 

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 27/2005. (X. 7.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a.

(2)-(3) * 

Melléklet a 28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére