A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2005. (XII. 27.) PM rendelet

az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei végrehajtásáról

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei (a továbbiakban: Isztambuli Egyezmény) kihirdetéséről szóló 2005. évi CLXVIII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági és közlekedési miniszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Köztársaságban az Isztambuli Egyezmény szerinti ATA igazolvány Kibocsátó Testülete a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

(2) A Magyar Köztársaságban az Isztambuli Egyezmény szerinti ATA igazolvány Kezességvállaló Testülete a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

2. § Az ATA igazolvány kibocsátására, a kezességvállalásra és a felmerülő díjfizetési kötelezettségre vonatkozóan az A.T.A. Egyezmény végrehajtásáról szóló 25/2002. (XII. 20.) KüM rendeletben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

3. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére