A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

91/2005. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról rendelkező, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

[Az Egyezmény 2004. szeptember 13-án hatályba lépett * . A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi feltételek teljesüléséről szóló jegyzékváltás 2005. április 5. napján megtörtént. A Megállapodás nemzetközi jogi hatálybalépése - annak 38. Cikk (2) bekezdése alapján - 2004. szeptember 13-a.]

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról rendelkező, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtására

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Pozsonyban, 2003. év október hónap 9. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. Cikk (2) bekezdés szerint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) az alábbiakban állapodnak meg:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

(1) A határforgalom ellenőrzés kiterjed a személyekre és az általuk hozott személyi poggyászra és más javakra, továbbá a korlátozott és a nemzetközi áruforgalomra, a szállító eszközökre.

(2) A Szerződő Felek szolgálati személyei a határforgalom ellenőrző szolgálati helyeken kölcsönösen elősegítik a határforgalom ellenőrzésének megkönnyítését és meggyorsítását.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a közös határforgalom ellenőrző szolgálati helyek fejlesztéseiről, ezen határforgalom ellenőrző szolgálati helyeket érintő karbantartási munkálatokról kölcsönösen tájékoztatják egymást.

(4) A határforgalom ellenőrzés a vasúti és a vízi forgalomban általában álló helyzetben történik - lehetőleg úgy, hogy az a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen befejeződjék -, de a szükségletnek és a célszerűségnek megfelelően a kijelölt vasúti vonalszakaszokon és vízi útszakaszokon menetközben is végrehajtható. A Szerződő Felek vasútjai és a kikötők üzemeltetői a kijelölt vasútállomásokon és a kikötőkben biztosítják a határforgalom ellenőrzéshez szükséges hivatali helyiségeket.

(5) A vasúti és vízi forgalomban, a menet közbeni ellenőrzés során a feltételezett rejtekhelyek ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei közösen is végezhetik. A konkrét ellenőrzési formák bevezetéséről és azok módjáról a határforgalom ellenőrző szolgálati helyek illetékes vezetői állapodnak meg.

(6) A Szerződő Felek szolgálati személyei szorosan együttműködnek a jelen Megállapodás végrehajtásában, írásban meghatározzák a közös határforgalom ellenőrző szolgálati helyek rendjét.

(7) A határátkelőhelyeken a növény- és állat-egészségügyi szolgálatok létesítéséről és megszüntetéséről a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban állapodnak meg, és biztosítják annak közzétételét.

(8) A határforgalom ellenőrző szolgálati helyek üzemeltetői - államuk belső jogszabályainak megfelelően - határozzák meg a szolgáltatást végzők működési területét.

(9) Jelen Megállapodás végrehajtása során a szolgálati személyek között a kapcsolattartás nyelve a magyar és a szlovák nyelv.

II. Rész

KÖZÚTI HATÁRFORGALOM ELLENŐRZŐ SZOLGÁLATI HELYEK

2. Cikk

Pácin-Vel’ký Kamenec (Nagykövesd)

(1) A Pácin-Vel’ký Kamenec (Nagykövesd) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő:

május 1. és szeptember 30. között 08.00-20.00-óráig,

október 1. és április 30. között 08.00-16.00-óráig

került megállapításra.

(3) *  A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államainak és a Svájci Államközösség állampolgárai, illetve ezen személyek azon családtagjai személyforgalmára, akik nem állampolgárai egyik említett államnak sem, azonban az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló közösségi jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei, beleértve az autóbusz-forgalmat is.

(4) A Szlovák Köztársaság szolgálati személyei (a továbbiakban: szlovák szolgálati személyek) részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a 38304-es számú közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre, szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra;

c) a kijelölt szolgálati helyiségekre és az azokhoz tartozó szociális helyiségekre;

d) a kijelölt szolgálati parkolóhelyre.

3. Cikk

Sátoraljaújhely-Slovenské Nové Mesto (Szlovákújhely)

(1) A Sátoraljaújhely-Slovenské Nové Mesto (Szlovákújhely) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A szlovák szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a 37-es számú közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra a személy- és áruforgalomban egyaránt;

c) a kijelölt szolgálati helyiségekre és az azokhoz tartozó egyéb szolgálati célú helyiségekre;

d) a tengelysúlymérő állomás területére;

e) a közös szociális helyiségekre;

f) a kijelölt szolgálati parkolóra.

4. Cikk

Sátoraljaújhely-Slovenské Nové Mesto (Szlovákújhely) (Városi)

(1) Sátoraljaújhely-Slovenské Nové Mesto (Szlovákújhely) közúti határátkelőhelyen a Szlovák Köztársaság államterületén kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 06.00-22.00 óráig került megállapításra.

(3) *  A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államainak és a Svájci Államközösség állampolgárai, illetve ezen személyek azon családtagjai gyalogos és kerékpáros személyforgalmára, akik nem állampolgárai egyik említett államnak sem, azonban az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló közösségi jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei.

(4) A Magyar Köztársaság szolgálati személyei (a továbbiakban: magyar szolgálati személyek) számára a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt szolgálati helyiségekre, valamint az ezekhez tartozó szociális helyiségekre;

b) a kezelő fülkékre, a kijelölt területekre;

c) a kijelölt szolgálati parkolóra.

5. Cikk

Tornyosnémeti-Milhost’ (Migléc)

(1) Tornyosnémeti-Milhost’ (Migléc) közúti határátkelőhelyen a Szlovák Köztársaság államterületén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A magyar szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre történő bejárás céljából;

b) a kijelölt kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra a személy és áruforgalomban egyaránt;

c) a kijelölt szolgálati helyiségekre és az ahhoz tartozó szociális helyiségekre;

d) a gépjárművek vizsgálatára szolgáló helyiségekre;

e) a közös kezelő csarnokra;

f) a közös szociális helyiségre;

g) a kijelölt szolgálati parkolóhelyre.

6. Cikk

Tornanádaska-Host’ovce (Vendégi)

(1) Tornanádaska-Host’ovce (Vendégi) közúti határátkelőhelyen a Szlovák Köztársaság államterületén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő:

május 1. és szeptember 30. között 06.00-20.00-óráig;

október 1 és április 30. között 08.00-17.00 óráig

került megállapításra.

(3) *  A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államainak és a Svájci Államközösség állampolgárai, illetve ezen személyek azon családtagjai személyforgalmára, akik nem állampolgárai egyik említett államnak sem, azonban az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló közösségi jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei.

(4) A magyar szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt szolgálati helyiségekre;

b) a közös használatú csarnokra, valamint az ehhez tartozó szociális helyiségekre;

c) az épület előtti, a határátkelőhely területét képező közútra, és a mellette lévő, a határforgalom ellenőrzésre kijelölt területre;

d) a kijelölt kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra;

e) a kijelölt szolgálati parkolóhelyre.

7. Cikk

Aggtelek-Domica

(1) Az Aggtelek-Domica közúti határátkelőhelyen, a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő:

május 1. és szeptember 30. között 08.00-20.00 óráig;

október 1. és április 30. között 08.00-16.00 óráig

került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra.

(4) A szlovák szolgálati személyek számára a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a 26104-es számú közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt szolgálati helyiségekre és a forgalmi sávokra;

c) a közös helyiségekre és a szociális helyiségekre;

d) a kijelölt szolgálati parkolóhelyre.

8. Cikk

Bánréve-Král’ (Sajószentkirály)

(1) Bánréve-Král’ (Sajószentkirály) közúti határátkelőhelyen a Szlovák Köztársaság területén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A magyar szolgálati személyek számára a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a 67-es számú állami útra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra a személy és áruforgalomban egyaránt;

c) a gépjárművek vizsgálatára szolgáló kijelölt földalatti garázsra;

d) a kijelölt szolgálati helyiségekre;

e) a kijelölt szociális helyiségekre;

f) a magyar tengelysúlymérő állomás területére.

9. Cikk

Salgótarján/Somoskőújfalu-Šiatorska Bukovinka (Sátorszeg)

(1) A Salgótarján/Somoskőújfalu-Šiatorska Bukovinka (Sátorszeg) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A szlovák szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a 21-es számú közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra a személy- és áruforgalomban egyaránt;

c) a kijelölt szolgálati helyiségekre;

d) a tehergépjármű parkoló kijelölt területére, az ellenőrző csarnokra;

e) a szlovák tengelysúlymérő állomás területére;

f) a kijelölt szociális helyiségekre;

g) a kijelölt szolgálati parkolóra és az oda vezető útra.

10. Cikk

Ipolytarnóc-Kalonda (Kalonda)

(1) Ipolytarnóc-Kalonda (Kalonda) közúti határátkelőhelyen a Szlovák Köztársaság területén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 08.00-20.00 óráig került megállapításra.

(3) *  A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államainak és a Svájci Államközösség állampolgárai, illetve ezen személyek azon családtagjai személyforgalmára, akik nem állampolgárai egyik említett államnak sem, azonban az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló közösségi jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás valamely szerződő állama területén bejegyzett gépjárművek által végzett áruforgalomra 3,5 tonna össztömegsúlyig.

(4) A magyar szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a II/594-es számú közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre a szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt szolgálati helyiségekre, a központi csarnokra;

c) a kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra a személy- és áruforgalomban egyaránt;

d) a kijelölt szolgálati parkolóhelyre.

11. Cikk

Balassagyarmat-Slovenské Ďarmoty (Szlovákgyarmat)

(1) Balassagyarmat-Slovenské Ďarmoty (Szlovákgyarmat) közúti határátkelőhelyen a Szlovák Köztársaság államterületén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A magyar szolgálati személyek számára a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) az 527-es számú állami útra az államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából;

b) a kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra a személy- és áruforgalomban egyaránt;

c) a kijelölt szolgálati helyiségekre és ellenőrző csarnokra;

d) a kijelölt szolgálati parkolóra.

12. Cikk

Parassapuszta-Šahy (Ipolyság)

(1) Parassapuszta-Šahy (Ipolyság) közúti határátkelőhelyen a Szlovák Köztársaság államterületén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A magyar szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt kezelő fülkékre és a személyforgalom számára kijelölt forgalmi sávokra;

b) az áruforgalom ellenőrzésére forgalmi irányonként külön-külön kijelölt területre;

c) a kijelölt szolgálati helyiségekre és a kezelő csarnokokra;

d) a növény- és állat-egészségügyi szolgálat számára kijelölt konténerházakra;

e) a tehergépjárművek tengelysúlymérő állomásának területére;

f) a kijelölt szociális helyiségekre;

g) a kijelölt szolgálati parkolóhelyre.

13. Cikk

Letkés-Salka (Ipolyszalka)

(1) A Letkés-Salka (Ipolyszalka) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) *  A nyitvatartási idő 06.00-22.00 óráig került meghatározásra.

(3) *  A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államainak és a Svájci Államközösség állampolgárai, illetve ezen személyek azon családtagjai személyforgalmára, akik nem állampolgárai egyik említett államnak sem, azonban az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló közösségi jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás valamely szerződő állama területén bejegyzett gépjárművek által végzett áruforgalomra 7,5 tonna össztömegsúlyig.

(4) A szlovák szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a 12111-es számú közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt szolgálati helyiségekre;

c) a személyforgalomban a kijelölt kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra;

d) az áruforgalom ellenőrzésére forgalmi irányonként külön-külön kijelölt területre;

e) a kijelölt szociális helyiségekre;

f) a kijelölt szolgálati parkolóhelyre.

14. Cikk

Esztergom-Štúrovo (Párkány)

(1) Esztergom-Štúrovo (Párkány) közúti határátkelőhelyen a Szlovák Köztársaság államterületén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra, valamint a Szerződő Felek államának és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén bejegyzett gépjárművek által végzett áruforgalomra 3,5 tonna össztömegsúlyig.

(4) A magyar szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából;

b) a személyforgalomban a kijelölt kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra;

c) az áruforgalom ellenőrzésére forgalmi irányonként külön-külön kijelölt területre;

d) a kijelölt szolgálati helyiségekre;

e) a kijelölt szolgálati parkolóra.

15. Cikk

Komárom-Komárno (Révkomárom)

(1) Komárom-Komárno (Révkomárom) közúti határátkelőhelyen a Szlovák Köztársaság államterületén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra, valamint a Magyar Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Cseh Köztársaság területén, valamint az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén bejegyzett gépjárművek által végzett áruforgalomra 20 tonna össztömegsúlyig.

(4) A magyar szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a 64-es számú közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző helyre szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt szolgálati helyiségekre és kezelő csarnokokra;

c) az áruforgalom ellenőrzésére forgalmi irányonként külön-külön kijelölt területre;

d) a kijelölt szociális helyiségekre;

e) a kijelölt szolgálati parkolóhelyre.

16. Cikk

Vámosszabadi-Medved’ov (Medve)

(1) A Vámosszabadi-Medved’ov (Medve) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A szlovák szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a 14-es számú közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra a személyforgalomban;

c) az áruforgalom ellenőrzésére, forgalmi irányonként külön-külön kijelölt területre;

d) a kijelölt szolgálati helyiségekre, a közös kezelő csarnokra és az ahhoz tartozó szociális helyiségekre;

e) a szlovák tengelysúlymérő állomás területére;

f) a kijelölt szolgálati parkolóhelyre.

17. Cikk

Rajka-Rusovce (Oroszvár)

(1) A Rajka-Rusovce (Oroszvár) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) *  A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed:

a) az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államainak és a Svájci Államközösség állampolgárai, illetve ezen személyek azon családtagjai személyforgalmára, akik nem állampolgárai egyik említett államnak sem, azonban az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló közösségi jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei, a kilenc főnél több személyt szállító autóbusz-forgalom kivételével;

b) a világ valamennyi országa állampolgárára, akik az autópályáról letiltott járművel közlekednek, és a gyalogos- és a kerékpáros forgalomra.

(4) *  A szlovák szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a 150-es számú közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából;

b) a személyforgalom ellenőrzésére kijelölt kezelő fülkékre és a forgalmi sávokra;

c) a kijelölt szolgálati helyiségekre és a központi csarnokra;

d) a kijelölt szociális helyiségekre;

e) a kijelölt szolgálati parkolóra.

18. Cikk

Rajka-Čunovo (Dunacsúny)

(1) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A személyforgalomban a határforgalom ellenőrzése a Szerződő Felek államának területén külön-külön történik.

(4) A Rajka-Čunovo (Dunacsúny) autópálya határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság területén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik:

a) a határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a Szlovák Köztársaság területéről kilépő áruforgalom ellenőrzésre;

b) a szlovák szolgálati személyek részére a működési terület kiterjed:

1. a tehergépjármű parkoló kijelölt területére,

2. a kijelölt szolgálati helyiségekre,

3. a kijelölt kezelőfülkékre,

4. a kijelölt szociális helyiségekre,

5. a kijelölt szolgálati parkolóra.

(5) A Rajka-Čunovo (Dunacsúny) autópálya határátkelőhelyen a Szlovák Köztársaság államterületén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik:

a) a határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a Magyar Köztársaság területéről kilépő áruforgalom ellenőrzésre;

b) a magyar szolgálati személyek részére a működési terület kiterjed:

1. a tehergépjármű parkoló kijelölt területére,

2. a kijelölt szolgálati helyiségekre,

3. a kijelölt kezelő fülkékre,

4. a kijelölt szociális helyiségekre,

5. a kijelölt szolgálati parkolóra.

III. Rész

VASÚTI HATÁRFORGALOM ELLENŐRZŐ SZOLGÁLATI HELYEK

19. Cikk

Sátoraljaújhely-Slovenské Nové Mesto (Szlovákújhely)

(1) Slovenské Nové Mesto (Szlovákújhely) vasútállomáson a Szlovák Köztársaság államterületén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A személy és áruforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei Slovenské Nové Mesto (Szlovákújhely) vasútállomáson helyben végzik.

(5) A magyar szolgálati személyek részére a működési terület Slovenské Nové Mesto (Szlovákújhely) vasútállomáson az alábbiakra terjed ki:

a) a közös helyiségekre és a szociális helyiségekre;

b) a nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító kijelölt vágányokra.

20. Cikk

Hidasnémeti-Čaňa (Hernádcsány)

(1) Hidasnémeti vasútállomáson a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A személy- és áruforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei Hidasnémeti vasútállomáson alapvetően helyben, a személyforgalom ellenőrzését a szükségletnek és a célszerűségnek megfelelően Miskolc-Košice (Kassa) vasútállomások között menet közben végzik.

(5) A szlovák szolgálati személyek részére a működési terület Hidasnémeti vasútállomáson az alábbiakra terjed ki:

a) a közúti határátkelőhelytől az E 71-es főútvonal Hidasnémetiig terjedő szakaszára, valamint a főútvonaltól a Hidasnémeti vasútállomásig vezető legrövidebb közútra, a határforgalom ellenőrző helyre szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt hivatali helyiségekre;

c) a közös helyiségekre és a szociális helyiségekre;

d) a nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító, kijelölt vágányokra, peronokra, várótermekre.

21. Cikk

Bánréve-Lenártovce (Sajólénártfalva)

(1) Bánréve vasútállomáson a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) *  A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi áruforgalomra, és az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államainak és a Svájci Államközösség állampolgárai, illetve ezen személyek azon családtagjai személyforgalmára, akik nem állampolgárai egyik említett államnak sem, azonban az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló közösségi jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei.

(4) A személy- és áruforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei Bánréve vasútállomáson helyben, a személyforgalom ellenőrzését a szükségletnek és célszerűségnek megfelelően Ózd-Tornal’a (Tornalja) vasútállomások között menet közben végzik.

(5) A szlovák szolgálati személyek részére a működési terület Bánréve vasútállomáson az alábbiakra terjed ki:

a) a főépületben a kijelölt hivatali helyiségre;

b) a magyar Határőrség épületében kijelölt hivatali helyiségekre;

c) a közös helyiségekre és a szociális helyiségekre;

d) a személy- és áruforgalmat lebonyolító kijelölt vágányokra.

22. Cikk

Somoskőújfalu-Fil’akovo (Fülek)

(1) Somoskőújfalu vasútállomáson a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A személy- és áruforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei Somoskőújfalu vasútállomáson helyben, a személyforgalom ellenőrzését a szükségleteknek és a célszerűségnek megfelelően Salgótarján-Lučenec (Losonc) vasútállomások között menet közben végzik.

(5) A szlovák szolgálati személyek részére a működési terület Somoskőújfalu vasútállomáson az alábbiakra terjed ki:

a) a 21-es számú közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt hivatali helyiségre;

c) a nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító kijelölt vágányokra, peronokra és a váróteremre;

d) a közös helyiségekre és a szociális helyiségekre.

23. Cikk

Szob-Štúrovo (Párkány)

(1) Štúrovo (Párkány) vasútállomáson a Szlovák Köztársaság államterületén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A személy- és áruforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei Štúrovo (Párkány) vasútállomáson helyben, a személyforgalom ellenőrzését a szükségleteknek és a célszerűségnek megfelelően Budapest-Nové Zámky (Érsekújvár) vasútállomások között menet közben végzik.

(5) A magyar szolgálati személyek részére a működési terület Štúrovo (Párkány) vasútállomáson az alábbiakra terjed ki:

a) a štúrovoi közúti határátkelőhelytől a štúrovoi vasútállomásig vezető legrövidebb közútra, a szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt hivatali helyiségekre;

c) a közös helyiségekre és a szociális helyiségekre;

d) a nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító kijelölt vágányokra, peronokra és a váróteremre.

24. Cikk

Komárom-Komárno (Révkomárom)

(1) Komárom vasútállomáson a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A személy- és áruforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei Komárom vasútállomáson helyben, a személyforgalom ellenőrzését a szükségleteknek és a célszerűségnek megfelelően Budapest-Nové Zámky (Érsekújvár) vasútállomások között menet közben végzik.

(5) A szlovák szolgálati személyek részére a működési terület Komárom vasútállomáson az alábbiakra terjed ki:

a) a közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző helyre szolgálatba járás céljából;

b) a közös helyiségekre és a szociális helyiségekre;

c) a kijelölt hivatali helyiségre;

d) a nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító kijelölt vágányokra, peronokra és a várótermekre.

25. Cikk

Rajka-Rusovce (Oroszvár)

(1) Rajka vasútállomáson a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett szlovák határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(4) A személy- és áruforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei Rajka vasútállomáson helyben, a személyforgalom ellenőrzését a szükségleteknek és a célszerűségnek megfelelően Győr-Bratislava vasútállomások között menet közben végzik.

(5) A szlovák szolgálati személyek részére a működési terület Rajka vasútállomáson az alábbiakra terjed ki:

a) a közútra a közös államhatártól a határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából;

b) a kijelölt hivatali helyiségre;

c) a közös helyiségekre és a szociális helyiségekre;

d) a nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító kijelölt vágányokra, a peronokra és a várótermekre.

26. Cikk

(1) A Szlovák Köztársaság államterületéről kiinduló vasúti átmenő forgalom Selce-Kalonda vasútállomások között a Magyar Köztársaság államterületén keresztül történik.

(2) A Szerződő Felek az államterületükön átmenő vasúti (peage) forgalmat külön megállapodásban szabályozzák.

(3) A vasúti átmenő forgalomban (peage) bekövetkezett rendkívüli megállás esetén a vasutak kötelesek a megállás körülményeit a legközelebbi határforgalom ellenőrző hatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

27. Cikk

(1) A menetközbeni ellenőrzésre kijelölt vasúti vonalszakaszon a vonatok rendkívüli megállása esetén a vonatok biztosításáért azon Szerződő Fél határforgalom ellenőrző hatósága a felelős, amelynek államterületén a vonatszerelvény tartózkodik.

(2) Az Egyezmény 4. Cikk (4) bekezdés szerinti vegyes bizottsági döntést a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között aláírt, a vasúti határforgalomról szóló Egyezmény 25. Cikkében meghatározott Vasúti Határforgalmi Vegyes Bizottsággal egyetértésben kell meghozni, minden évben a menetrend hatálybalépése előtt legalább hat (6) hónappal korábban.

IV. Rész

VÍZI HATÁRFORGALOM ELLENŐRZŐ SZOLGÁLATI HELYEK

28. Cikk

(1) A Szerződő Felek a vízi határforgalom ellenőrzésére saját államuk területén külön-külön, a következő határátkelőhelyeket működtetik:

a) Komárom-Komárno (Révkomárom) határvízi határátkelőhely, a nemzetközi személy- és áruforgalom számára. A határforgalom ellenőrző szolgálati hely nyitvatartási ideje 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

b) Budapesti Nemzetközi Hajóállomás-Bratislava (Pozsony) vízi határátkelőhely a nemzetközi személyforgalom számára. A határforgalom ellenőrző szolgálati hely nyitvatartási ideje 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

c) Komárom-Bratislava (Pozsony) vízi határátkelőhely a nemzetközi személy- és áruforgalom számára. A határforgalom ellenőrző szolgálati hely nyitvatartási ideje 00.00-24.00 óráig került megállapításra.

d) Győr-Gönyű-Komárno (Révkomárom), Győr-Gönyű-Bratislava (Pozsony) vízi határátkelőhely a korlátozott személy- és áruforgalom számára, az alábbiak szerint:

1. Győr-Gönyű kikötőből induló, vagy a kikötőbe érkező, a Szlovák Köztársaság államterületén megállás nélkül áthaladó, szlovák szempontból tranzitforgalmú hajók esetében a szlovák Fél a határforgalom ellenőrzését a belső jogszabályai szerint végzi;

2. Győr-Gönyű kikötőből induló, hegymenetben a szlovák állam területén lévő kikötőbe közlekedő hajók határforgalom ellenőrzése a Szlovák Köztársaság államterületén Bratislava (Pozsony) kikötőben történik;

3. Győr-Gönyű kikötőből induló, a Szlovák Köztársaság államterületére völgymenetben haladó hajók határforgalom ellenőrzése a Komárno-i (Révkomárom) határkikötőben történik.

(2) A Győr-Gönyű kikötőben lévő határforgalom ellenőrző szolgálati hely nyitvatartási ideje 07.00-19.00 óráig került megállapításra.

29. Cikk

(1) A Štúrovo-i vízi határátkelőhelyen a Szlovák Köztársaság államterületén, kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely működik.

(2) A nyitvatartási idő 07.00-19.00 óráig került meghatározásra. Ezen időn belül a határforgalom ellenőrzése előzetes bejelentési kötelezettség mellett történik.

(3) A határforgalom ellenőrző szolgálati hely használata kiterjed a két Szerződő Fél államának vízi járművei, valamint a kétoldalú áruforgalom ellenőrzésére az alábbiak szerint:

a) a Štúrovo-i kikötőből induló, hegymenetben közlekedő, a Magyar Köztársaság államterületén Esztergom-Vámosszabadi között lévő kikötőkbe vagy rakodóhelyre rendelt vízi járművek határforgalom ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén Komárom határvízi kikötőben történik;

b) a Štúrovo-i kikötőből induló, völgymenetben közlekedő, a Magyar Köztársaság államterületére érkező vízi járművek ellenőrzése a Štúrovo-i kikötőben történik;

c) a Magyar Köztársaság államterületén lévő kikötőkből közlekedő és hegymenetben a Štúrovo-i kikötőbe, mint rendeltetetési helyre érkező vízi járművek ellenőrzése a Štúrovo-i kikötőben történik;

d) a Štúrovo-i kikötőből völgymenetben induló, vagy oda hegymenetben érkező, a Magyar Köztársaság államterületén megállás nélkül áthaladó, tranzitforgalmú vízi járművek esetében a magyar Fél a határforgalom ellenőrzését a belső jogszabályai szerint végzi.

(4) A Štúrovo-i vízi határátkelőhelyen veszélyes áruk ellenőrzését nem végzik; növény- és állat-egészségügyi szolgálat nem működik.

(5) A magyar szolgálati személyek részére a működési terület a határforgalom ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt pontonokra 1718,800-1718,500 fkm között;

b) a közútra Esztergom-Štúrovo (Párkány) közúti határátkelőhelytől a Štúrovo-i vízi határforgalom ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából.

(6) A Szerződő Felek szolgálati személyei a személyhajók határforgalom ellenőrzését a saját államterületükön külön-külön végzik.

(7) A vízi határátkelőhely üzemeltetési feltételeinek biztosítása után a Szerződő Felek illetékes hatóságai diplomáciai úton közlik egymással a (3) bekezdés szerint meghatározott határforgalom ellenőrzés megkezdésének időpontját.

30. Cikk

A sport és kedvtelési célú kishajók, csónakok és azok utasainak határforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei:

a) Komáromban és Komárnoban (Révkomárom) saját államuk területén, külön-külön végzik;

b) Štúrovoban (Párkányban) a Szlovák Köztársaság államterületén, az erre kijelölt közös helyen végzik; a magyar szolgálati személyek működési területe kiterjed Štúrovoban (Párkányban) a kijelölt pontonra, és a közúti határátkelőhelytől a határforgalom ellenőrző szolgálati helyig vezető útszakaszra szolgálatba járás céljából;

c) egyéb esetekben a határforgalom ellenőrzése, a közös határ- és egyéb vizeken a Szerződő Felek illetékes határforgalom ellenőrző hatóságai által kiadott egyedi engedélyek alapján történik.

31. Cikk

(1) A vízi határforgalom közös menetközbeni ellenőrzésére a dunai nemzetközi vízi úton Budapest és Pozsony között kerülhet sor.

(2) Az Egyezmény 4. Cikk (4) bekezdés szerinti vegyes bizottsági döntést a vízi közlekedésben a hajózási szervekkel közösen kell meghozni, minden évben a menetrend hatálybalépése előtt legalább hatvan (60) nappal korábban.

(3) A vízi járművek menetközbeni ellenőrzése és rendkívüli megállása esetén a vízi járművek biztosításáért azon Szerződő Fél illetékes hatósága a felelős, amely államának területén a jármű tartózkodik.

(4) A nemzetközi forgalomban közlekedő vízi járművek közlekedése során bekövetkezett rendkívüli megállás esetén a hajótársaságok és az úszó járművek vezetői kötelesek a megállás körülményeit a legközelebbi kikötői hatóságnak bejelenteni, amely erről a legközelebbi határforgalom ellenőrző illetékes szervet értesíti.

V. Rész

A MÁSIK SZERZŐDŐ FÉL ÁLLAMÁNAK TERÜLETÉN LÉVŐ KORLÁTOZOTT NYITVATARTÁSÚ HATÁRFORGALOM ELLENŐRZŐ SZOLGÁLATI HELYEN A SZOLGÁLATI HELY ÉS A SZOLGÁLATI HELYISÉGEK NYITVATARTÁSI IDŐN TÚLI ŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI

32. Cikk

(1) A korlátozott nyitvatartású határforgalom ellenőrző szolgálati helyek nyitvatartási időn túli őrzését, védelmét azon Szerződő Felek illetékes hatóságai biztosítják, amelynek államterületén ezen határforgalom ellenőrző szolgálati hely található.

(2) Az adott határforgalom ellenőrző szolgálati helyre vonatkozóan az őrzés és védelem technikai megvalósítását, szabályait az illetékes hatóságok vezetői külön jegyzőkönyvben szabályozzák.

VI. Rész

KÖZŐS KAPCSOLATTARTÁSI SZOLGÁLATI HELYEK LÉTESÍTÉSE

33. Cikk

A Szerződő Felek a rendészeti szervek nemzetközi együttműködése és az információcsere fejlesztése céljából, közös kapcsolattartási szolgálati helyeket létesítenek:

a) Rajka-Čunovo (Dunacsúny) autópálya határforgalom ellenőrző szolgálati helyen a Magyar Köztársaság államterületén;

b) Balassagyarmat-Slovenské Ďarmoty (Szlovákgyarmat) közúti határforgalom ellenőrző szolgálati helyen a Szlovák Köztársaság államterületén;

c) Sátoraljaújhely-Slovenské Nové Mesto (Szlovákújhely) közúti határforgalom ellenőrző szolgálati helyen a Magyar Köztársaság államterületén.

34. Cikk

(1) Rajka-Čunovo (Dunacsúny) és Sátoraljaújhely-Slovenské Nové Mesto (Szlovákújhely) közös kapcsolattartási szolgálati helyen a magyar Szerződő Fél térítésmentesen biztosítja a szlovák rendészeti szervek számára kialakítandó helyiséget, lehetővé teszi továbbá a szlovák Szerződő Fél részére, az általa biztosított távközlési- és adatkezelő berendezések üzemeltetését, és a szükséges csatlakozások létrehozását a szlovák Szerződő Fél megfelelő hálózatához.

(2) Balassagyarmat-Slovenské Ďarmoty (Szlovákgyarmat) közös kapcsolattartási szolgálati helyen a szlovák Szerződő Fél térítésmentesen biztosítja a magyar rendészeti szervek számára kialakítandó helyiséget, lehetővé teszi továbbá a magyar Szerződő Fél részére, az általa biztosított távközlési- és adatkezelő berendezések üzemeltetését, és a szükséges csatlakozások létrehozását a magyar Szerződő Fél megfelelő hálózatához.

(3) A Szerződő Felek a jelen Megállapodás 36. Cikkében meghatározott tevékenység biztosítása érdekében lehetővé teszik:

a) a távközlési- és adatkezelő berendezések üzemeltetői számára az államuk területére történő belépést a berendezések felállítása, a csatlakozások létrehozása és karbantartása céljából;

b) az a) pontban meghatározott feladat végrehajtása céljából a szükséges eszközök és gépkocsik beszállítását államuk területére.

(4) A közös kapcsolattartási szolgálati helyek működéséhez szükséges távközlési- és adatkezelő berendezések bevitelére és kivitelére, azok felállítása, üzemeltetése és karbantartása során - beleértve az ehhez szükséges eszközöket és gépjárműveket is - az Egyezmény 18. és 22. Cikkének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(5) A távközlési- és adatkezelő berendezések üzemeltetői kötelesek a (3) bekezdésben meghatározott tevékenységük megkezdése előtt erről a Szerződő Felek illetékes határforgalom ellenőrző hatóságait tájékoztatni.

(6) A közös kapcsolattartási szolgálati helyek működési költségei tekintetében az Egyezmény 24. Cikk (1) bekezdését kell alkalmazni.

35. Cikk

A közös kapcsolattartási szolgálati helyek folyamatosan működnek.

36. Cikk

(1) A közös kapcsolattartási szolgálati helyeken a Szerződő Felek rendészeti szerveinek kijelölt képviselői, hatályos belső jogszabályaikkal és kötelezettségeikkel összhangban együttműködnek, figyelemmel a Szerződő Felek által nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségekre.

(2) * 

37. Cikk

(1) A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat a Szerződő Felek a Magyar-Szlovák Határforgalmi Vegyes Bizottság keretében tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén pedig diplomáciai úton rendezik.

(2) A jelen Megállapodás alkalmazását nemzetközi szerződésben vállalt, és egyéb nemzetközi jogi kötelezettség teljesítése, valamint közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészben vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul értesíteni kell. A felfüggesztés bevezetése, illetve visszavonása halaszthatatlan intézkedést igénylő esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételével, egyéb esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő tizenötödik (15.) napon veszi kezdetét.

38. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Megállapodást határozatlan időre kötik. A jelen Megállapodást a Szerződő Felek belső jogszabályai értelmében kell jóváhagyni, és a jóváhagyás megtörténtéről a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

(2) A jelen Megállapodás az Egyezmény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

(4) A jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon veszti hatályát.

(5) Az Egyezmény végrehajtásának felfüggesztése esetén a jelen Megállapodás végrehajtása is szünetel.

(6) A jelen Megállapodás akkor is hatályát veszíti, ha az Egyezmény megszűnik.

(7) Jelen Megállapodás hatálybalépésének napjával a Magyar Köztársaság és a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság közötti államhatáron a közös útlevél és vámellenőrzés szabályairól szóló, Pozsonyban, 1991. június 12-én aláírt Megállapodás hatályát veszíti.

(8) Jelen Megállapodás hatálybalépésének napjával hatályát veszítik az alábbi nemzetközi szerződések:

a) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Esztergom-Štúrovo és Aggtelek-Domica határátkelőhelyek forgalmi jellegének módosításáról szóló 1994. október 27-én jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás;

b) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Pácin-Vel’ký Kamenec és Sátoraljaújhely-Slovenské Nové Mesto közúti határátkelőhelyek létesítéséről szóló 1995. március 1-jén jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás;

c) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron autópálya határátkelőhely létesítéséről szóló, Kalondán, 1996. április 30-án aláírt Megállapodás, az 1. Cikk 1. bekezdése kivételével;

d) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Letkés-Szalka és Ipolytarnóc-Kalonda közúti határátkelőhelyek nyitvatartási idejének módosításáról szóló, 2000. szeptember 22-én jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás;

e) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Rajka-Rusovce közúti határátkelőhely forgalmi jellegének megváltoztatásáról szóló 2001. november 23-án jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás;

f) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Esztergom és Štúrovo (Párkány) városok között újjáépített Duna-hídhoz kapcsolódó új közúti- és vízi határátkelőhely létesítéséről és annak forgalmáról szóló 2001. október 10-én jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás az 1. Cikk (1) bekezdése és a 3. Cikk (1) bekezdése kivételével.

Készült Pozsonyban, 2003. október hónap 9. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. év szeptember hó 13. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a növényegészségügyért felelős miniszter és az állategészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére