A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet, a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981. (I. 31.) MT rendelet, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a) pontjának 3. és 5. alpontjában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-9. § * 

10. § (1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott különleges rendszámtáblával rendelkező, kizárólag menetrend szerinti személyszállítást végző autóbusz, közúti árufuvarozást végző jármű, pótkocsi és személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi a különleges rendszámtáblával e rendelet hatálybalépését követően is üzemben tartható.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére