A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

321/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet

az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei kihirdetéséről

A Kormány az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei kihirdetéséről szóló 2005. évi CLXVIII. törvény 3. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Egyezmény letéteményeséhez bejelentett fenntartások a következők:

A. melléklet

A 18. cikk (1) bekezdése szerint az ATA-igazolványokra vonatkozó közösségi jogi rendelkezések hatálya nem terjed ki a postaforgalomra.

B.3. melléklet

A 7. cikk szerint, tekintettel az 5. cikk (1) bekezdésére, a közösségi jog bizonyos körülmények között vámokmány bemutatását és biztosíték nyújtását írja elő a szállítótartályokra, a raklapokra és a csomagolóanyagokra.

B.5. melléklet

A 6. cikk szerint, tekintettel a 4. cikkre, a tudományos felszerelés és az oktatási segédeszközök tekintetében a közösségi jog előírja, hogy e felszerelésekre és eszközökre a normál eljárást kell alkalmazni ahhoz, hogy az ideiglenes behozatal kedvezményeiben részesülhessenek.

C. melléklet

A 10. cikk szerint, tekintettel a 6. cikkre, a kereskedelmi célra felhasznált közúti járművek és a magánhasználatú szállítóeszközök vonatkozásában a közösségi jog alapján bizonyos esetekben vámokmány bemutatása - szükség esetén biztosíték nyújtása is - megkövetelhető.

E. melléklet

A 9. cikk szerint, tekintettel a 2. cikkre, a behozatali adók alóli részleges mentesség vonatkozásában a közösségi jog a behozatali vámok alól részleges mentességet biztosít, azonban a behozatali adók alóli részleges mentességet nem biztosít.

2. § (1) Ez a rendelet az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei kihirdetéséről szóló 2005. évi CLXVIII. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendeletben foglalt fenntartások végrehajtásához szükséges intézkedésekről a pénzügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére