A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2006. (VII. 19.) OKM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján, az érintett miniszterekkel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Környe (Komárom-Esztergom megye), belterület 21, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 261, 262/3, 262/4, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 282/2, 283, 284, 285, 286/2, 287/2, 287/3, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 294, 295, 296, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 299/1, 299/2, 300, 301/2, 387, 388, 767 és 769/1 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, valamint a külterület 0514, 0517, 0668/4, 0669/5, 0670 és 0671 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található nagy kiterjedésű római település, késő római belső erőd és késő római sírcsoport maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

2. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Várvölgy (Zala megye), külterület 0113/9 és 0113/16 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő és kivett, a 0113/12 és 0113/18 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, valamint a 0113/19 és 0114/1 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő művelési ágú, természetben a Kisláz-hegy településrészen található ingatlanokat. A védendő értékek az e rendelet mellékletében található térképen jelölt területen belül helyezkednek el.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található késő bronzkori magaslati település maradványainak megőrzése, későbbi kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

3. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar megye), külterület 0441, 0442 és 0444 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és kivett, a 0443, 0448 és 0450 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, valamint a 0445, 0446 és 0447 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és legelő művelési ágú, természetben a Berettyóújfalu-kiskenderes kertek településrészen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középső és késő újkőkori település, kora bronzkori temető, illetve középső bronzkori tell település, valamint a tellt körülvevő település maradványainak megőrzése, későbbi kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

4. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar megye), külterület 0613/8, 0613/9, 0615/5 és 0615/6 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és legelő, valamint a 0615/4, 0615/7, 0615/8 és 0615/9 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, természetben a Berta-domb és Nagy-Híd-köz településrészen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középső bronzkori tell település, valamint az ezt körülvevő települések maradványainak megőrzése, későbbi kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

5. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Bölcske (Tolna megye), belterület 2398/3, 2398/4, 2398/5, 2398/6, 2429 és 2430/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Vörösgyír nevű területen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középső bronzkori tell település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

6. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Dévaványa (Békés megye), külterület 01494/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és legelő, valamint a 01516/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Sártó-halom területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található rézkori halomsír, valamint az újkőkori, szarmata és késő középkori település maradványainak megőrzése, későbbi kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

7. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Dévaványa (Békés megye), külterület 01494/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó, legelő és kivett, a 01494/2, 01494/3 és 01494/5 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, valamint a 01494/4 és 01494/6 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és legelő művelési ágú, természetben a Kova-halom és Szarka-halom (Sártó-sziget) területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található újkőkori tell település, valamint rézkori település és temető maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

8. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Nagykarácsony (Fejér megye), külterület 0290/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelő és rét, a 0292 és 0299 helyrajzi számok alatt nyilvántartott legelő, a 0290/3, 0290/4, 0290/5, 0290/6, 0318/2, 0318/3, 0318/4, 0318/5, 0318/6, 0318/7, 0318/8, 0318/9, 0318/10, 0318/11, 0318/12, 0318/13, 0318/14, 0318/15, 0318/42, 0318/43, 0318/44, 0318/45, 0318/46 és 0318/47 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 0291, 0293, 0294, 0295, 0296, 0298, 0302, 0303 és 0318/23 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 0297 helyrajzi számon nyilvántartott legelő, erdő és kivett, a 0318/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és legelő, továbbá az Előszállás (Fejér megye), külterület 0224/9, 0224/10 és 0224/11 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, valamint a 0224/12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és erdő művelési ágú, természetben a Ménesmajor, Hatvanas-dűlő, Páskom és Felső-Páskomi dűlő határrészeken található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középkori település és kis méretű vár maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

9. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Nagykőrös (Pest megye), külterület 0843/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, és a 0843/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, természetben a Földvár-dűlő határrészen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középső bronzkori erődített település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

10. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Nemescsó (Vas megye), külterület 022/1, 022/6, 022/7, 022/8, 022/9, 029/8 és 029/9 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, valamint a 028 és 029/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Forduló-dűlő, Rántás és Sűrű nevű határrészek területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található római kori útállomás maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Régészeti védőövezetnek a Nemescsó (Vas megye), külterület 022/2, 024, 025/4, 025/5, 025/6, 025/7, 025/9, 025/10, 029/12, 029/15, 035, 037/2, 037/4, 037/10, 037/11, 037/12, 042, 044/4, 049/2, 055, 056/5 és 056/11 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanokat jelölöm ki.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

11. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Öcsöd (Jász-Nagykun-Szolnok megye), külterület 0360/3, 0360/7, 0428/5, 0428/30, 0428/32 és 0428/33 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 0360/6 és 0360/8 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és rét, valamint a 0428/31 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Csúcs-dűlő (Kovás-halom) határrész területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található újkőkori tell település és Árpád-kori temető maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

12. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Sóskút (Pest megye), külterület 0113/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó, a 0113/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyümölcsös, a 0113/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó, legelő és erdő, a 0161 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, valamint a 0162 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és legelő művelési ágú, természetben a Kálvária-hegy és Barát-ház településrészeken található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található - három részből álló - középső bronzkori erődített település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

13. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Szeghalom (Békés megye), külterület 01077/5, 01077/6 és 01077/7 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, valamint a 01079/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelő művelési ágú, természetben a Kovács-halom dűlőben található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található újkőkori tell település és honfoglalás kori temető maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő 01077/5, 01077/6 és 01077/7 helyrajzi számú ingatlanok esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

14. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Túrkeve (Jász-Nagykun-Szolnok megye), külterület 0369/4, 0369/5, 0369/8, 0369/9 és 0369/10 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 0369/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelő, valamint a 0369/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Tere-halom határrész területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található rézkori halomsírok, korai és középső bronzkori tell település, valamint a tellt körülvevő település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

15. § A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1620/33-1951. számú határozatával régészeti jelentőségű védett területté nyilvánított Beremend (Baranya megye), külterület 0119, 0127, 0128/2, 0128/3 és 0128/4 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem. A területen fokozott vagy kiemelt régészeti védettségre igényt tartó leletek, illetve jelenségek nem kerültek elő, így a régészeti védettség további fenntartása nem indokolt.

16. § * 

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 2/2006. (VII. 19.) OKM rendelethez


  Vissza az oldal tetejére