A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2006. (III. 17.) MNB rendelet

a „Bartók Béla születésének 125. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Bartók Béla születésének 125. évfordulója” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2006. március 24.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, a recéken „BARTÓK BÉLA” felirattal. A dőlt betűkkel írt, négyszer ismétlődő feliratok között egy-egy rombusz formájú díszítő elem található.

(2) Az emlékérme előlapján a középmezőben erdélyi fafaragvány motívum látható. A fafaragvány motívum fölött a „2006” verési évszám, bal oldalán Kiss György tervezőművész mesterjegye, jobb oldalán a „BP.” verdejel, alatta pedig az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén fent, köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme alsó részén, a körirat folytatásaként népművészeti motívumok láthatók. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Bartók Béla mellképe látható. A mellképtől jobbra, középen, vízszintesen, Bartók Béla kézjegye, alatta pedig az „1881-1945” felirat olvasható. Az emlékérme bal oldali részén, középen, az emlékérme széle és a mellkép között az „EUROPA” nemzetközi emlékérme-sorozat közös emblémája, az ún. „Euro-Star” jel található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 25 000 darab készíthető különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2006. március 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2006. (III. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 4/2006. (III. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére